Перейти к содержанию

Очуду

Википедия деп сайттан
Эмчи Бурган Очуду


Очуду азы Эмчи Бурган Очуду (төв. [Менла], орус. Будда Медицины), дорт очулдурарга «Эмчи башкы», «Эмчи гуру» — буддизмде сес Эмчи Бурганнарның бажы.

Очуду Бурганның мөргүлү аажок күштүг болгаш берге аарыгларга кончуг дузалыг, чорук-херек бүдүнгүр болзун дээш база номчудар.

ТЕЯТА ОМ БИГАНЦЕ БИГАНЦЕ МАХА БИГАНЦЕ БИГАНЦЕ РАНЗА САМА ГАДИЕ СОХА

Бир эвес Очуду Бурганның тариназын хүннүң-не номчуур болзувусса, авазының ынак төлүнге кичээңгейлии дег, буддалар болгаш бодхисаттвалар үргүлчү бисче көрнүп чоруурлар. Дарыма Өөредииниң Камгалакчылары бисти камгалаар. Бо тарина нүгүлдүг үүлени база арыглаар, хоралыг кара күштерни чаажыктырар. Ону номчуур болза, чорук чогунгур болгаш күзелдериңер бүдүнгүр болур.

Шажынчы салдары

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Эмчи-ламалар эмнерни кылган соонда, оларны Очуду Бурганның чудурун болгаш тариналарын номчуп тургаш, айызын сиңирип каар. Ынчаарга эмниң күжү улгады бээр, чүге дээрге эмниң тургузуунче кирип турар эм-оъттар база өске-даа бүдүмелдерниң кырындан угаанның кадык болгаш арыг болурунга дузалаар шажын күжү немежип турар. Тарина номчулгазы бистиң блдувустуң ижип азы өске кижиге берип турарывыс эмниң аарыгдан сегидер күжүн улгаттырып турар. Эминиң күжү улгажып, дээштиг апаар, кара күштерниң хоралыг салдарын чайладыптар, аарыгның чылдагааннарын - нүгүлдүг үүлени болгаш угаанның кем-хирин арыглаптар болу бээр. Бүзүрелиңер кайы хире хөй номчуур силер, эмниң күжү ол хире улгадыр.

  • Геше Лобсаң Тхүптен Башкы. Будда Бурганга сүзүглеп тейлээри аза хилинчек-човулаңдан адырлырының аргалары. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери. Кызыл - 2007ч.