Никитина, Тамара Васильевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тамара Васильевна Никитина

Төрүттүнген хүнү 1930 апрельдиң 21(1930-04-21) (90 лет)
Чурт

Тамара Васильевна Никитина (төр. 1930 чыл) — совет үлетпүр ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

21 апрель 1930 чылда көдээ суур Шиломка Кимрской округ Москва область, бо үеде Кимрской район Тверская область, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген. 1932 чылда өг-бүле Пушкинский район Москва областьче көже берген.

Көдээ школаны дооскан соонда 1946 чылда Кызыл Шериг аттыг фабрикаже пөс аргыкчызының өөреникчизи кирген база Флот хоорай Красноармейск Москва область. Профессияны дүрген шиңгээдип алгаш, хандырылгазы всё большего числа аргыг станоктар бедик план күүседип турган, техниктиг пөстер бүдүрүп турган — кирзу үш каът база дүктегер холст.[1]

Чеди чылдың ажылдарының түңнелинде Ленин ордени-биле шаңнаткан турган. Дараазында чылдарда сес беш чылда бедик көргүзүглер хандырылгазыны көргүскен всё большего числа аргыг станоктар база чаңгыс удаа эвес социалистиг маргылдаа ажыл-ишчилер аразында республика Министерство чиик үлетпүр чаңгыс удаа эвес тиилекчи апарган, «Мастер — умелые руки» хүндүлүг ат тывыскан турган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 5 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш хуусаа бетинде беш чыл план даалганы күүседири база улуг чогаадыкчы салыышкын хөгжүдери бүдүрүлге пөстер, трикотаж, идик, даараныр кылыглары база өске продукция чиик үлетпүр Никитина Тамара Васильевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры адын тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — ССРэ-ниң Дээди Совединиң 8 дугаар чыыжының депутаттап соңгуттуруп турган; СЭКП кежигүнү тургаш, СЭКП XXV съездиниң делегады болуп турган.

Пенсияже үнгеш, алдарлыг дыштанылгага турган, Царёво суурга чурттап турган Пушкинский район Москва область.[1]Апрель 2015 чылда ол 85-харлаан хүнүн байырлалын хүлээген.[2]

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Медальдар-биле шаңнаткан турган.
  • «Почётный гражданин города Красноармейска» атты тывыскан.[3][4]
  • 2007 чылда Москва областың губернаторундан «За бескорыстное и самоотверженное служение Отечеству» демдээн алган.[1]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]