Куцова, Элеонора Фёдоровна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Элеонора Фёдоровна Куцова

Төрүттүнген хүнү 1925 декабрьның 11(1925-12-11)
Мөчээн хүнү 2017 майның 7(2017-05-07) (91 год)
Чурт

Элеонора Фёдоровна Куцова (11 декабрь 1925 чыл, Москва область — 7 май 2017 чыл) — юрист, совет база россия кеземче чорулгага специализи; Москваның юридиктиг институдунуң доозукчузу (1948), юридиктиг эртеминиң доктору с диссертацией о правах личности кеземче чорулга (1987), МКУ-нуң юридиктиг факультединиң кеземче чорулга кафедразының профессору (1990); Москва университединиң алдарлыг профессору (1997).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Элеонора Куцова Подмосковьеге 11 декабрь 1925 чылда төрүттүнген; бичии чораан үезин Москвага эрттирген база 1944 чылда Москваның юридиктиг институдунче кирген (МЮИ), 1948 чылда (шылгаралдыг) дооскан. Дээди эртемни алган соонда аспирантураже кирген база 1951 чылда кандидат диссертациязын камгалаан по теме «Обжалование приговоров в советском уголовном процессе» — юридиктиг эртеминиң кандидады апарган база институтка ажылдап эгелээн: МЮИ башкызы болуп турар, а ооң соонда — улуг башкы.

МКУ-нуң юридиктиг факультедин Москваның юридиктиг институду-биле каттыштырган соонда, 1954 чылда болган, Куцова ассистент албан-дужаалды дес-дараалашкак ээлеп турган, МКУ-нуң улуг башкы база улуг эртем ажылдакчызы, кеземче чорулга кафедразынга ажылдап турган. 1973 чылда ол доцент апарган. Сөөлгү чылдарда ССРЭ-ниң бар турары, 1986 чылда, ол доктор диссертациязын чедиишкинниг камгалаан по теме «Уголовно-процессуальные гарантии прав и законных интересов личности (совет уголовный процесс)», факультетке күүсеткен. ССРЭ ДАК дараазында чылда юридиктиг эртеминиң докторун бадылаан турган. 1989 чылда ол кеземче чорулга кафедразынга профессор позицияны ээлээн, чөптүг чорук база прокурор хайгааралы — бир чыл болгаш профессор эртем атты тывыскан. Россияга шагда-ла, 1997 чылда, Москва университединиң алдарлыг профессору апарган.

1978 чылда Куцова кежигүнү апарган эртем-консультативтиг совет, созданного при Дээди Суд РСФСР (сөөлүнде барып совет действовал при Дээди Суд РФ). 1992 чылдан 1994 чылга чедир үеге ол ажылчын бөлүкче кирип турган, существовавшую при күрүне-правовой удуртуру Россияның президентизи база белеткел проект кылып турган РФ-тиң кеземче-процессуалдыг кодекс (КПК). Олдан аңгыда, ол ряд хоойлупроектилерге белеткел киржип турган: РСФСР-ниң КПК кирип турар, в закон о судах общей юрисдикции РФ и в законодательство об органах россия судейского сообщества.

Совет чылдарда Куцова от президиумов Дээди Совет элээн каш союзных республик как разработки совет республиканчы законодательства киржикчизи өөрүп четтиргенин алган; 1979 чылда юридиктиг комиссии при президиум Дээди Совет ССРЭ как один из разработчиков проекта закона о прокуратуре өөрүп четтиргенин алган. 1996 чылда ол совета Межпарламентской ассамблея күрүүнелер даргазындан өөрүп четтиргенин алган — СНГ киржикчилери за подготовку модель кеземче-процессуалдыг кодекс күрүнелерниң — СНГ кежигүннери.

1991 чылдан 1994 чылга үеге чедир Куцова Россияның юристтер Чөвүлелиниң кежигүн соведи болуп турган; Москва хоорайның адвокаттар коллегияның эртем совединге болуп турган. МКУ-нуң диссертация чөвүлелинче как кирип турган, так база элээн каш өске юридиктиг эртем албан черлери Россия. Улус төлээзиниң факультединге декан постуну ээлеп турган база на факультете эш хуунуң суду Улусчу университет правовых знаний, созданного Москваның университет при юридиктиг факультеди; Улусчу университет боду удуртуп турган база «Знание» ниитилелге ажылдап турган. 7 май 2017 чылда чок болган база Востряковское чевегге орнукшуткан турган.

Ажылдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Элеонора Куцова совет база россия кеземче законодательствога специализастаттынар:

  • «Кеземче чорулга курузу» (кады автор болуру, 2016)
  • «Шииткелди күседиири. Лекция» (1960)
  • «Совет кеземче чорулгага өөредилге ному» (1981)
  • «Кеземче чорулгага хрестоматия» (тургузукчу, 1999).

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — Москва : Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Куцова Элеонора Фёдоровна. letopis.msu.ru. Летопись Московского университета, Аналитическая служба МГУ имени М. В. Ломоносова. Хынааны 2019 Он бир айның 18.

Майык:Изолированная статья