Волчихина, Дина Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Дина Ивановна Волчихина

Төрүттүнген хүнү 1933 июльдуң 26(1933-07-26) (87 лет)
Чурт

Дина Ивановна Волчихина (төр. 1933 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

26 июль 1933 чылда[1]Воронеж хоорайга төрүттүнген.

Бо-ла хоорайга ортумак школаны дооскан, 1950 чылда бодунуң күш-ажыл ажыл-чорудулгазын Безводненскунуң № 5 дугаар школага Курганинский районунга Краснодар крайга пионер вожатыйылап эгелээн. Хары угда Кропоткин хоорайга педагогика училищезинге бот-өөредилгеге өөренип турган.[2]

1955 чылда ашакка барган база 1957 чылда ашаа-биле кады Сталинград хоорайже (бо үеде Волгоградче) көже берген, бодунуң кады бир үе кижилери-биле алдарлыг трактор заводунга ажылдап турган, «СТЗ» маркалыг көдээ ажыл-агый техникуму үндүрүп турар.[3]

1958 чылда Дина Ивановна Краснодар край Белореченск хоорайже база катап ээп келген база Сталин аттыг № 2 дугаар совхозка анаа ажылчыннап ажылдап эгелээн. Ынчалза-даа шагда-ла 1960 чылда эде адаан совхоз «Октябрьский» ол хөлезилиг-шаңналдыг ногаа аймаалары өстүрер звенону удурткан, кыска үеде ооң ажылдары рекордтуг дүжүттерни чедип алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 30 апрель 1966 чылдың Чарлыы-биле бүдүрүлге көвүдээрин чедип алыры база картофель, ногаа аймаалары, чимистер белеткели чедиишкиннери дээш база виноград Волчихина Дина Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Апрель 1970 чылда Д. И. Волчихина суур Октябрьский Курганинский районунче чурттап көже берген, совхозка бригадирлеп ажылдап уламчылаан хову ажылының № 1 дугаар бригада алдарлыг дыштанылгаже чоруурунга чедир 1988 чылда. Октябрьский суурда чурттап турар.[3]

Бүдүрүлгеден чергелештир, Дина Ивановна хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — 1987 чылда ССРЭ-ниң профэвилелдериниң XVIII съездизиниң делегады соңгуттуруп турган.

Оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан база «Кубаньның көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы» ат тывыскан (1996).[4]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных[5], Краснодар, 2003.
  • Т. Зотич. Внимание и почет — героям // Курганинские итоги. — 2013. — 1 августа.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]