Перейти к содержанию

Клозе, Мирослав

Википедия деп сайттан

Мирослав Клозе

нем. Miroslav Klose

Хиндии мужской пол[d][4]
Төрүмел ады пол. Mirosław Marian Klose[5]
Шола Миро
Чурту
Специализация футбол[d]
Клуб Хомбург[d], Кайзерслаутерн[d], Вердер[d], Лацио[d], сборная Германии по футболу[d][6] биле Бавария[d]
Төрүттүнген хүнү 1978 июньнуң 9(1978-06-09)[1][2][3][…] (46 хар)
Төрүттүнген чери Ополе (Польша)
Спортчу чылдары 1998 ноябрьның 15 — амгы. үе
Узуну 184 сантиметр
Кили 84 килограмм
Сайтызы​ (нем.)

Мирослов[7] Клозе (нем. Miroslav Josef Klose, пол. Mirosław Marian Klose) – немец футболист. Немец-поляк уктуг, футболга халдакчы кылдыр ойнап турар. Германияның футболга чыынды командазы дээш ойнап турган. 2004 чылда делегей чергелиг маргылдааның тиилекчизи, 2002 чылдың делегей чергелиг футбол маргылдаазының 2 дугаар черниң эдилекчизи болгаш Евро-2008 чылдың 2 дугаар черниң эдилекчизи. Оон аңгыда 2006 чылдың болгаш 2010 чылдың футболга делегей чергелиг маргылдаазы болгаш Евро-2012 чылдың мөңгүн медальдың эдилекчизи.

Делегей чергелиг маргылдааларга 16 гол киир теккеш делегей чергелиг маргылдааларның төөгүзүнче эң тергиин халдакчы деп аттыг болган. 4 делегей чергелиг маргылдааларның 4 медалының эдилекчизи. Германияның чыынды командазы дээш 71 гол киир теккен. Чурттуң командазы дээш 137 оюн ойнаан (Лотар Маттуес 150 оюн ойнаан).

Чашкы үези. Ойнап эгелээни. Ук-дөзү

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мирослав 1978 чылдың алды айның 9-та Польшаның Ополе деп хоорайынга төрүттүнген. Мирославтың адазы немец, а авазы поляк. Мирославтың авазы Барбара Еж Польшаның гадбол чыынды командазының вратарь кылдыр ойнап турган. А адазы Йозеф Клозе футбол ойнап чораан[8]. Мирославты колдуунда поляк дээр, ынчалза-даа ол бодун европей деп адаарынга ынак. Ынчалза-даа боду поляк дылга чугаалажырга эптиг деп айтып турар[9]. Өг-бүлезинде ол поляк дылды ажыглап турар, оон аңгыда 2 ажы-төлү чаштар садиинде немец дылды база өөренип турар[10].

1981 чылда Клозениң ачазы Францияга ойнап эгелээрге өг-бүле ынаар көже берген. А 1987 чылда фольксдойче[10] деп эргезин ажыглап Барыын Германияның Кузель деп хоорайынче көшкеннер. Чаа чуртка Мирославка чаңчыгарга белен эвес болган. Эң берге айтырыы немец дыл турган, ол дээш ону 4-кү класстан 2 классче бадырыпкан[11]. Дыл айтырыын болгаш өскелер-биле эп-найырал тударынга футбол аңаа кончуг улуг дузаны чедирген. Боду ону мынча деп чугаалап турар:

Германияже көже бээривиске меңээ ынчан сес хар чартык турган. Футболга мен кончуг ынак турган мен. Футбол меңээ өске улус-биле эп-найырал тударынга дыка дузалаан. Ойнаар бертинде мени черле бир дугаар шилип алыр турган, чүге дизе өскелерге бодаарга мээң ойнаарым дыка эки турган. Маңаа мен хөй чедиишкинни четкен болгаш хөй эш-өөрнү тып алган мен. Бир катап Германия дээш ойнаар магатты алыр мен деп билир турган мен, ол бодал меңээ кончуг улуг идигни берип турган[12].

Ада-иезиниң сүмелээни-биле Мирослав школаны дооскаш ортумак өөредилге черинче кирип алган. Чазаныкчы мергежилди шилип алган. Чаа мергежилди өөренип тургаш-даа Мирослав футбол дугайынд кажан-даа утпайн турган. Ооң бир дугаар командазы 7 дугаар лиганың Кайзерслаутерн хоорайның чоогунга турган Блаубаха-Диделькопф деп команда болган. 5 дугаар лигага ойнап турган «Хомбург» деп команда салымның халдакчыны ап алганнар. Бир сезон тургузунда чаа клубка Миро 11 гол киир теккен. Ооң эки оюнун «Кайзерслаутерн» клубтуң ойнакчылары эскерип бодунче чалаксап турган. Сөөлүнде Мирослав «Кайзерслаутерн»-биле керээни чарып алган.

1999 чылдан 2004 чылга чедир

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мирослав эгезинде «Кайзерслаутерн»-ниң ийи дугаар командазынга ойнап тургаш 36 оюнга 11 гол киир теккен[13]. Клубтуң кол тренери Отто Рехагель аныяк оолдуң салым-чаянын эскергеш кол команда-биле ойнаарынче чалаан. 2000 чылдың 4 айның 15-те «Кайзерслаутерн» дээш бир дугаар оюнун Айнтрахт деп команда удур Мирослав 75 дугаар минутада үнгеш ойнаан[14]. Ийи дугаар оюнун Вольфсбург удур 89 дугаар минутада үнгеш ойнаан[15]. Олар ынчан 3:2 кылдыр уттуруп алганнар, ынчалза-даа чурттуң чемпионадынга 5-ки черни ээлээш[16] УЕФА кубогунга киржир эргени чаалап алганнар.

