Перейти к содержанию

Новосибирск

Википедия деп сайттан

Новосибирск (сыб. Цат-тора) — чурттакчы кижи саны-биле Россияның үшкү черде болгаш девискээр делгеми-биле он ийиги черде турар хоорайлаң округ деңнелдиг хоорай.

Сибирь федералдыг округтуң, Новосибирск хоорайның болгаш ынаар кирип турар Новосибирск кожуунунуң төвү; Сибирьниң эң улуг хоорайы.

Федерал деңнелдиг саарылга, ажыл-херек, уран-чүүл, үлетпүр, харылзаа болгаш эртем төвү.

1893 тургустунган, а 1903 чылда хоорай деңнелиг апарган.