Перейти к содержанию

Коркина, Евдокия Иннокентьевна

Википедия деп сайттан

Евдокия Иннокентьевна Коркина

Төрүттүнген хүнү: 1917 декабрьның 17(1917-12-17)
Мөчээн хүнү: 2009 июньнуң 10(2009-06-10) (91 хар)
Мөчээн чери:
Альма-матер:
Шаңңалдары:
орден «Знак Почёта»
заслуженный деятель науки РСФСР

Евдокия Иннокентьевна Коркина (1917 чыл2009 чыл) — совет база россия эртемден-тюрколог, филология эртеминиң доктору, профессор, ССРЭ-ниң Сибирь килдизиниң эртем Академиязының алдарлыг ветераны (1982).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Даштыкы чурумалдар

Евдокия Коркина и Александр Соктоев

17 декабрь 1917 чылда Кытанахский наслег Чурапчинский улус Якутск областьтка төрүттүнген.

Якутскунуң көдээ ажыл-агый техникумун дооскан соонда землеустройства Удуртуру Наркомзем Якутск АССР үш чыл ажылдаан. 1939 чылда Москваже Н. Г. Чернышевский аттыг Москваның философия, чогаал, төөгү Институдунче кирип чорупкан, октябрь 1941 чылда дуглаан. Евдокия Якутияже ээп келген база 1944 чылда чедир база катап землеустроительдеп ажылдап турган. 1944—1947 чылдарда Якутск обкомга ажылдап турган ВЛКСМ, 1947—1949 чылдарда Якутскунуң хоорай Совединиң ажылчы депутаттар исполком дарганың оралакчызы турган. 1949 чылда Евдокия Коркина Якутск областың партия школазынче кирген база хары угда — Якутск педагогика институду төөгү килдизиниң бот-өөредилгеже (бо үеде Соңгу-Чөөн чүк федералдыг университет), ийи өөредилге черин шылгаралдыг дооскан.

1952—1954 чылдарда Евдокия Коркина просвещения Якутск АССР министрниң оралакчылап ажылдап турган. 1954 чылда Якутск филиалдың ССРЭ-ниң Сибир килдис эртем Академиязы аспирантуразынче кирген мергежили «якутский язык». 1960 чылда ол диссертацияны камгалаан темазы «Формы прошедшего времени в якутском языке», база аңаа филология эртемнериниң кандидады чадазын тывыскан. 1961 чылда сектор эргелекчилеп томуйлаан туган, а 1963 чылда — ССРЭ-ниң СК ЭА ЯФ дыл, чогаал база төөгү Институдунуң директору, бо албан-дужаалга 1984 чылга чедир ажылдаан. 1970 чылда доктор диссертациязын камгалаан темазы «Наклонение глагола в якутском языке». Институттуң директор албан-дужаалдан үнгеш, Евдокия Иннокентьевна 1985—1991 чылдарда улуг эртем ажылдакчызы турган, а 1991 чылдан — бо-ла институттуң дыл эртеми килдизиниң кол эртем ажылдакчызы.[1]

Е. И. Коркина якут грамматика талазы-биле улуг специалист болуп турган, диалектология база лексикография. Ооң иштинде 100 ажыг эртем база эртем-популярлыг ажылдар дөрт монографиялар: «Наклонение глагола в якутском языке» (1970); «Глагольные лично-отнесенные модальные конструкции» (1979); «Деепричастия в якутском языке» (1985); «Северо-восточная диалектная зона якутского языка» (1992). Оон аңгыда бир кол чогаадыкчы турган база Улуг академиктиг Тайылбырлыг словарь якут дылдың редактору.

Эртем-шинчилел ажыл-чорудулгадан чергелештир, база хөй-ниити кылып турган. Тюркологтар Совет комитединиң кежигүнү турган, Якутскунуң хоорай улусчу депутаттар совединиң 9 дугаар чыыжынга депутаттап соңгуттуруп турган, а оон аңгыда СЭКП горкомнуң кежигүн бюрозу база СЭКП Якутск обкомунуң кандидат кежигүн бюрозу.

Якутскуга 10 июнь 2009 чылда чок болган.[2]

2017 чылда Якутскуга Бүгү Россияның эртем номчулга «Евдокия Иннокентьевна Коркина: Биографика и интерпретация научного и творческого наследия» бооп эрткен.[3]

Ачы-хавыяазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • «Знак Почёта» орден база медальдар-биле шаңнаткан, а оон аңгыда «Гражданская доблесть» шылгаралдың демдээ[4] Республики Саха-Якутия (2004).
  • РСФСР-ниң алдарлыг эртем ажылдакчызы (1972), Чурапчинский улустуң хүндүлүг хамаатызы.[2]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]