Индий океан

Википедия деп сайттан
Индий океан

Индий океа́н — Черде хемчээли-биле үш дугаар улуу, делегейниң суг кырының 20 %-зун шып турар. Ооң шөлү 76,17 сая км², суунуң хемчээлиниң делгеми — 282,65 сая км³. Океанның эң терең чери Зонд ховулунда (7729 м).

Соңгу талазында Азияны, барыын талада — Африканы, чөөн талада — Австралияны, мурнуу талазында - Антарктиданы шаптап турар. Атлант океан-биле кызыгаары чөөн дурттуң 20° меридианында эртип чыдар; Оожуму-биле — чөөн дурттуң 146°55’ меридианында. Индий океанның эң соңгу кыдыы Персид ээтпекте соңгу делгемчилдиң хөлү-биле 30°-та турар. Индий океанның дооразы 10 000 хире км, Австралияның болгаш Африканың мурнуу мугулдурларының аразы.

Далайлар, ээтпектер, ортулуктар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Далайларның, ээтпектерниң болгаш өдүглерниң шөлү 11,68 сая км² (бүдүн океанның кырының шөлүнден 15 %), суунуң хемчээлиниң делгеми 26,84 сая км³ (9,5 %). Далайлар болгаш кол ээтпектер океанның эриин дургаар чыдар (шак аайы-биле): Кызыл далай, Аравий далай, (Аден ээтпек, Оман ээтпек, Персид ээтпек), Лаккадив далай, Бенгал ээтпек, Андаман далай, Тимор далай, Арафур далай (Карпентария ээтпек), Улуг Австралий ээтпек, Моусон далай, Дейвис далай, Дем-биле далайы, Космонавттар далайы (сөөлгү дөртелдирзин чамдыкта Мурнуу океанга хамаарыштырар).

Чамдык ортулуктар — чижээ, Мадагаскар, Сокотра, Мальдив — бурунгу диптерниң артынчылары болуп турар, өскелери — Андаман, Никобар азы Рождество ортулуу — оттуг-даг уктуг. Индий океанның эң улуг ортулуу — Мадагаскар (590 муң км²). Улуг ортулуктар болгаш бөлүглелдер: Тасмания, Шри-Ланка, Кергелен ортулуктар бөлүглели, Андаман ортулуктар, Мелвилл, Маскарен ортулуктар (Реюньон, Маврикий), Кенгуру, Ниас, Ментавай ортулуктар (Сиберут), Сокотра, Грут-Айленд, Комор ортулуктар, Тиви ортулуктар (Батерст), Занзибар, Симёлуэ, Фюрно ортулуктар (Флиндерс), Никобар ортулуктар, Кешм, Кинг, Бахрейн ортулуктар, Сейшел ортулуктар, Мальдив ортулуктар, Чагос ортулуктар бөлүглели.