Перейти к содержанию

Доминион

Википедия деп сайттан

Доминион (сөөлгү о узадыр адаттынар) (англ. dominion, от лат. dominium — эргээлде чер) - Британия империя турар үеде ооң составынга кирип, иштики болгаш даштыкы политиказы оон хамаарылгалыг турган күрүне, а ол күрүне Британ монархты баштыңы деп хүлевишаан, монархтың адындан ол чуртту генерал-губернаторга удуртур.

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.