Перейти к содержанию

Каниськина, Ольга Николаевна

Википедия деп сайттан

Ольга Николаевна Каниськина

орус. Ольга Николаевна Каниськина

Төрүттүнген хүнү 1985 январьның 19(1985-01-19)[1] (39 хар)
Төрүттүнген чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ спортивный ходок, легкоатлетка
Идепкейлиг чылдары 2004 — амгы. үе
Чогаадыкчы дылы Орус дыл
Шаңналдары
орден Дружбы медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ольга Николаевна Каниськина (1985 чылдыӊ январь 19, Напольная суур, Тавла, Мордов АССР) — российжи чиик атлетика спортчузу. 2008 чылдын Олимпий оюннарынныӊ чемпиону. 2007 чылдыӊ Делегей чемпиону, Россияннын ийи дакпыр чемпиону. 20 км кылаштаарынга киржип турган. 2016 чылда март 4-те Спортчу арбитражтыг суд (CAS) Каниськинаннын 2009 чылдын август 15-тен - 2012 чылдын октябрь 15-ке чедир чедиишкиннерин ап каапкан. Допинг ажыглааны дээш.

Амгы Саранск хоорайнын округу, Напольная Тавла суурга тѳрүттүнген.  Нациязы - эрзя. 8 харлыг тургаш Оля авазы чок арткан. Уруг Саранскиниӊ №35 школага ооренип турган. 7 класска спортчу кылаштаашкын биле эдержип эгелээн. Л.Ф. Русяйкинанныӊ удуртулгазы биле Саранск хоорайнын ДЮСШ-1 ге кичээлдер болуп турган. Хѳй санныг район, область маргылдааларынга киржип тургаш, 18 харлыында Россиянныӊ спорт мастери атты чаалап алган. 2005 чылда аныяктар аразынга Европа чемпионадынга (Эрфурт) мѳнгүн медальды чаалап алган. А 2006 чылда улуг улус аразынга Европаннын мѳнгүн медалин Гетеборгка чаалап алган. 2007 чылда Ольга Осакага Делегей чемпионадынга бирги черни чаалап алган. Ола чылда Гран-при ИААФ тын түннел оюннун тиилеп алган. (Саранск). Европа кубогуннуӊ Лемингтонга мѳнгүн медалиннин эдилекчизи. 2008 чылда Пекинге Олимпий оюннарынныӊ тиилекчизи болган. 2009 чылда Берлинге Делегей чемпионадынга база тиилээн. Оон соонда чылдарда алган чедиишкинерин спортуӊ тѳѳгүзүнден уругнун допинг чурум урээшкиннери дээш ап каапкан: «24 марта 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение аннулировать все результаты Каниськиной с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года.» Амгы уеде Саранскиде чуртап турар. Дооскан чери: «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва», сан салбыры. Ашак чок, уруглары чок. Спортчу карьеразын дооскан.

  • Орден Дружбы (2 август, 2009 чыл) —  Пекинге XXIX олимпий оюннарынга чедиишкини дээш.
  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I чаданнын (13 август 2012 чыл)—  Лондонга XXX Олимпий оюннарынга чедиишкин дээш.
  • Заслуженный мастер спорта России
  • Орден Славы (Мордовия) III степени
  • Почётный гражданин Республики Мордовия — 2009 чыл
  1. https://worldathletics.org/athletes/-/14298014