2000/01 сезонунда Мирослав кол команданың тургузуунче киргеш «Кайзерслаутерн»-ниң шупту ойюннарынга киржип эгелээн. Ынчалза-даа Отто Рехагель Мирославты мырнынче эвес, а шөл ортузунче салып салып турган[17]. Ол черге ойнаары халдакчыга арай-ла таарышпас турган. «Кайзерслаутерн»-ге ол сезон чедимче чок болган, чүге дизе олар 7 оюндан чүгле 2 оюн уткаш 3 оюнну уттуруп алганнар. 10 айның 1-де «Кайзерслаутерн»-ниң кол тренери Отто Рехагель тренер эргезин казыттырган[18].

Клубтуң чаа тренери Андреас Бреме Мирославты халдакчы черинче салып эгелээрге Милославтың ойнаары экижий берген. Он айның 20-де Вердер удур оюнга Мирослав Кайзерслаутерн дээш бир дугаар голун киир теккен. Ол үеден гол киир теккеш Мирославтың мырныкы сальтону кылыры тыптып келген. 3 хүн болгаш УЕФА кубогунуң маргылдаазынга 7 дугаар минутада грек команда Ираклис удур киир теккен (1:3 кылдыр удуп алганнар). Дараазында оюнда Миро Гамбург деп клуб удур ойнааш 2 гол киир теккен, ол ынчан оюн 2:1[19] кылдыр Мирославтың командазы уткан. 6 хүн болгаш Кайзерслаутерн УЕФА кубогунуң 1/16 оюнунга Шотландиядан Рейнджерс деп команда удур ойнаан. Ол оюнда Мирослав чааскаан шөл ортузундан киргеш 8-ки минутада[20] голду киир теккен. Кайзерслаутерн Рейнджерс-ти 3:0-ке тиилээн. Дараазында Германияның лигазынга Берлинден Герта удур ойнааш Мирослав 2 гол киир теккен (оюнну 2:4 кылдыр Герта удуп алган)[21]. Ол чылдың сөөлгү оюнун Кайзерслаутерн Бохум удур ойнаан. Ол оюнда Мирослав бир гол киир теккен.

Дараазында чылда Кайзерслаутерн болгаш Мирославтың ажыл-херээ болгаш чедиишкиннери көвүдеп сайзырап эгелээн. УЕФА кубогунга Славия биле ПСВ-ни тиилеп алганнар. 3 ай ортан үезинде Бундеслиганың оюннарынга 3 дугаар черге келгеш алдын медальдарны чаалап алыр аргалары база турган. 4 айдан тура чедиишкиннер чок үе эгелей берген, олар Боруссияга (1:4) кылдыр уттургаш[22] дараазында оюнда Шальке 04-ке (5:1) кылдыр уттурганнар[23].

УЕФА кубогунуң Депортиво Алавес деп команда удур Кайзерслаутерн 2:9 кылдыр уттуруп алганнар.[24] Ниитизи-биле ол сезон төнерге Кайзерслаутерн 8-ки черни ээлээн. Команда дээш Мирослав 11 гол киир теккен (9 гол Бундеслигага, 2 гол УЕФА кубогунга). Мирославтың ат-алдары көвүдеп фанаттар болгаш клубтуң чагыргазы аңаа хөлчок ынак апарган[25]. Ол сезон тургузунда Мирославтың шалыңы болгаш трансфер өртээ ыяк 10 катап өзе берген[26].

Германияның чыынды командазы дээш ойнап эгелээни

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Салым-чаянныг халдакчыны ийи чурттуң командалары сонуургай берген. 2001 чылда Мирославты Польшаның чыынды командазының тренери Ежи Энгель Германияже келгеш аныяк оолду Польша дээш ойнаарынче кыйгырып турган[27]. Ынчалза-даа Мирослав чөпшээрешпээн, ол Руди Фёллерни манап турган. Мирослав часпаан, 2001 чылдың 3 айның 24-те делегей чергелиг футбол маргылдаазынче кирер эргени алыр шилилге оюнунга Албания удур үнүп ойнаан. Ол оюнда Мирослав оюннуң төнеринге дээр 2 минут артып каарга бажы-биле голду киир теккеш бодунуң командазынга тиилелгени эккелген (оюн 2:1 кылдыр төнген)[28]. Дараазында оюнда Германияның командазы Грецияның командазы удур ойнаан, ол оюнда база Мирослав гол киир теккеш база катап командазын тиилелгеже үндүрген (оюн 2:4 кылдыр төнген)[29]. Руди Фёллер Мирославты 2002 чылда болур делегей чергелиг футбол маргылдаазынга ойнаар кылдыр дораан бүрүткеп каан. Гректер удур оюнга Германияның чыынды командазының берге үези эгелээн: олар финнер удур 2:2 кылдыр арай бооп хайым кылдыр[30] ойнааш Мюнхенге англичаннар удур 5:1 кылдыр уттуруп алганнар[31]. Дараазында Финляндияның чыынды командазы-биле оюн база катап хайым-биле төнген[32].

