Казах төрел бөлүктер

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
1868 чылдың сибирьге чурттап турган киргиз (казах) чоннарның кышкы болгаш чайгы көжүп турган черлерниң географтыг чуруу.

Казах төрел бөлүктер (каз. қазақ рулары) дээрге термин, кандыг бир кижилерни чангыс бир бөлүкке хамааржырын илередир, ону болза төрел бөлүктер деп адап турар. Ниити дайынчы кыйгызы — ұран. аксакалам деп улуг мерген өгбелер баштаан. Аймак бүрүзүнүң бодунуң таңмазы турган. 20 ажыг аймактар болгаш 200 хире төрел бөлүктер, база муң хире төрел бөлүктер аразынче кирип турар бичии аймактар бар. Адаанда аймактар болгаш төрел бөлүктерниң даңзызын улуг назы харының аайы-биле берип каан, алфавит аайы-биле эвес.

Чеди ада салгалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Казах ёзу аайы-биле алырга казах бүрүзү бодунуң өгбелерин 7 ада салгалынга дээр билир ужурлуг. Ол дээрге өгбелериниң генеалогтуг болгаш төрел салгалын билир ужурлуг.

Деңнелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Төрел бөлүктерниң деңнелдери чурум аайы-биле дөрт кезекке чардынган:

 1. бир дугаар деңнел — аргын, найман, и тд. Ниити саны 20 хире турган.
 2. ийи дугаар деңнел (округ болгаш уезд деңнелдиг) — каракесек, куандык и тд; олар бир округ азы ооң чартыы хире турган, азы бир уезд; улуг султаннар баштап турган, а орустар үезинде уездиниң даргалары баштап турган.
 3. үш дугаар деңнел (волость деңнелдиг) — керней, кояншытагай, сарым, караке и тд; олар волостуң чартыы, азы бир болгаш ийи волость эжелеп турганнар; волость удуртукчулары баштап турган.
 4. дөрт дугаар деңнел (аул деңнелдиг) — олар аулдуң чартыын, азы бир болгаш ийи административтиг аул эжелеп турганнар; аулдуң улуг назылыг кижилери баштап турган, 1868 чылда реформа соонда бийлер баштап эгелээн.

Чоннуң ниити саны[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Көдээ ажыл-агайның чурттакчы чоннуң чизези аайы-биле алырга 1896—1911 чылдарда (Асет Темиргалиевтиң «Волостар, уездилер … Казахтар: 1897—1915 чылдарда казахтарның административтиг черлерге аңгыланып чурттап турган схема-картазы: этнологтуг болгаш картографтыг шинчилел ажылы» деп номундан даңзы):

УЛУГ ЖУЗ/3 618 700/:

ОРТУКУ ЖУЗ/4 681 000/:

БИЧИИ ЖУЗ/2 521 900/:

Жузче кирбейн турар:

Аксуектер (белая кость, духовенство)
Жузтарже кирбейн турар өске төрел аймактар
 • Ногай-казахи — (18 000) (чамдык улус жузка кирип турар деп санап турар)
 • Кыргызы (род) — (12 000) (чамдык улус жузка кирип турар деп санап турар)
 • Каракалпак (род) — (5 500)
 • Сунак — (4 500)
 • Оон өске — (31 000)

Амгы Казахстанда[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Амгы Казахстанда төрел аймаан дугайында документилерге биживес апарган, ынчаза-даа чамдык улус саналдап турар ону. Төрел бөлүктерниң санын чизе аайы-биле кылбайн турар.

Улуг жузтуң төрел бөлүктери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Аймактар эвилели Уйсун
Аймактар[1] Албан[2] дулат ошакты Суаны шапырашты ысты сары уйсын
Төрел бөлүктер
 1. Сары
  1. шоган
  2. Досалы
  3. Кажбанбет
  4. жарты
  5. алжан
  6. курман
  7. айт
  8. бозым
  9. кыстык
 1. Шыбыл
  1. коныр-борик
  2. кызыл-борик
 1. ботпай
 2. жаныс
 3. сикым
 4. шымыр
 1. аталык
 2. байлы
 3. коныр
 4. тасжурек
 1. байтюгей
 2. токарстан
 3. багыс
 4. сартай
 5. нартай
 1. екей
 2. еміл
 3. асыл
 4. шыбыл
 5. айкым
 1. ойык
 2. тилик
 1. Калша
 2. Жакып

Ортумак жузтуң төрел бөлуктери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Аймактар[1] Аргыны Кипчаки Найманы Коныраты Кереи Уак
Аймактар
 1. Мейрам
  1. Куандык
  2. Суйиндык
  3. Бегендик
  4. Шегендик
  5. Каракесек
 2. Момын
  1. Канжыгалы
  2. Тобыкты
  3. Басентиын
  4. Карауыл
  5. Атыгай
 1. Жогары-шекты
 2. Томенги-шекты
 3. Таракты (жиен)
 1. Кулан Кыпшак
 2. Сары Кыпшак
 3. Китай Кыпшак
 4. Сагал Кыпшак
 5. Кара Кыпшак
  1. Карабалык
  2. Колденен
  3. Бултын
  4. Узун
  5. Торы
 1. Саржомарт
  1. Бура
  2. Каратай
  3. Кокжарлы
 1. Толегетай (Толетай)
  1. Матай
  2. Каракерей
  3. Садыр
  4. Тортуыл(Дотуыл)
 1. Терстамгалы
  1. Баганалы
  2. Балталы

