Галерея

From Википедия
Jump to navigation Jump to search

Галерея (сөөлгү е узадыр адаттынар):

  1. Бажыңның кезектерин тудуштурар кыры болгаш хажыылары дуглаглыг кызаа узун кудумчу, ол ышкаш бажыңны дургаар узун балкон.
  2. Чер адаанда улус кылаштаар кылдыр кылган узун кудумчу.
  3. Шууштур чыскаан, делгээн чүүл.

Дөс[edit | edit source]

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.