2001-02 сезонун Кайзерслаутерн клуб аажок чедимчелиг эгелээн, олар 7 оюнга 7 катап тиилээш Бундеслиганың бажынга келген. Ол хире оюн улай кым-даа Бундеслиганың төөгүзүнде тиилеп шыдаваан[33]. Кайзерслаутерниң улай тиилеп турар оюнун Вольфсбург үзе берген, ынчан олар 2:0 тиилээннер. Ооң соонда Миронуң командазы Ганзаны 3:1 кылдыр удуп алганнар[34]. Дараазында оюнда Кайзерсаутерн Мюнхен хоорайга Баварияга уттургаш Бундеслиганың бажында дүшкеннер. Кышкы 2001 чылдың сезонунда Кайзерслаутерн 4 дугаар черни ээлеп алганнар. Мирослав Клозе 31 оюнга 16 гол киир теккен[13].

2002 чылдың делегей чергелиг футбол маргылдаазы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2002 чылда делегей чергелиг футбол маргылдаазы Мурнуу Көрея болгаш Японияга болуп эрткен. Аңаа Германияның чыынды командазы бир дугаар оюнунда Саудовская Аравияның командазын 8:0 кылдыр уткан. Ол оюнга Мирослав 3 гол киир теккеш бир чедимчелиг дамчыдыг берген. Дараазында оюннарда Ирландия болгаш Камерун командаларынга голду киир теккен. Бир ийи дээш оюнда Германияның командазы Бразилияның командазынга 2:0 кылдыр уттуруп алганнар. Сөөлгү оюнга Миро киир текпээн, ынчалза-даа аңаа болгаш командазынга аажок чедимчелиг маргылдаа болган[35]. Делегей чергелиг маргылдааның сөөлүнде Мирослав Клозени Герд Мюллер-биле деңнеп турган[36].

2002 чылдың делегей чергелиг футбол маргылдаазының соонда хөй-ле Европаның шыырак клубтары Мирославты сонуургап эгелээн[27], чижээ: Ювентус[37], Манчестер Юнайтед[38], Бавария[39], Боруссия Дортмунд. Акша талазы-биле бергедеп турган Кайзерслаутерн Мирославты садарын база бодап турган[40], ынчалза-даа Мирослав артып калган. Мирославтың шиитпири бо чылдарда чедимче чок болган, клуву 2002/03 болгаш 2003/04 сезоннарда Бундеслигага 12-14 дугаар черден ыравас, а Германияның кубогунга эгезинде-ле уттуруп алган. Чүгле клубтуң чедиишкиннери эвес, а Мирославтың ойнаары база баксырап эгелээн, ол 2 сезон тургузунда чүгле 10 гол киир теккен.

Чеже-даа клувунда байдал берге болза, Мирославты чурттуң чыынды командазы дээш кыйгырып турган. Евро-2004-че 8 шилилге оюннарынга ойнаан. Шилилге оюннарын эрткеш Германияның чыынды командазы кол маргылдаага ойнаар эргени чаалап алганнар. Ынчалза-даа Португалияга болуп эрткен Европа чергелиг футбол маргылдаазынга чедимче чок болганнар. Олар бодунуң ойнаар бөлүүнге чаңгыс-даа тиилелге чок, а Мирослав чаңгыс-даа гол киирип чадап каан.

Вердер (2004—2007). 2006 чылдың делегей чергелиг маргылдаазы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Мирославтың Вердерге ойнап турган үези

2004 чылдың үш айның 2-де Мирослав «Вердер»-биле 4 чылдың керээзин чарып алган[41][42]. Керээзинде түң саны 5 сая евро, а чылда шалыңы 2,5 сая евро болган[43][44]. Мирослав Вердер дээш 8 айның 6-да «Шальке-04» удур ойнап үнген, ынчан олар 1:0 кылдыр удуп алганнар[45][46].

«Вердер»-ге Мирославтың ойнаары оон-даа экижип келген. «Шальке-04» удур ойнаанының соонда ооң командазы «Вольфсбург» удур үнүп ойнааннар. Ынчан Мирослав бир голду киир теккен, ынчалза-даа олар 1:2 кылдыр уттуруп алганнар[47]. 9 айның 25-те «Бохум» удур Мирослав бир дугаар Бундеслигага хет-трик кылган (чаңгыс оюнга үш гол киир тегери). Ол клубка Мирослав Жоан Мику болгаш Иван Класничев суглар-биле таарыштыр ойнап эгелээн. Ол сезонда Мирослав 18 гол киир теккен, оон аңгыда 3 голду Лига Чемпионов маргылдаазынга киир теккен. «Вердер» Бундеслигага 3 дугаар черни ээлээн. Германияның Кубогунга база чедиишкинниг болган, дөрт команда артарга олар «Шальке-04»-ке пенальтиге уттуруп алганнар[48].

2005/06 чылдың сезонунда Мирослав Бундеслигада эң тергиин халдакчы болган, ол 27 гол киир теккен. Ооң ойнап турган клуву Бундеслигага 2 дугаар чер ээлээш немец лиганың к[49]убогу дээш Баварияны уткаш 1-ги черни алганнар. Ынчалза-даа Лига Чемпионов маргылдаазынга олар чедиишкин чок болганнар. Маргылдааның 1/8 дээш оюннарында Ювентуска уттургаш маргылдаадан үне бергеннер[50].

