Ганиева, Тамара Ахметшарифовна

Википедия деп сайттан

Тамара Ахметшарифовна Ганиева

башк. Тамара Ғәниева

Төрүмел ады башк. Тимербикә Әхмәтшәриф ҡыҙы Ғәниева
Төрүттүнген хүнү 1951 январьның 25(1951-01-25) (73 хар)
Төрүттүнген чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ поэтесса, переводчица, драматург
Чогаадыкчы дылы Башкир дыл
Шаңналдары

Ганиева Тамара (Тимербика) Ахметшарифовна (башк. Тамара (Тимербикә) Әхмәтшәриф ҡыҙы Ғәниева; 1951 чылдың январь 25-те (документ аайы-биле июнь 20-де) төрүттүнген) — башкир поэтесса, очулдурукчу болгаш драматург. Башкортостанның чоннуң шүлүкчүзү (2019). Башкортостан Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы (1993). Россияның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү (1986). БАССР-ниң чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү (1986). Р. Гариповтуң (1998), Ф. Каримовтуң (2004), Б. Бикбайның (2013) премияларының эдилекчизи. Махмута Кашгарский аттыг Делегей чергелиг чечен чогаал мөөрейинииң тиилекчизи (2014). Эң тергиин башкир дылче очулга дээш «Словес связующая нить» деп аттыг Делегей чергелиг литературлуг премияның лауреады (2016). Башкортостанның 100 чыл оюнга тураскааткан «Мой славный Башкортостан!» деп шүлүк мөөрейиниң тиилекчизи (2018).

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тимербика Ахматшарифовна Ганиева 1951 чылдың январь 25-те БАССР-ниң Кумертаус районунуң Кинзебябаева суурга төрүттүнген.

Павлов аттыг сес чылдың ортумак школазын дооскан, Салават аттыг башкы училищезин доозупкаш, 1978 чылда Стерлитамакскиниң күрүнениң башкы институдунче өөренип кирип алган.

Ажылдап чораан черлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Институтту доозуп алгаш 1070 чылда Стерлитамакскиниң школа-интернадынга башкылап эгелээн, 1978 чылда Республиканың уран-чүүл училищезинге ажылдап кирип алган. 1980 чылда "Ленинец" солунунга ажылдай берген. 1981 чыда БАССР-ниң телевидениезинге редакторлап ажылдай берген. 1988 чылда "Агидель" сеткүүлге ажылдаан. 2008 чылдан эгелеп республиканың «Панорама Башкортостана" деп сеткүүлде ажылдап турар. Башкортостан Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң удуртукчузу.

Чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1980 чылда «Осрашырбыҙ әле» («Мы ещё встретимся») деп бир дугаар шүлүктер чыындызын чырыкче үндүрген. Шүлүктер болгаш шиилер бижип чоруур. Оон аңгыда очулга ажылын база чорудуп турар. Башкир дылче Ю. А. Андрианованың, Н. Л. Грахованың, Ю. А. Денисованың, Р. В. Паляның шүлүктерин; Н. С. Гумилёвтуң, Лопе де Вегиниң, А. Камюнуң, Ф. Шиллерниң шиилерин, К. Ф. Зиганшинаның романнарын очулдурган.

Сибирьниң драма театрының сценазынга үнген "Тамарис" деп трагедияның автору.

Тамара Ганиеваның шүлүктеринге башкир композиторлар А. Х. Габдрахманов, Ф. Ф. Идрисов, З. Г. Исмагилов, Р. Х. Сахаутдинова аялгаларны удаа-дараа чогаадып турарлар.

Чедиишкиннери, алдар-ады[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Р.Гарипов аттыг премияның эдилекчизи (1998)
 • Ф.Карима аттыг премияның эдилекчизи (2004)
 • Б.Бикбая аттыг премияның эдилекчизи (2013)
 • Башкортостан Республиканың культура талазы-биле алдарлыг ажылдакчызы (1993)
 • Башкортостанның чоннуң шүлүкчүчү (2019)

Чогаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шүлүктер чыындызы: «Молодые силы» (1976), «Мы встретимся ещё» (1980), «Птицы перелетные» (1984), «Серебряная роса» (1988), «Время раздумий» (1991), «Хвост бобра» (1993), «Кипчаки» (1994), «Аркаим» (1997), «Агатовые купола» (2001), «Верую в любовь» (2006), «Обращаюсь к вашему разуму» (2009). «Наедине с собой» (2012), «Верую в любовь» на тат. языке (2014), «Переправы судьбы» (2015).

Поэтиктиг трагедия «Тамарис».

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тамары Ганиеваның номнарының даңзызы

 • Ещё встретимся: стихи. — Уфа: Башк.кн.изд-во, 1980. — 32 с.
 • Птицы перелетные: стихи. — Уфа: Башк.кн.изд-во, 1984. — 64 с.
 • Серебряная роса: стихи, поэмы. — Уфа: Башк.кн.изд-во, 1988. — 80 с.
 • Время раздумий: стихи, поэма. — Уфа: Башк.кн.изд-во, 1991. — 96 с.
 • Хвост бобра: Стихи, сказки. — Уфа: Китап, 1993. — 118с.
 • Кипчаки: поэма, стихи. — Уфа: Китап, 1994. — 176 с.
 • Аркаим: стихи, поэма. — Уфа: Китап, 1997. — 224 с.
 • Агатовые купола. — Уфа: Китап, 2001.
 • Верую в любовь. — Уфа: Китап, 2006.
 • Обращаюсь к вашему разуму — Уфа: Китап, 2009.
 • Наедине с собой. — Уфа: Китап, 2012. — 456 с.
 • Верую в любовь — Казань: Таткнигоиздат, 2014.
 • Переправы судьбы — Уфа: Китап, 2015—318 с.
 • Избранные сочинения, 1 том — Уфа: Китап, 2018 — 397 с.
 • Избранные сочинения, 2 том — Уфа: Китап, 2019 — 397 с.
 • Тамарис: трагедия // Агидель. — 2001. — № 6
 • Писатели земли башкирской: Справочник / сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. — Уфа: Китап, 2006. — С. 140—141.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]