Кара-Сал, Павел Сурат оглу

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Павел Сурат оглу Кара-Сал

Кара-Сал, Павел Сурат оглу (азы Кара-Сал Павел Суратович) (1953 чылда Сүт-Хөл кожуунуң Ак-Даш суурга төр.) – тыва мөге, РСФСР-ң спорт мастери, Тываның бир төречизи, Дээди Хуралдың комитет даргазы турган.

Чедиишкиннери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Хөй дакпыр тыва хүрешке база Тыва АССР-ң Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүк спартакиадазынга тиилекчизи база аңаа шаңналдыг черлерже кирип турган.

Павел Кара-Сал сураглыг мөгелер аразындан база бир билдингир удуртукчу, поликтик чораан кижи. Ол Сүмбер-Уула колхозтуң тургузукчузу болгаш удуртукчузу; Шамбалыг совхозтуң директору, көдээ ажыл-агый сайыдының оралакчызы болгаш Дээди Хуралдың комитет даргазы болуп ажылдап чораан.

Павел Кара-Сал Тыва Республиканың сайзыралынга бодунуң улуг үлүг-хуузун киирген.

Тыва Республиканың Арзылаң Мөгези Седен-Очур Кара-Салдың адазы.

Павел Кара-Салдың база хөй саныг мөгелерниң саналы-биле: "Хүреш" – эр кижиниң бодун хынарының эң-не эки аргазы-дыр. Чүге дээрге "хүреш" – арыг демисел-дир, ында кандыг-даа дузалал херексел негеттимейн турар. Бөмбүк-даа, четки-даа, хол хаптары-даа чок, деңзи-даа барымдаалавайн, үе-шак, девискээр-биле-даа кызыгаарлаттымайн турар. Команда дээш эш-өөр-даа турбас. Чүгле ийи эр кижи – оларның иелериниң төрүп берген күш-шыдалы бар. Хүреш күш-шыдалдың, арга-мергежилдиң, могап-шылавазының ёзулуг хыналдазы. Ол спорттуң эң тулган хевири. Ындыг болганда, хүрешке дүрүм-хоойлу эвээш болган тудум-на, хүреш солун, көрүштүг болур.

Дөзүк[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. "ВКонтактеден" арын