Даркаева, Прасковья Алексеевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Прасковья Алексеевна Даркаева

Төрүттүнген хүнү 1922 майның 17(1922-05-17)
Мөчээн хүнү 2008 марттың 21(2008-03-21) (85 лет)
Чурт

Прасковья Алексеевна Даркаева (17 май 192221 март 2008) — совет көдээ ажыл-агыйның мурнакчызы, «Канаш» уксаалыг заводунуң саанчызы Шенталинский район Куйбышевская область, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1966).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1922 чылда көдээ суур Кутуш Татар АССР тараачын мордов өг-бүлеге төрүттүнген.

Он харлыында ие чок арткан. Үш уругларны адазы өстүрген. 1937 чылда Романовкаже көже берген, бо үеде Шенталинский район Самарская область. Адазы база улуг угбазы тус черниң фермазынга ажылче кирген, а Прасковья өске уругларны карактап турган.

Ада-чурттуң Улуг дайынының эгезинде фермаже ажылче кирген, 1942 чылдан боду 17 бөлүк инектерни чорудуп эгелээн. Үнелеп четпес дуржулгалыг апарган. Удуртукчулар ээлчег соонда ажыл-агыйга баш санын эки уксаалыг амытанга солуп эгелээн. Сагган сүт дораан-на 3,5 катап өскен. Дөрткү беш чыл үезинде ооң бөлүүнде сагган сүт 2800 килограмм сүт чыгган инек бүрүзүнден ортумаа-биле чыл дээш.

1956 чылда чедиишкин делгелгезинге бодунуң инектерин көргүзүп турган, хонукта 25-28 килограмм сүт берип турган.

ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиум 22 март 1966 чылдың Чарлыы-биле за получение бедик түңнелдер көдээ ажыл-агыйга база рекордтуг показатели в животноводстве Прасковья Алексеевна Даркаевага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» медальдар.

Сөөлзүреди ажылдап уламчылаан база бедик бүдүрүлге түңнелдерни көргүскен[1]. 40 чыл мал ажылынга ажылдаан.

Көдээ суур Романовкага чурттап турган. 21 март 2008 чыда чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Күш-ажылчы чедиишкиннери дээш шаңнаткан турган:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Краеведческий портал. gubernya63.ru. Хынааны 2020 Дөрт айның 4.

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Окружнов А. И сияют звёзды золотые - уроженцы Мордовии. - Самара, 2015.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]