2006 чылдың делегей чергелиг маргылдаазынга 6 айның 9-та Германияның чыынды командазы Коста-Рика удур ойнааш 2 гол киир теккен. Ынчан немецтер 4:2 кылдыр удуп алганнар[51]. Дараазында оюнда Мирославтың командазы поляктар удур ойнап үнгеш 1:0 кылдыр удуп алганнар, ол оюнда Оливер Нёвилль[52] гол киир теккеш командазынга тиилелгени эккелген. Сөөлгү бөлүк иштинге оюнунга Мирославтың командазы Эквадорнуң чыынды командазы удур ойнааш 0:3 кылдыр удуп алганнар. Ол оюнда Мирослав 2 гол киир теккеш маргылдааның эң тергиин халдакчызы кылдыр демдеглеттинген[53].[54][55] Бөлүктүң оюннарындан үнгеш 1/8 дээш оюнга Германияның командазы Швецияның чыынды командазы-биле ойнаан, ол оюнда Мирослав киир текпээн-даа болза, тергиин дамчыдыгларны берип тургаш оюннуң эң эки ойнакчызы кылдыр санаттынган[56][51]. Дараазында 1/4 оюнунда Аргентинаның командазы-биле ойнап тургаш Миро бодунуң командазын ойнадып тургаш оюннуң 80 дугаар минутазында гол киир теккеш деңнепкен. Германияның командазы оюнну пенальтиге чедиргеш тиилеп алганнар[57]. Дараазында оюнда Миронуң командазы Италияның чыынды командазы удур ойнааш уттуруп алганнар, олар 3-кү чер дээш Португалияның командазы удур ойнааш удуп алганнар. Ол делегей чергелиг футбол маргылдаазынга эң тергиин халдакчы кылдыр санаттыргаш "Алдын Бутса" деп шаңналдың эдилекчизи база болган.

2006 чылдың делегей чергелиг маргылдаазының соонда делегейниң эң шыырак футбол командалары Мирославты чалап эгелээн. Ол командаларның аразында Манчестер Юнайтед, Милан, Реал Мадрид болгаш Арсенал. Мирослав бодун даштыкы клубка шенексээн-даа болза, ол Вердер-биле керээлиг мен деп сагындырган. Вердерниң төлээлери Миро кандыг-даа акша-биле саттынмас деп чугаалааннар. 2006/2007 чылдың сезонунда Миро Вердерге ойнап эгелепкен.

2007—2011 чылдарда

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ынчан 2008 чылдың Европа чергелиг, 2010 чылдың делегей чергелиг маргылдааларынга идепкейлиг киришкен.

2007 чылдың 7 айның 26-да Баварияның башкарыкчызы Карл-Хайнц Румменигге Вердер-биле Мирославтың Баварияже шилчиириниң дугайында дугуржуп алганын чарлаан. Мирослав дөрт чыл тургузунда Баварияга ойнаар керээни чарып алган, ооң өртээ 15 сая евро болган. Мирославты чалап алырынче Бавария испан Барселона болгаш итальян Ювентусту мурнаан.

Бир дугаар оюнун Миро 7 айның 23-те немец лиганың кубогу дээш 1/4 оюнунче Вердер удур ойнап үнген. Ынчан оюн 4:1 кылдыр Бавария уткан[58]. Дараазында 1/2 дээш оюнну эрттиргеш ол бир ийи дээш оюнга Штуттгарт удур үнгеш тиилелгени эккелген[59].

Бундеслиганың оюннарынга Мирослав Бавария дээш 8 айның 11-де Ганза удур ойнаан. Ынчан оюн 3:0 кылдыр Баварияның тиилелгези-биле төнген[60]. 9 айның 27-де Миро бир дугаар 3 гол (хет-трик)-ти Энерги удур киир теккен, оюн 5:0 кылдыр төнген[61]. 2007—2008 сезонунда Мирослав 20 гол киир теккен.

2007 чылдың 9 айда Мирослав Германияның чыынды командазы дээш Уэльс удур ойнап үнген, ол ынчан команданың капитаны кылдыр ойнап үнген. Ол оюнга Миро 2 гол киир теккеш командазынга тиилелгени эккелген. 2008 чылдың 9 айның 10-да делегей чергелиг футбол маргылдаазының шилилге оюннарынга Германияның чыынды командазы Финляндияның чыынды командазы удур ойнааш 3:3 кылдыр ойнаан. Ол үш голду Мирослав киир теккен. 2010 чылдың шилилге оюннарынга Миро ниитизи-биле 7 гол киир теккен.

2010 чылдың Мурнуу Африкага болган делегей чергелиг маргылдаага Германияның чыынды командазы бөлүк иштинге оюннарга бирги оюнну 4:0 кылдыр австралийлерни утканнар. Дараазында оюнда Сербияның чыынды командазы удур ойнааш 0:1 кылдыр уттуруп алганнар, а ол оюнда Миро кызыл карта база алган. Ооң соонда Мирославтың командазы Гананың чыынды командазы удур ойнааш 1:0 кылдыр удуп алганнар. Оюннарның ниити түңү-биле Германияның чыынды командазы 1/8-че үне бергеннер.

1/8 дээш оюнга Германияның чыынды командазы Англияның чыынды командазы удур ойнааш 4:1 кылдыр удуп алганнар. Ол оюнда Мирослав 20 дугаар минутада бир дугаар голду киир теккен. 32 дугаар минутада шөлдүң кыдыынга чараш кылдыр ойнааш Миро Подольски Лукаска бөмбүктү дамчыдарга ол голкипер-биле чаңгыс чаңгыс үнгеш киир теккен. Германияның чыынды командазы ол оюннуң соонда 1/4-че кирер эргени чаалап алган. Дараазында удурланыкчы Аргентинаның чыынды командазы келген.

