Греко-рим хүреш

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Адакы хүреш - партер

Греко-рим хүреш - (өске ады француз хүреш)- янзы-бүрү аргалар-биле удурланыкчызын ооргазынга чапшыр октаар. Хостуг хүрештен ылгалы буттар-биле аргалар кылыры хоруглуг ( буттап, тевелеп, чаяа теп болбас).Греко-рим хүрештиң тыптып келген чери Бурунгу Греция, нептерээн чери Рим Империязы, чаа амгы дүрүмнерни Францияга туругузуп шиитпирлээн.

1896 чылдан тура греко-рим хүреш Олимпи Оюннарынче кирип эгелээн, 1898 чылдан тура Европа чергелиг маргылдаалар эгелээн, 1904 чылдан тура делегей чергелиг маргылдаалар эгелээн.