Котенши:

 1. Сангыл
 2. Божбан
 3. Жетимдер
 4. Мангытай
 5. Аманбай
 6. Жаманбай

Коктинулы:

 1. Байлар
 2. Жандар
 3. Оразкелди
 4. Карасирак
 5. Токболат
 6. Кулшыгаш
 7. Алги
 1. абақ[3]:
  1. Жантекей
  2. Жадик
  3. Шимойын
  4. Шубарайгыр
  5. Меркит
  6. Шеруши
  7. Сарбас
  8. Молкы
  9. Ители
  10. Каракас (сидалы)
  11. Консадак
  12. Жастабан
  13. Итимген
 1. Ашамайлы[4]:
  1. Балта
  2. Кошебе
  3. Тарышы
  4. Сибан
 1. Ер Қосай
 2. Байназар
 3. Бетке
 4. От первой жены:
  1. Сарман
  2. Шогашога
 5. Ергенекти:
  1. Баржакы
  2. Жансары
  3. Шайкоз
  4. Бидалы

Бичии жузтуң төрел бөлүктери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Аймактарның эвилели Алшын Жетыру
Аймактар[1] Алимулы Байулы
Төрел бөлүктер
 1. Шекты
 2. Каракесек
 3. Карасакал
 4. Кете
 5. Торткара
 6. Шомекей
 1. Жаппас
 2. Адай
 3. Алаша
 4. Алтын
 5. Байбакты
 6. Берш
 7. Есентемир
 8. Шеркеш
 9. Кызылкурт
 10. Маскар
 11. Таз
 12. Тана
 13. Ысык
 1. Тама
 2. Табын
 3. Кердери
 4. Кереит
 5. Телеу
 6. Рамадан
 7. Жагалбайлы

Жузче кирбейн турар төрел бөлүктер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Аксуек[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1868 чылдың сибирьге чурттап турган киргиз (казах) чоннарның кышкы болгаш чайгы көжүп турган черлерниң географтыг чуруу.
 • Торе (род)
 • Ходжа

Артканары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Толенгут
 • Сунак
 • Ногай-казах (чамдык улус бичии жузка хамааштырар)
 • Кыргыз (род)
 • Каракалпак (род)

Тамга болгаш ураннар[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Казах тамгалар башкир тамгаларга бичии дөмейлежип турар  — ол дээрге нарын этногенез бооп турар, ол кыпчак чоннарның төрелзирек харылзаазы. Чамдык эрте-бурунгу тюрк аймактар хары угда элээн каш чоннуң этногензинге киржип турган бооп турар; ынчалдыр, табыннар тургузуунче казахтар болгаш башкирлер кирип турарлар. Ол дээш бо чоннарның тамгазы дөмей болуп турар, азы чамдыкта капсырлажыр.

Төрел бөлүктер Төрел бөлүктерниң бичии аймактары Тамга (төрел бөлүктер демдээ) Уран (төрел бөлүктер кыйгызы)
Улуг жуз Kazakh Tamga 46.svg Нел
Канлы Kazakh Tamga 04.svg косеу, Kazakh Tamga 05.svg шылбыр Байтерек
Жалаир Kazakh Tamga 03.svg тарак Бактияр, Кабылан
Дулаты Kazakh Tamga 02.svg донгелек, Kazakh Tamga 74.svg абак Бактияр
Сикым Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 63.svg, Kazakh Tamga 64.svg Сикым, Рсбек
Жаныс Kazakh Tamga 65.svg Жаныс, Толе
Ботбай Kazakh Tamga 64.svg Ботбай, Самен
Шымыр Kazakh Tamga 01.svg Шмыр, Койгельды
Албаны Kazakh Tamga 01.svg Райымбек
Суаны Kazakh Tamga 09.svg
Сарыуйсын Kazakh Tamga 08.svg
Шапрашты Kazakh Tamga 13.svg ай, Kazakh Tamga 14.svg тумар, Kazakh Tamga 42.svg Карасай
Ошакты Kazakh Tamga 07.svg тумар Бактияр
Ысты Kazakh Tamga 04.svg косеу, Kazakh Tamga 05.svg шылбыр Жауатар
Ойык Kazakh Tamga 04.svg косеу, Kazakh Tamga 17.svg коз
Тилик Kazakh Tamga 66.svg косеу
Сиргелы Kazakh Tamga 10.svg сирге, Kazakh Tamga 11.svg курай, Kazakh Tamga 12.svg, Kazakh Tamga 75.svg Туганаз
Шанышкылы Kazakh Tamga 15.svg кол-тамга, Kazakh Tamga 16.svg Аирлмас
Ортуку жуз Kazakh Tamga 18.svg босага
Аргын Kazakh Tamga 17.svg коз Акжол, Кара Ходжа
Каракесек Kazakh Tamga 17.svg коз Каркабат
Суиндык Kazakh Tamga 17.svg коз Тортуыл
Таракты Kazakh Tamga 03.svg тарак, Kazakh Tamga 24.svg Жаукашар
Жогары шекты Kazakh Tamga 76.svg жогары-шекты
Томень шекты Kazakh Tamga 77.svg томень-шекты
Найман Kazakh Tamga 22.svg шомыш, Kazakh Tamga 23.svg Каптагай
Балталы Kazakh Tamga 71.svg балта
Баганалы Kazakh Tamga 30.svg багана, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 73.svg
Бура Kazakh Tamga 81.svg
Каракерей Kazakh Tamga 78.svg Кабанбай
Матай Kazakh Tamga 79.svg Борибай
Садыр Kazakh Tamga 02.svg, Kazakh Tamga 35.svg Алдияр
Кыпчак Kazakh Tamga 19.svg кос алип Айбас
Конырат Kazakh Tamga 18.svg босага Алатау
Сангыл Kazakh Tamga 18.svg босага Мулкамал
Уак Абрай

