Перейти к содержанию

Демир-орук

Википедия деп сайттан
Демир-орук

Демир-орук – чер кырынга рельстиг оруктарга дугуйлар кырынга халдыр кижилер болгаш чүък сөөрттүр транспорт.

Орукталдыр белеткеп каан черлерге халдыр автомобиль транспортузундан аңгыда, демир-орук транспортузу чүгле рельстер аайы-биле халдыр. Демир-орук оруктары шпалы биле балласт кырынга салган демир рельстерден тургустунар, ооң кырынга демир дугуйларлыг шимчеңгир состав шимчээр. Ынчалза-даа оруктарны бир өскээр база кылып болур, чижээ, цементилээн черге кошкан балласт чок орук.

Демир-орук транспортунуң шимченгир составы автомобильдерге бодаарга дүрбүжеринге эвээш күшүтүг болур, а пассажирлер болгаш чүък вагоннары узун поезд кылдыр коштунуп болур.