1/4-түң оюнунга Германияның чыынды командазы Аргентинаның чыынды командазын 4:0 кылдыр уткан. Мирослав ол оюнда 89 дугаар минутада 4 дугаар голду киир теккен. 1/2 дээш оюнга Мирославтың командазы Испанияның чыынды командазы удур ойнааш 0:1 кылдыр уттуруп алганнар, а 3 дугаар чер дээш ойнааш Уругвайның чыынды командазын тиилеп алганнар.

Делегей чергелиг маргылдааның төнчүзүнде Мирослав журналистерге 2014 чылда Бразилияга болур дараазында делегей чергелиг маргылдаага киржир деп планнап турарын чугаалаан.

"Мен ынча дыка кырган эвес мен, чаа-ла 32 харлыг мен. Бо 4 чыл тургузунда эки ойнап турар болзумза чүге киржип болбазыл"

деп бодалы-биле ол үлешкен

2011—2016 чылдарда

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Лациоже шилчи бергени

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2011 чылдың чайын Мирославтың Бавария-биле керээзи төнүп турган. Чаа керээниң негелделерин ийи тала дугуржуп чадааннар. 2011 чылда Мирослав Бавариядан чорупкан[62]. Ол клубка бодунуң четтиргенин илередип мынча деп дамчыткан:

Бо 4 чыл тургузунда Баварияга солун болгаш чедиишкинниг ойнап турдум. Ол дээш клубка улуу-биле четтирдим!

6 айның 9-та Мирослав 2 чылдың керээзин Римден Лацио-биле чарып алган[63]. Ооң шалыңы сезон тургузунда 2 сая евро болган[64]. Лационуң тренери Эдоардо Рея керээни чедиишкинниг деп демдеглээн. Дараазында ол мынча деп чугаалаан:

Бистиң клуб дээш Мирослав ойнаар дээрге биске дыка улуг өөрүшкү. Бис делегей чергелиг ойнакчыны дилеп тургаш тып алдывыс. Бир ай бурунгаар Мирослав-биле клубка ойнаарының дугайында чугаалажып турган бис. Чугаалашканывыс түңнелдиг болган. Бистиң клубтуң ойнаар аянынче ол белени-биле кире бээр деп бодаар мен.

2011/12 чылдың сезонун Мирослав 7 айның 16-да Ауронцо ди Кадоре деп профессионал эвес команда удур ойнап эгелээн. Ол оюнга 5 гол киир теккен, а ниити саны 16:0 кылдыр Лацио уткан[65]. 9 айның 18-те Лига Европа оюннарының квалификастыг оюнунга Македониядан Работнички деп команда удур ойнааш бир голду киир теккен. А ниитизи-биле оюн 6:0 кылдыр төнген[66].9 айның 9-та Мирослав итальян чемпионаттың дээди дивизионунга Милан удур ойнааш бир голду киир теккен. Ол оюн 2:2 хайым-биле төнген[67]. 9 айның 21-де Чезены удур ойнааш бир голду база киир теккен, ол оюнну 2:1 кылдыр Лацио удуп алган[68]. 9 айның 29-та Лига Европаның бөлүк оюннарынга Португалиядан Спортинг удур ойнааш бир голду киир теккен, ынчалза-даа Лацио 1:2 кылдыр уттуруп алган[69]. Дараазында итальян чемпионаттың иштинге 10 айның 2-де Фиорентина удур ойнааш бир гол база бир чедиишкинниг дамчыдылганы берген. Мирославтың ачызыда ол белен эвес оюн түңнелдиг болган, Лацио 2:1 кылдыр удуп алган. Дараазында Лационуң эң кол дайызыны Рома удур оюнга Мирославтың ойнаары кемдээшкин дээш айтырыг кырынга келген[70]. Ынчалза-даа ол оюнга ойнаарынга белен болган. Лацио - Рома деп оюнга Мирослав немелде үеде голду киир теккеш Лациога тиилелгени эккелген[71]. Ол берге оюннуң соонда ол Бразилияга болур делегей чергелиг футбол маргылдаазынга ойнааш карьеразын доозар деп чугаалаан:

Шупту чүве эки болур болза керээниң дүрүмүн сагып Лацио дээш 2014 чылга чедир ойнаар мен. Ооң соонда карьерам доозар мен. Мээң сорулгам Бразилияга болур делегей чергелиг футбол маргылдаазының финалынга ойнаары.[72][73]

Италияның иштики чемпионадынга Мирослав 27 оюн ойнаан, 12 гол киир теккеш 5 чедимчелиг дамчыдылга кылган. Италияның дээди чемпионадынга Лацио ынчан 4 дугаар черге төлептиг болган.

2012 чылдың Европа чергелиг маргылдаа

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шилилге оюннары

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Евро-2012 деп маргылдааның шилилге оюннарынга Германияның чыынды командазы А деп бөлүкче кирген. Оон аңгыда ол бөлүкче Турция, Бельгия, Австрия, Азербайджан болгаш Казахстанның чыынды командалары кирген. Бир дугаар оюн Бельгияның чыынды командазы удур болган, ол оюнга Мирослав чаңгыс голду киир теккеш командазынга тиилелгени эккелген, оюн 0:1 кылдыр төнген[74]. Дараазында оюн Азербайджанның чыынды командазы удур болган, ол оюн 6:1 кылдыр Германияның командазының тиилелгези-биле төнген[75]. Ол оюнда Мирослав 2 гол киир теккен. 10 айның 8-те Германияның командазы Турцияның чыынды командазы удур ойнааш 3:0 кылдыр удуп алганнар. Ол оюнда Мирослав база катап 2 гол киир теккен. Дараазында Казахстанның чыынды командазы-биле ойнааш неместер база-ла 3:0 кылдыр удуп алганнар[76]. Беш дугаар долгандырыг оюнга Германияның чыынды командазы Казахстанның чыынды командазы база катап уткан, ынчан оюн 4:0 кылдыр төнген[77]. Ол оюнга Миро 2 голду киир теккен. Евро-2012 деп шилилге оюннарга Мирослав 6 оюн ойнааш 9 гол киир теккен. Евроже шилилге оюннарынга Германияның чыынды командазы 12 оюннуң 12-зинге тиилеп алган (36 очко).

