Моңгуш, Амир Өлзей-оол оглу

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Амир Өлзей-оол оглу Моңгуш

Моңгуш Амир Өлзей-оол оглу (1968 чылда Сүт-Хөл кожуунуң Суг-Аксы суурга төр.) – Россияның спорт мастери (хостуг хүреш, сумо), Тыва Республиканың Арзылаң Мөгези. Моол Күрүнениң аймак Начыны.

Чедиишкиннери: Россияның мөңгүн медаль эдилекчизи (сумо хүрешке), хөй-хөй катап тыва хүрешке шүглүп база шаңналдыг черлерже кирип турган.

Тыва мөгелерден бир дугаар Моол Күрүнениң аймак Начыны деп бедик атты күүсеткен мөге болуп турар.

Амир Моңгуш азарганчыг чажындан-на хүрежиринге хандыкшып, тиилелгениң амданын аас деп келген мөге, чүге дээрге ооң авазының-даа, адазының-даа талазындан өгбелери сураглыг мөгелер чорааннар.

Ынчангаш улуг тиилелгелер чедип алыры-биле күжениишкинниг белеткенип-даа турган. Ынчап турда, салым-чол ону <дегээлеп шенээн>; ол озал-ондак соонда улуг кемдээшкинге таварышкан.

Ынчалза-даа Мөге <дискектенип> бербейн, күштүглерниң хүрээлеңинче эглиринге херек хемчеглерни ап эгелээн. Удатпаанда, дөрт чыл болганда, хүреш көрүкчүлериниң ынак мөгези катап шөлче девип үнүп келген. Шак-ла ынчаар аарыкчыларга байырлал, күштүглер аразынга <сири-кавы> тыптып, тургустунуп келген дижип турар.

Дөртен харлыында Амир Моңгуш сумо хүрешке Россияның чемпионадының мөңгүн шаңналын болгаш "спорт мастери" деп хүндүлүг атты чаалап алган, ол кончуг ховар таварылга, чуге дээрге ону чедип алырда, кайгамчыктыг шудургу-кызымаккай чорук болгаш улуг күш-ажыл негеттинер болгай. Ол ону бодунуң ат-алдары дээш-даа эвес, а бодунуң чээннери Чаан Мөгелер Андрей Хертек-биле Эрес Кара-Салга база аныяк мөгелерге үлегер кылдыр болгаш, <кижи күзээнин чедип алыр ужурлуг> деп чугааны бадыткаары-биле чедип алган.


Дөзүк[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. ВКонтактеда Моңгуш Айдыстың арыны