Кожемякина, Валентина Яковлевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Валентина Яковлевна Кожемякина

Төрүттүнген хүнү 1936 июньнуң 20(1936-06-20) (84 года)
Чурт

Валентина Яковлевна Кожемякина (төр. 1936 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

20 июнь 1936 чылда Новосибирск областка төрүттүнген.

Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында колхоз фермазынга саанчылап ажылдап эгелээн. Кажан 1953 чылда өг-бүле Кубаньче көже берген, кыс леспромхозка ыяш кезикчизилеп ажылдап кирген. Июнь 1955 чылда суур Вардане совхоз «Черноморец» сүт фермазынга саанчылап ажылдап эгелээн. Удаваанда Валентина Яковлевна совхозтуң кол саанчызы апарган, а ооң соонда — Лазаревский районунуң Сочи хоорайы. 1960 чылдарның эгезинде совхоз «Черноморец» ферманың сочинский трест «Овощепром» ол эң эки мурнакчыларның санынче кирген.[1]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png 1976 чылда плакаттыг тырттырган чурук
Image-silk.png 1976 чылда чедиишкин дугайында плакат

1970 чылда аңаа инек бүрүзүнден 6000 ажыг килограмм сүт саап алыр аргалыг болган , 1976 чылда — 6021 килограмм, 1979 чылда — 6346 килограмм. 1980 чылда Валентина Кожемякина бодунуң бөлүк инек бүрүзүнден 7118 килограмм саап алган, ССРЭ-ниң эң эки бир саанчызы апарган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиум 12 март 1982 чылдың Чарлыы-биле бедик түңнелдиг чедиишкиннери база күш-ажылчы маадырлыг чоруу дээш, планнар күүседирин көргүзер база социалистиг хүлээлге бүдүрүлге көвүдээри база күрүнеге тараа садары база өске көдээ ажыл-агый продуктулары 1981 чылда Кожемякина Валентина Яковлевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулгазын кылып турган — Сочиниң хоорай Совет улусчу депутаттар депутаттап соңгудуп турган.

Пенсияже үнгеш, алдарлыг дыштанылгада турар, Сочи хоорайның микрорайон Варданеде чурттап турар. Хөй-ниити ажыл-чорудулгага киржип турар ветеран организация Сочи, аныяктар-биле бо-ла ужуражыр.[1]

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ленинниң ийи дугаар ордени-биле шаңнаткан (12.03.1982), Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени (06.09.1973) база медальдар.
  • Выставке достижений народного хозяйства ССРЭ киржип турган, ийи алдын медальдар-биле шаңнадып турган ВДНХ база автомобиль «Москвич» шаңнадып турган.
  • Кубаньның алдырлыг көдээ ажыл-агый ажылдакчызы (1996).
  • Бүгү назынында алыр ээзиниң адын бижип каан пенсия тывыскан.[2]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]