Түңнел оюннары

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Түңнел оюннарның бөлүктерже чарылгазын 2011 чылдың 12 айның 2-де кылган. Германияның чыынды командазы «өлүм бөлүүнче» кирген, ынаар Португалия, Дания болгаш Голландияның чыынды командалары кирген[78].

5 айның 7-де Германияның чыынды командазының кол тренери Йоахим Лёв маргылдаага киржир футболистерниң даңзызын берген. Ынаар Мирослав Клозе база кирген[79]. Ол халдакчы кылдыр ойнаар болган (2 дугаар халдакчы - Марио Гомес)[80][81]

Бөлүк иштиниң оюннарынга Мирослав Марио Гомести солуп үнүп турган. Германияның чыынды командазы бодунуң бөлүүнге бир дугаар черни ээлээн. Дараазында сес команда аразынче киргеш Грецияның чыынды командазы удур ойнаан. Ол оюнга Мирослав команданың кол составы-биле үнген. Ынчан Германияның чыынды командазы Грецияның чыынды командазын 4:2 кылдыр уткан. Мирослав дөрт голдуң бирээзин Месут Өзилдиң дамчыдылгазының ачызы-биле киир теккен. Бо гол Мирославтың чурт дээш 120 дугаар голу болган. Ол оюннуң соонда ол мынча деп бодалы-биле үлешкен:

Берге болду, ынчалза-даа амырап тур бис. Күзээн чүвевис чедип алдывыс, дыка хөй чедиишкинниг халдаашкыннарны кылдывыс. Гол киир теккенинге болгаш команданың эки ойнааныңга амырап тур мен. Дараазында удурланыкчылар белен эвес-тир. Англия-биле бис 2010 чылда ойнаан бис, а Италия-биле Дортмудка ойнап турган бис. Кым үне бээрин көөр бис, амдыызында бис кым бис-биле ойнаарын манап тур бис.[82]

Дараазында оюнда Германияның чыынды командазы удур Италияның чыынды командазы ойнаар болган. Ол оюнда Мирослав кол ойнакчы кылдыр кирбээн, ынчалза-даа оюннуң ийи дугаар кезээнде үнүп келген.Ол оюн 2:1 кылдыр Италияның тиилелгези-биле төнген. Ниитизи-биле Мирослав Евро-2012-ге беш оюн ойнааш бир гол киир теккен. Европа чергелиг маргылаа төнерге Мирослав 2014 чылдың делегей чергелиг маргылдаазының соонда ойнавас деп чугаалаан[83].[84]

2013 чылдың 5 айның 5-те Италияның чемпионадынга Мирославтың командазы "Лацио" Болонья удур ойнаан. Ол оюнда Мирослав 5 гол киир теккен[85][86][87]. Оюн ниитизи-биле 6:0 кылдыр төнген[88][89]. Дүжүттүг оюннуң соонда ол мынча деп чугаалаан:

Кайы-хире шыдаар ол хире ойнадым. Меңээ болгаш командамга дыка эки хүн болду. Команда меңээ ынчаан меңээ дузалаар болза гол киир тегери меңээ берге эвес. Командамның ойнакчыларынга четтиргеним илередир ужурлуг мен[90].

Мирослав 27 чыл бурунгаар кылдынган чедиишкинни база катап катаптаан. Сөөлгү катап чаңгыс оюн тургузунда 5 гол киир теккен кижи Роберто Пруццо[91] турган. Ооң аңгыда «Лацио»-га кым-даа 40 минут иштинде гол кым-даа киир текпейн турган[92].

2014 чылдың делегей чергелиг маргылдаазы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Германияның чыынды командазы 2014 чылдың делегей чергелиг маргылдаазында

2014 чылдың делегей чергелиг маргылдаазынга Мирослав 2 гол киир теккен. Делегей чергелиг маргылдааларның финалдарынга хөй голдар киир теккени-биле Бразилиядан Роналдону ажа берген. Маргылдааның финалында Германияның чыынды командазы Аргентинаның чыынды командазы удур ойнааш тиилеп алганнар. Мирославтың командазы 2014 чылдың делегей чергелиг маргылдаазының тиилекчизи бооп үнген.

Маргылдааның соонда Мирослав футбол ажыл-депшилгенизиниң төнгенин чарлаан.

