Перейти к содержанию

Волюнтаризм

Википедия деп сайттан

Волюнтаризм (и узадыр адаттынар):

  1. Бойдустуң болгаш ниитилелдиң хөгжүлдезинге объективтиг хоойлулар эвес, бурганның азы кижиниң күзел-соруу кол роль ойнаар дээр идеалистиг философияның угланыышкыны.
  2. Политикага болгаш ниитилел амыдыралынга: тодаргай тургустунган байдалдарны херекке албайн, субъективтиг шиитпирлер хүлээп алыр чорук...
  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.