Ажибек

Шога

Kazakh Tamga 25.svg, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 26.svg Жаубасар, Бармак
Ергенекты Уак Kazakh Tamga 75.svg ергенек, Kazakh Tamga 80.svg ай Алга
Керей Кара Кожа
Ашамайлы Kazakh Tamga 20.svg ашамай
Абак Kazakh Tamga 21.svg абак
Бичии жуз
Байулы
Адай Kazakh Tamga 27.svg садак, Kazakh Tamga 28.svg ок Бекет
Берш Kazakh Tamga 36.svg, Kazakh Tamga 37.svg, Kazakh Tamga 06.svg, Kazakh Tamga 38.svg Агатай
Алтын Kazakh Tamga 32.svg, Kazakh Tamga 33.svg Баймурат
Жаппас Kazakh Tamga 41.svg туйе моин, Kazakh Tamga 42.svg, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 43.svg Баймурат
Есентемир Kazakh Tamga 44.svg, Kazakh Tamga 45.svg Алдонгар
Таз Kazakh Tamga 55.svg, Kazakh Tamga 56.svg Бакай
Байбакты Kazakh Tamga 72.svg, Kazakh Tamga 02.svg, Kazakh Tamga 34.svg, Kazakh Tamga 35.svg Даукара
Тана Kazakh Tamga 04.svg алип, косеу Тана
Маскар Каратай
Алтыбас (Алаша) Kazakh Tamga 29.svg, Kazakh Tamga 30.svg, Kazakh Tamga 31.svg Байбарак
Кызылкурт Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 49.svg, Kazakh Tamga 19.svg, Kazakh Tamga 50.svg Жиембай
Ысык Kazakh Tamga 44.svg, Kazakh Tamga 45.svg Байтерек
Алим-улы
Карасакал Kazakh Tamga 47.svg, Kazakh Tamga 40.svg, Kazakh Tamga 48.svg Алдажар
Каракесек Kazakh Tamga 18.svg, Kazakh Tamga 46.svg Акбан
Торткара
Аиртау
Шекты Kazakh Tamga 61.svg, Kazakh Tamga 62.svg, Kazakh Tamga 13.svg Бактыбай, Жанходжа
Шемекей (Шомень) Доит
Жетыру
Табын Kazakh Tamga 54.svg шомиш, Kazakh Tamga 57.svg Kazakh Tamga 58.svg тарак, Kazakh Tamga 04.svg косеу Тостаган
Тама Kazakh Tamga 19.svg кос алип, Kazakh Tamga 59.svg тарак, Kazakh Tamga 05.svg шылбыр Карабура
Жагалбайлы Kazakh Tamga 39.svg балта, Kazakh Tamga 40.svg шеккиш Манатау
Телеу Kazakh Tamga 60.svg шылбыр, Kazakh Tamga 20.svg Тулпар, Аргымак
Кердери Kazakh Tamga 53.svg тостаган Кожахмет
Керейт Kazakh Tamga 51.svg шылбыр, Kazakh Tamga 52.svg кос алип Аксакал, Унтум
Рамадан Kazakh Tamga 54.svg шомиш Дулат, Кайгулым
Аксуек
Торе Kazakh Tamga 57.svg, Kazakh Tamga 70.svg Архар, Аблай, Санхай
Кожа (Ходжа) Алла Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 69.svg W
Жузтарже кирбейн турарлары
Толенгут

Kazakh Tamga 03.svg Тарақ

Ногай-казах Уйсын, Кояс, Казанкулак, Костанбалы Kazakh Tamga 40.svg Балга Айдархан
Кыргыз (род)

Майык:Rodovid

База көөрүңер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]