Носивская, Прасковья Еремеевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Прасковья Еремеевна Носивская

Төрүттүнген хүнү 1929 апрельдиң 29(1929-04-29) (91 год)
Чурт

Прасковья Еремеевна Носивская (Носевская) (төр. 1929 чыл) — совет көдээ ажыл-агыйның ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

29 апрель 1929 чылда станица Старовеличковской (бо үеде Калининский район Краснодар край) төрүттүнген. Бичии уруг дөрт харлыында база ооң ийи улуг акылары ада-иези чок арттканнар; адазының угбазының өг-бүлезинге кижизидип турганнар — Федорнуң даай-авазы.

Прасковья күш-ажылдың ажыл-чорудулгазын он дөрт харлыында чазын 1943 чылда эгелээн, кажан Кубаньны немец шериглерден хостаан соонда. Краснодар хоорайдан ырак эвесте дузалал ажыл-агыйга ажылдап турган, Казачий озалааш сууржугаш артында турар, ооң соонда — «Красносельский» совхозка.[1]Август 1947 чылдың эгезинде эът сүттүг «Тимашёвский» совхозче хаван бараан фермазының подменной хаван ажаакчызылап ажылдап келген, ооң соонда — кол. 1949 чылда Прасковья Еремеевна 114 хаван оолдарындан дөрт айлыг назынында 49 килограмм ортумак дириг деңзилиг чаңгыс хаван оглу алган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 25 сентябрь 1950 чылдың Чарлыы-биле чедип алганы дээш бедик көргүзүглер мал ажылы 1949 чылда при выполнении совхозом плана сдачи күрүнеге көдээ ажыл-агый продукция база чылдың план баш саны немей өзүлдези по каждому виду продуктулуг мал-маган база куштар күүсеткени дээш, Носевская Прасковья Еремеевнага (ооң фамилиязын ынчаар айыткан турган) Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Дараазында чылдарда ол хаван ажаакчызын үргүлчүлеп ажылдап турган. 1968 чылдан П. Е. Носивская сүт-бараан № 1 дугаар фермага агрофирма «Красносельская» саанчылап ажылдап турган, 1981 чылдан — дезинфекция моондак ажылчыны, ынаар 1984 чылда пенсияже үнген.

Оон аңгыда хөй-ниити ажыл-чорудулга кылып турган — чаңгыс удаа эвес крайның, районнуң база көдээниң ажылчы депутаттар Совединге депутаттап соңгуттуруп турган.

Чылдар иштинде ажылдааш чаңгыс удаа эвес хүндүлел бижиктер-биле шаңнадып турган, «Социалистиг маргылдааның тиилекчизи» атты алган. Медальдар-биле шаңнаткан турган, 1996 чылда аңаа «Кубаньның көдээ ажыл-агыйның алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан. Ооң бюстузун Тимашёвск хоорайның Маадырлар аллеязынга тураскаал скверинге тургускан, сентябрь 2014 чылда ажыткан.[2]

Алдарлыг дыштанылгага тургаш, төрээн станица Старовеличковскаяга чурттап турган.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]