Намзырай, Зоя Алдын-ооловна

Википедия деп сайттан

Зоя Алдын-ооловна Намзырай

Төрүттүнген хүнү 1941 сентябрьның 7(1941-09-07)
Мөчээн хүнү 2010 июньнуң 29(2010-06-29) (68 хар)
Чурт

Зоя Алдын-оол уруу Намзырай (орус.  Зоя Алдын-ооловна Намзырай , англ.  Zoya Aldyn-ool uruu Namzyraj сентябрь 7, 1941 чылда төр.)тыва шүлүкчү. Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1941 чылдың сентябрьның 7-де Барыын-Хемчик кожуунунуң Шекпээрге мал-чер ажыл-агыйлыг өг-бүлеге төрүттүнген. Ава-ачазы Куулар Намзырай Дажы-Серенович, Донгак Чанчываа Дондуковна — Тываның баштайгы аар-үлетпүрүнүң эгези – алдын уургайларының – баштайгы ажылчыннары чораан. 1957 чылда Кызыл-Мажалык ортумак школазының 8 клазын дооскаш, Тыва областьтың Культура яамызынга ажыттынган 1 чыл чартык библиотекарлар курзун дооскан. 1958-1961 чылдарда Барыын-Хемчиктиң партия райкомунуң библиотеказынга, 1961-1962 чылдарда Бай-Хаактың район библиотеказынга ажылдавышаан, Канскиниң библиотека техникумунга өөренип чораан. Ооң соонда Кызылдың Башкы институдунга тыва дыл, литература кафедразының лаборантызы, Бүгү-эвилелдиң театр ниитилелиниң библиотеказынга, Тываның ном үндүрер черинге ажылдааш, 1998 чылда хүндүлүг дыштанылгаже үнген.

Чогаал ажылын 1957 чылда эгелээн. «Москва», «Бора-коданнар», «Анай-Хаак» деп шүлүктерү «Сылдысчыгаш», «Тываның аныяктары» солуннарынга парлаттынгылаан. Тыва чогаалчыларның парлалга органы – «Улуг-Хем» альманагынга 1961 чылдан эгелеп шүлүктери парлаттынган. «Шончалай» (1976), «Дуруяалыг-Шөл» (1986), «Аяк хээлиг Тыва чуртум» (1994) деп номнарны үндүрген. Шүлүктериниң орус дылда очулгалары «Огонёк», «Дружба народов», «Пионер» сеткүүлдеринге, «Улуг-Хем» альманагынга С.В. Козлова, Ю. Вотяковтуң, Г.И. Принцеваның, Э.Б. Цаллагованың, Б.Прудниковтуң, И.П. Принцеваның, С. Өндүрнүң очулгалары-биле, база ол ышкаш моол, кыргыс, якут, бурят, казах дылдарда чыынды номнарга чогаалдары үнгүлээн. Тываның чогаалчыларының «Поэты славят Туву» деп шүлүк номнарынга С.В. Козлованың очулгалары-биле «Саян даглары» болгаш өске шүлүктери кирген.

«Күш-ажылдың хоочуну» медальдың эдилекчизи. Тыва Республиканың Дээди Совединиң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан.

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. «Тываның чогаалчылары / Писатели Тувы» 2000 чылда үнген ном
  2. Тыва шүлүкчүлеривис - Ird63.ru