Перейти к содержанию

Гундарева, Наталья Георгиевна

Википедия деп сайттан

Наталья Георгиевна Гундарева

орус. Наталья Гундарева

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1948 августтуң 28(1948-08-28)[1][2]
Мөчээн хүнү 2005 майның 15(2005-05-15)[1][2] (56 хар)
Чурт
Ашаа азы кадайы Леонид Ефимович Хейфец[d], Корешков, Виктор Викторович[d] биле Михаил Иванович Филиппов[d]

Ната́лья Гео́ргиевна Гу́ндарева (1948 чылдың август, Москва — 2005 май 15) — совет болгаш российжи кино, театр артизи. 1970—1990 чылдарда эң бидингир кино, театр артизи. Чоннуң артизи – 1986. Күрүне шаңналынның лауреады 1984. РСФС-ниң Васильев аттыг Күрүне шаңналынның лауреады 1980, Россия Федерациязынның президентизинниң шаңналынның лауреады 2003, Москва хоорайның мериязынның шаңналы 1994,  Ленин комсомолдуң шаңналы 1978. Россиянның Күрүне Думазынның бирги кыйгызынның депутаты 1994—1996.

Москванның Маяковский аттыг академиктиг театырынның кол артизи. 1972—2001. Эң билдингир кинолары «Труффальдино из Бергамо», «Осенний марафон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Хозяйка детского дома», «Сладкая женщина», «Однажды двадцать лет спустя» болгаш ѳске-даа.

1948 чылдың август 28 Москвага. Таганкадда коммцуналдыг квартирага. Ачазы, Георгий Макарович, чиик автомашиналар заводуннуң инженери. Авазы, Елена Михайловна, ЦНИИ тудуг организациязынга инженер-проектировщик бѳлүк удуртукчузу. Ада-иези чарлы берген турган. Натальян авазы азырап каан. 8 класска ѳѳренип тургаш Ленин даанга Пионерлер ордузунга бир дугаар чалыылар театырынга ойнаан. Тоску класска Гундарева конструктор бюрозунга проектировщик болуп, шыйыкчылап ажылдап эгелээн. Чоок эжи Виктор Павлов Натальяны Щукин аттыг училищеже дужаар кылдыр кѳгүдүпкен. 1971 чылда училищени доозуп, Юрия Васильевича Катина-Ярцевтиң курзунга Константин Райкин, Наталья Варлей биле ѳѳренген. 1971 чылда чедиишкинниг доозукчуну боттарынның бѳлүүнче элээн каш коллективтер чалаан. Гундарева Маяковский аттыг Театрнышилип алгаш аңаа бүгү назыннында ажылдаан. Театрның кол режиссёру Андрей Гончаров элээн каш чыл кыска рольдарга ойнаарын чѳпшээрээн. 1974 чылда «Банкрот, или Свои люди — сочтёмся» - деп Островскийниң шиизинге Гундарева ойнаан. Артистиң бир дугаар улуг ролюн бүдүн Москва сонуургаан. Киноларга 1971 чылдан тура ойнаан. Бир дугаар ойнаан ролю «Сладкая женщина» - деп кинода Аня Доброхотова. Режиссёр Владимира Фетина. Киноже чалаашкыннар удаа-дараа болуп эгелээн. 1977 чылда «Советский экран» журналдың бижээни биле эң эки чылдың артизи болган.


1979—1984 чылдарда инек саар азы буфет садыгжызы суур кадайларынның амплуа-ролюндан адырылгаш нарын рольдарны ойнап эгелээн. Театрга - Катерина Измайлованның ролюн трагедия «Леди Макбет Мценского уезда» - деп шииге. Шии Маяковский аттыг театрга 13 чыл тургустунган болгаш эң чедиишкинниг шии кылдыр санаттынып турар. Гундареванның ѳске ойнаан ролю Нина Бузыкина, «Осенний марафон» - деп кинода. Чедиишкинниг кинолары «Отпуск в сентябре» 1979 чыл, «Одиноким предоставляется общежитие» (режиссёр С. Самсонов) болгаш «Хозяйка детского дома» (режиссёр В. Кремнёв), 1984 чылда. Аркадий Ининниң бижип турары биле алырга «Одиноким предоставляется общежитие» - деп кинода Вера Голубеванның овур-хевирин «Гундареваны бодап бижээн». Экранга кѳргүскен рольдары - сагыш аарыычал херээжен кижжилер.