Солун барымдаалар

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
  • Мирослав голду киир теккеш солун кылдыр демдеглээр. Ол мырныкы кульбит кылыр (мырныкы сальта). Делегей чергелиг маргылдааларга ол ону сес катап кылган: 5 катап 2002 чылдың делегей чергелиг маргылдаазынга, 2006 чылдың маргылдаазынга 1 катап, 2010 чылда 1 катап болгаш 2014 чылда база 1 катап. 2008 чылдың Европа чергелиг маргылдаазынга Польшаның чыынды командазы удур кульбит кылбас деп чугаалаан, чүге дизе өгбелериниң чуртун хүндүлээр болгаш деп тайылбырлаан[26].
  • Мирославтың гол киир теп турган оюннарынга Германияның чыынды командазы чаңгыс-даа уттурбаан.
   • Вердерге ойнап тургаш 3 сезон тургузунда Мирослав чүгле хөй гол киир тегери-биле эвес, а чедимчелиг дамчыдыглары-биле база ылгалып турган ( 1 сезон тургузунда 10-дан эвээш эвес дамчыдылга)
   • Бир катап Мирослав судьяны удурланыкчылар удур пенальти салбас кылдыр тайылбырлаан. Ооң соонда Бундеслиганың эң шынчы ойнакчызы деп атты алган.
    • 2012/13 сезоннуң эгезинде Лациога ойнап тургаш Наполи удур оюнга бодунуң хол-биле киир теккен голун судьядан санавас кылдыр дилээн[93].
 1. Transfermarkt.com (х.) — 2000.
 2. Энциклопедия Брокгауз (нем.)
 3. https://bdfa.com.ar/jugadores-46438.html (исп.)
 4. Deutsche Nationalbibliothek Record #1052565468 // Общий нормативный контроль (GND) (нем.) — 2012—2016.
 5. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1309454%2Cpilkarz-miroslav-klose-honorowym-obywatelem-opola.html
 6. http://www.dfb.de/index.php?id=513279
 7. Устоявшееся в русских источниках произношение имени; в родном для футболиста польском языке ударение ставится на предпоследний слог, в немецком — на первый
 8. Thomas Urban: Stolz von Oberschlesien (нем.). Süddeutsche Zeitung (27. Juni 2006). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 9. Клозе Мирослав - статистика, биография, матчи. Евро-Футбол.Ру. Архивировано 15 февраля 2012 года.
 10. 10,0 10,1 Ein dickköpfiges Bambi (нем.). Der Spiegel (17. Dezember 2007). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 11. Miroslav Klose (нем.). Who's who. Архивировано 15 февраля 2012 года.
 12. Мирослав Клозе: Я не знаю гимна Польши. Советский спорт (13 июня 2006). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 13. 13,0 13,1 Fannet Мирослав Клозе, Германия. Fannet.org.
 14. Bundesliga Archive 1999/2000 Round 30 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) (англ.). Deutscher Fußball-Bund e.V (20 May 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 15. Bundesliga Archive 1999/2000 Round 31 VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:2) (англ.). Deutscher Fußball-Bund e.V (20 May 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 16. Archive 1999/2000 Tabelle Round 34 (англ.). Deutscher Fußball-Bund e.V (5 June 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 17. "Красный чертик" Клозе. Советский спорт (1 апреля 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 18. По миру прокатилась волна тренерских отставок. Советский спорт (8 октября 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 19. Bundesliga Archive 2000/2001 Round 15 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV 2:1 (0:0) (англ.). Deutscher Fußball-Bund e.V (3 December 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 20. Прокопенко уступил Карпину. Советский спорт (9 декабря 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 21. Три выстрела Марича сразили "Байер" наповал. Советский спорт (15 декабря 2000). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 22. Результаты национальных чемпионатов и кубков. Советский спорт (3 апреля 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 23. Результаты национальных чемпионатов. Советский спорт (10 апреля 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 24. Очередная "историческая" победа "Алавеса". Советский спорт (7 апреля 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года
 25. "Красный чертик" Клозе. Советский спорт (1 апреля 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 26. 26,0 26,1 Биография Мирослава Клозе date= 2010-10-04. Архивировано 15 февраля 2012 года.
 27. 27,0 27,1 Биография Мирослава Клозе date= 2010-10-04. Архивировано 15 февраля 2012 года.
 28. Советский спорт (26 марта 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 29. Гол Заховича обрадовал россиян. Советский спорт (30 марта 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 30. Немцы были близки к позору в Хельсинки. Советский спорт (4 июня 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 31. Оуэн довел до инфаркта отца Феллера. Советский спорт (3 сентября 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 32. Англия и Германия сыграли в поддавки. Советский спорт (8 октября 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 33. Оуэн довел до инфаркта отца Феллера. Советский спорт (24 сентября 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 34. Бывший спартаковец Маркао заявил о себе во Фрайбурге. Советский спорт (15 октября 2001). Архивировано 15 февраля 2012 года
 35. "Битву при Сидзуоке" выиграла Германия (Камерун - Германия - 0:2). Новости Израиля (11 июня 2002). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 36. Германия была в одной минуте от выхода из группы (Германия - Ирландия - 1:1).. Новости Израиля (5 июня 2002). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 37. "Ювентус" собрался купить Мирослава Клозе. Евро-футбол.ру (27 марта 2003). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 38. Новости. Футбол - национальные чемпионаты и кубки. СЭ: "МЮ" хочет Мирослава Клозе.. Спорт-Экспресс (13 января 2003). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 39. "Бавария" нацелилась на Клозе. ПРО ФУТБОЛ (16 декабря 2002). Архивировано 15 февраля 2012 года.
