Лазарева, Люциана Васильевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Люциана Васильевна Лазарева

Төрүттүнген хүнү 1928 июньнуң 13(1928-06-13)
Мөчээн хүнү 2005 марттың 22(2005-03-22) (76 лет)
Чурт

Люциана Васильевна Лазарева (1928 чыл2005 чыл) — совет бригадир, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгениң бүдүрүлге мурнакчызы. Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1966).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

13 июнь 1928 чылда көдээ суур Завьялово Завьяловский районга Удмурт АССР-ге төрүттүнген, ооң адазы «Красный труд» колхозтуң бухгалери, фронтуга 20 февраль 1942 чылда Ржев хоорайга чок болган.

1943 чылдан санакчылар курстарын дооскан соонда, «Красный труд» колхозка ажылдап турган — өлген адазының орнунга санакчылап[1].

1953 чылдан Пазелинскиниң агрошколазын дооскан соонда Азимскиниң машина-трактор станциязынга агроном-овощеводтап ажылдап турган, 1955 чылдан 1959 чылдарга чедир — «Красный труд» колхозка агроном-овощевод, 1959 чылдан — «Россия» колхозка агроном-семеновод Завьяловский район. 1964 чылда комплексилиг бригада тургузуун удурткан: 250 кижи — механизаторлар, хову ажылчыннары, малчыннар, имея чээрби беш тракторлар, он ийи автомашиналар, алды комбайннар, 2550 гектар аңдарган чер, мыйыстыг бода малдар база хаваннар фермазы. 1965 чылда бригада-биле көстүп көрбээн дүжүт тарааны алган турган: 22,9 чочак-тараа, күзүн тарыыр көк тараалар — 26,7, кызыл-тас — 22,4, арбай — 28, картофель — 150,4 ц/га[1].

23 июнь 1966 чылда Президиум ССРЭ-ниң Дээди Соведи Чарлыы-биле «за выдающиеся успехи достигнутые в производстве и заготовке продуктов сельского хозяйства и высокопроизводительное использование техники» Люциана Васильевна Лазаревага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин орденин тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль[2].

Л. В. Лазарева хары угда бүдүрүлге ажыл-чорудулгадан улуг хөй-ниити ажылды кылып турган, колхоз «Россия» комсомол организациязының секретары болуп турган, 1972 чылдан 1978 чылдарга чедир — партия организацияның секретары. Л. В. Лазарева 1948 чылдан көдээ Совединге депутаттап соңгуттуруп турган база Завьяловскунуң район Соведи. 1970 чылда Удмурт АССР-ниң Дээди Соведи депутат соңгуттурган.

22 март 2005 чылда көдээ суур Завьялово Завьяловский районга Удмуртияга чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Удмуртская Республика: энциклопедия / Гл. ред. В. В. Туганаев; [УрО РАН, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Ижевск: Удмуртия, 2008 г. — 765 с. — ISBN 978-5-7659-0486-2

Майык:Герои Социалистического Труда