1990 чылдарның эгезинден киноларга эвээш тыттырган. Эң эки ролю «Петербургские тайны» деп телесериалда княгиня Шадурская.

1993—1995 чылдада Күрүне Думазынга «Женщины России» фракциядан ажылдаан. Ещё с начала 1980-х годов друзья и знакомые стали замечать, что у актрисы появились проблемы со здоровьем. Она много курила, хотя неоднократно пыталась бросить. Несколько раз из-за приступов гипертонической болезни переносились её спектакли. В 1986 чылда автоаварияга таварышкаш, чыл хире сегээн. Сѳѳлгү ролю Леттис - «Любовный напиток» 1997, Василиса Саввична - «Саломея» сериалы. 2001 чылда Олег Табаковтан МХТ им. Чеховаже чалалга алган, роль Мадлены Бежарның «Кабале святош» ролюнче. Артист чалалгадан ойталаан. Июль 2001 чылдың июльда Гундарева изигден кадыы баскырааш эмчиге чыдып алган. 18 тен 19 июльче диагнозу «Нарушение мозгового кровообращения». Институт Склифосовскогоже апар чыдырда комаже кире берген. 2002 чылда Гундарева чүгээртээш эмчиден үнүп келген. 2005 чылдың май 15 те чок болган.

Наталья Гундарева үш катап ашака барган. 1973 чылда телешии «Обрыв» тыттырып тургаш, Леонидом Ефимовичем Хейфецем. Билдингир режиссёр 14 хар улуг турган.Алды чыл болганда чарлы бергеннер. 1979 чылда «Леди Макбет Мценского уезда» шииге ойнап тура Гундарева Виктором Корешков биле таныжып алган. Yр болбайн чарлы бергеннер. Оон актёр Сергей Насибов. Yш чыл болгаш чарлы бергеннер. Бир чыл алды айның романы (1984—1985) Москва «Динамозуннуң» футболизи Александр Минаев биле.

Третий и последний брак (с 1986 года) — с Yш дугаар ашака барган кижизи Михаил Филиппов, Маяковский аттыг театрның артизи. 1973 чылда. Азыранды уруу Ирина Дёгтева.

«Кустодиевская красавица» - деп атка тѳлептиг артист. Орус национал херээжен характерни көргүзүп шыдапкан. Драматург Александр Володин артисти амгы үнниң амыдыралчы херээжен кижинниң овур-хевирин кѳргүскен -деп турар. Карен Шахназаров Гундареваны кызымак, бердинген, шынчы артист - деп санаан. 

Тыттырган кинолары:

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
 • 1972 — В Москве проездом… —  ГУМда туран садыкчызы (кинодебют)
 • 1972 — Здравствуй и прощай — Надежда Сергеевна (Надёжка), кафеде буфетчица
 • 1973 — Назначение — Майя Золоткова
 • 1973 — Ищу человека — Клава
 • 1974 — Смешные люди! — Машуня, жена следователя
 • 1974 — Осень — Дуся
 • 1974 — Самый жаркий месяц — Таня
 • 1974 — Сергеев ищет Сергеева — председатель месткома
 • 1976 — Сладкая женщина — Анна Александровна Доброхотова (кол роль)
 • 1976 — Труффальдино из Бергамо — Смеральдина, чалча (вокал — Елена Дриацкая)
 • 1977 — Подранки — Тася
 • 1977 — Обратная связь — Медведева
 • 1978 — Гарантирую жизнь — Ольга
 • 1978 — Уходя — уходи — Марина
 • 1978 — Вас ожидает гражданка Никанорова — Катя Никанорова (кол роль)
 • 1978 — След на земле — Клава
 • 1979 — Отпуск в сентябре — Валерия
 • 1979 — Осенний марафон — Нина Евлампиевна Бузыкина, Андрея Бузыкинниң кадайы.
 • 1980 — Мнимый больной — Белина
 • 1980 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушёл и не вернулся — Алёна Миловидова
 • 1980 — Белый снег России — Надежда, Алёхинниң орус кадайы
 • 1980 — Однажды двадцать лет спустя — Надя Круглова
 • 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — Жужу, модистка
 • 1980 — Дульсинея Тобосская — Альдонса-Дульсинея
 • 1980 — Незваный друг — Анна Глушенкова, бывшая жена Виктора
 • 1981 — Проданный смех — фрау Бебер
 • 1982 — Детский мир — Людмила Яковлевна
 • 1983 — Одиноким предоставляется общежитие — Вера Николаевна Голубева(главная роль)
 • 1983 — Подросток — Татьяна Павловна
 • 1983 — Срок давности — Наталья
 • 1983 — Хозяйка детского дома — Александра Ивановна Ванеева
 • 1983 — И жизнь, и слёзы, и любовь — повариха
 • 1985 — Подвиг Одессы — тётя Груня
 • 1985 — Зимний вечер в Гаграх — Ирина Павловна Мельникова, певица
 • 1985 — Личное дело судьи Ивановой — Любовь Григорьевна Иванова, судья(главная роль)
 • 1985 — Прощание славянки — Женя
 • 1985 — Дети солнца — Меланья Николаевна, сестра Бориса Чепурного
 • 1987 — Избранник судьбы — трактирщица
 • 1988 — Жизнь Клима Самгина — Марина Петровна Зотова (Премирова)
 • 1988 — Аэлита, не приставай к мужчинам — Аэлита (главная роль)
 • 1989 — Оно — Клемантинка де Бурбон
 • 1989 — Две стрелы. Детектив каменного века — Вдова
 • 1989 — Сердце не камень — Аполлинария Халымова
 • 1990 — Паспорт — Инга
 • 1990 — Собачий пир — Жанна
 • 1990 — Искушение Б. — Наталья Петровна, она же Маркиза
 • 1991 — Виват, гардемарины! — императрица Елизавета
 • 1991 — Чокнутые — княгиня Отрешкова
 • 1991 — Затерянный в Сибири — Фаина
 • 1991 — Тысяча долларов в одну сторону — Анфиса
 • 1991 — Курица — Алла
 • 1991 — Небеса обетованные — Люська, сожительница Васьки, посудомойка
 • 1992 — Гардемарины 3 — императрица Елизавета
 • 1992 — Осколок «Челленджера» — Зинаида
 • 1993 — Альфонс — Света
 • 1993 — Личная жизнь королевы — Рапа, генсек КПЗ
 • 1993 — Заложники «Дьявола» — Елена Сергеева
 • 1994 — Петербургские тайны — Татьяна Львовна Шадурская, княгиня
 • 1995 — Московские каникулы — Дуся
 • 1998 — Райское яблочко — Римма Петровна Крутилина, директор
 • 1998 — Хочу в тюрьму — Маша
 • 2000 — Любовь.ru — Марина
 • 2001 — Ростов-папа — Анна Гусарова
 • 2001 — Саломея — Василиса Саввична, сваха
 • 2003 — Криминальное танго — генеральша
 • Лучшая актриса года по результатам опросов журнала «Советский экран» журналдың айытканы биле «Чылдың артизи» (1977, 1981, 1985)
 • Премия Ленинского комсомола (1978) — Yе-чергезин экранга шынчы кѳргүскени дээш.
 • Заслуженная артистка РСФСР (5 марта 1980 года) — за заслуги в области советского театрального искусства
 • Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1980) — за исполнение роли Нины Бузыкиной (фильм «Осенний марафон»).
 • Приз IX Международного кинофестиваля в Болгарии (1981).
 • Государственная премия СССР (1984) — за исполнение ролей Садофьевой в спектакле «Молва» А. Д. Салынского и Катерины Львовны Измайловой в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова.
 • Народная артистка РСФСР (7 февраля 1986 года) — за заслуги в области советского театрального искусства[27].
 • Премия Союза кинематографистов России «Ника» в номинации «Актриса года» (1990).
 • Приз «Алмазный венец» Всероссийского фестиваля «Созвездие» (1990).
 • Приз на Международном кинофестивале в Монреале в номинации «Лучшая женская роль» (1990).
 • Премия Мэрии Москвы в области литературы и искусства (1994) — за участие в спектакле «Жертва века».
 • Премия «Хрустальная Турандот» (1996).
 • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 февраля 1998) — за большие заслуги в развитии театрального искусства[28].
 • Независимая премия «Кумир» (1999).
 • Премия МКФ «Восток-Запад» в Баку — за лучший женский образ (2000).
 • Международная театральная премия имени К. С. Станиславского (2001).
 • Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года (13 февраля 2003 года)[29].
 • Приз Российской академии кино «Золотой орёл» в номинации «Лучшая актриса года» за фильм «Ростов-папа» (2003).
 1. 1,0 1,1 Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.
 2. 2,0 2,1 Internet Movie Database (англ.) — 1990.