 40. "Кайзер" хочет получить за Клозе 20 миллионов. Архивировано 15 февраля 2012 года.
 41. Klose seals move to leaders Bremen // CNN.com, Mar. 2, 2004
 42. Wechsel perfekt: Klose erhält Vertrag bis 2008 in Bremen — SPIEGEL ONLINE — Sport
 43. Klose seals move to leaders Bremen
 44. Klose erhält Vertrag bis 2008 in Bremen
 45. Chaotischer Auftakt in Bremen
 46. Bremen mit spätem Glück
 47. Zu lax für drei Punkte
 48. DFB — Deutscher Fußball-Bund e.V. — FC Schalke 04 — Werder Bremen
 49. Spielschema / Aufstellung: Werder Bremen — Bayern München (Ligapokal 2006)
 50. Вердер-Ювентус: Работа над ошибками // Евро-футбол.ру
 51. 51,0 51,1 Чемпионат мира по футболу 2006 в Германии : Отборочные матчи Чемпионата Мира 2006 года в Германии : ЧМ 2006 Germany
 52. Германия — Польша, Чемпионат мира-2006, Группа A
 53. Эквадор — Германия, Чемпионат мира-2006, Группа A
 54. ЧМ-2006. Эквадор — Германия — 0:3
 55. Эквадор — Германия: бундескоманда набирает ход // Чемпионат.com
 56. ЧМ-2006. Германия — Швеция — 2:0
 57. Германия — Аргентина, Чемпионат мира-2006, 1/4 финала
 58. http://uaclub.net/news/21_214572.html Archived 2018-02-16 at the Wayback Machine В СУББОТУ, 21 ИЮЛЯ, СОСТОЯЛИСЬ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ КУБКА НЕМЕЦКОЙ ЛИГИ
 59. http://sport.mail.ru/arc1144497/ Archived 2012-01-11 at the Wayback Machine Клозе принёс «Баварии» первый трофей. Кубок Лиги
 60. Бундеслига. «Бавария» — «Ганза»
 61. http://www.bavaria-munchen.ru/?section=detail&method=material&id=189312 Сказочный дебют Тони Крооса
 62. Клозе не согласился на условия "Баварии". championat.com (6 июня 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 63. Мирослав Клозе перешел в итальянский клуб (рус.). Лента.ру (9 июня 2011). Архивировано 4 июля 2013 года.
 64. Клозе стал игроком "Лацио". Спорт-Экспресс (9 июня 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 65. Клозе забил пять голов в первом матче за «Лацио». sports.ru (16 июля 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 66. Дубль Сиссе и гол Клозе принесли "Лацио" разгромную победу. championat.com (19 августа 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 67. Клозе и Сиссе забили первые мячи в серии А. sports.ru (9 сентября 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 68. Видеоповторы голов в матче "Чезена" – "Лацио". championat.com (22 сентября 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 69. "Спортинг" в Лиссабоне оказался сильнее "Лацио". championat.com (30 сентября 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 70. Клозе может пропустить матч с "Ромой". championat.com (10 октября 2011). Архивировано 11 мая 2013 года.
 71. "Лацио" одержал волевую победу над "Ромой" в римском дерби. championat.com (17 октября 2011). Архивировано 13 мая 2013 года.
 72. Клозе: закончу с футболом в 2014 году. championat.com (17 октября 2011). Архивировано 13 мая 2013 года.
 73. Мирослав Клозе: «Хочу завершить карьеру после ЧМ-2014». sports.ru (17 октября 2011). Архивировано 13 мая 2013 года.
 74. Гол Клозе помог Германии обыграть Бельгию. championat.com (4 сентября 2010). Архивировано 13 мая 2013 года.
 75. Германия разгромила Азербайджан, Австрия победила Казахстан. championat.com (8 сентября 2010). Архивировано 13 мая 2013 года
 76. В Казахстане Германия одержала четвёртую победу кряду. championat.com (12 октября 2010). Архивировано 13 мая 2013 года.
 77. Сборная Германии разгромила команду Казахстана. championat.com (26 марта 2011). Архивировано 13 мая 2013 года.
 78. Итоги жеребьевки ЕВРО-2012. ru.uefa.com (2 декабря 2011). Архивировано 13 мая 2013 года.
 79. Стал известен расширенный состав сборной Германии на Евро-2012. sports.ru (7 мая 2012). Архивировано 13 мая 2013 года.
 80. Стал известен состав сборной Германии на Евро-2012. sports.ru (28 мая 2012). Архивировано 13 мая 2013 года.
 81. Германия определилась с окончательной заявкой на Евро-2012. championat.com (28 мая 2012). Архивировано 13 мая 2013 года.
 82. Мирослав Клозе: «Добились, чего хотели, разыгрывая быстрые комбинации». sports.ru (23 июня 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 83. Клозе завершит карьеру в сборной после ЧМ-2014. sports.ru (13 августа 2012). Архивировано 15 мая 2013 года.
 84. Клозе: закончу карьеру в сборной Германии после чемпионата мира. championat.com (13 августа 2012). Архивировано 15 мая 2013 года.
 85. Клозе забил пять голов в матче с «Болоньей». sportdialog.ru (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 86. Пять голов Клозе помогли "Лацио" разгромить "Болонью" в Риме. championat.com (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 87. «Лацио» – «Болонья». Клозе забил пять голов. sports.ru (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 88. Miroslav Klose scores five in Lazio romp. sportsmole.co.uk (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 89. Пента-трик Клозе помог «Лацио» разгромить «Болонью». gazeta.ru (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 90. Мирослав Клозе: «Сегодня замечательный день для меня и всего «Лацио». sports.ru (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 91. Чемпионат Италии. Мирослав Клозе забил пять мячей «Болонье», повторив достижение 27-летней давности. eurosport.ru (5 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 92. Чемпионат Италии. Мирослав Клозе: «Раньше уже забивал пять голов за матч». eurosport.ru (6 мая 2013). Архивировано 13 мая 2013 года.
 93. Клозе признался, что забил рукой - Чемпионат Италии 2012-2013 - Футбол - Eurosport. Проверено 7 января 2013. Архивировано 20 января 2013 года.