Пржевальский, Николай Михайлович

Википедия деп сайттан

Николай Михайлович Пржевальский

орус. Николай Михайлович Пржевальский

Төрүттүнген хүнү: 31 марттың (12 апрельдиң) 1839[1]
Төрүттүнген чери:
Мөчээн хүнү: 20 октябрьның (1 ноябрьның) 1888[2] (49 хар)
Мөчээн чери:
Чурт:
Эртем сферазы: естественные науки[d], естественные науки[d][4] биле путешествие[d][4]
Альма-матер:
Шаңңалдары:

Николай Михайлович Пржевальский (1839 чылдың март 31 [апрель 12], Кимборово суур, Смоленск губерниязы — 1888 чылдың октябрь 20-де [ноябрь 1], Каракол) — орус аян-чорукчу, географ база натуралист. Төп Азияже элээн каш экспедициялар кылган. Ол чорааш, Моол, Кыдат база Төвүттүң девискээрлерин шинчилээн.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1839 чылдың апрель 12-де Кимборово суурга поручик Михаил Кузьмич болгаш Елена Алексеевна Пржевальскийлерниң өг-бүлезинге төрүттүнген, Төрүттүнген черинде ам сактыышкын самбыразы азып каан.


1855 чылда Смоленск гимназиязын дооскаш, шериглеп чорупкан. Ооң соонда Генералдыг штабтың Николаевск академиязынче кирип алган. Академияга оөренип тургаш-ла аян-чорук кылып, оларның дугайында отчеттар бижип эгелээн. Ол дээш 1864 чылда ону Императорнуң Орус географтыг ниитилелинче ылап кежигүнү кылдыр киирип алган.

Академияны дооскаш, Польшаже эки тура-биле поляк тура халыышкынны базарынга киржип чорупкан. Аңаа аян-чорукчулар-биле таныжып, Варшаваның училищезинге төөгү, гография башкылап турган. 1867 чылда Уссурийск крайга база Төп Азияже экспедициялап чораан.

Аян-чоруктары болгаш эртем-шинчилел ажылы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1867 чылда Пржевальский Уссурийск крайже аян-чорук кылган. Аңаа шинчилел ажылдары кылып, «Уссурийск крайже аян-чорук» деп номун үндүрген.

1870 чылда Пржевальский Төп Азияже баштайгы аян-чоруун кылган. Кяхтаны таварааш, Пекинге четкеш, оон Далай-Нур хөлдүң соңгу эриктеринче чорупкан, аңаа Хуанхэ хемни, Сума-Ходи база Инь-Шань сыннарын, Ала-Шань ховуларын шинчилээш, Төвүтче кирип чадааш, дедир эггеш, 3 чыл дургузунда 11 700 километр эрткен болуп турар. Ооң түңнелинде «УМоол болгаш тангуттар чурту» деп ному үнген.

1876 чылда Пржевальский ийи дугаар ынаар аян-чорук кылып чоруткаш, база элэн хөй ажыдыышкыннарны кылган.

1879 чылда үш дүгаар аян-чорук кылып чорутканда, Төвүтке четкен, ынчалза-даа ону Лхасаже киирбээн. Ол аян-чоруктуң түңнелинде эртемге билдинмес чаа аътты ажыткан. Ооң ады-биле Пржевальскийниң аъды деп адаан (Equus przewalskii).

1883 чылда дрт дугаар аян-чорук кылгаш, чүгле 1886 чылда эглип келген.

1888 чылда беш дугаар экспедицияже белеткенип турган. Самарканд таварыштыр орус-кыдат кызыгаарже чоруп ора, аңнап чорааш, хем суу ишкеш, тиф аарааш, Каракол хорайга чок болган. Ону Иссык-Куль хөлдүң эриинде хөөржүдүп каан. Каракол хоорайны Пржевальск деп адаан.

Файл:ПржевальскийНМ-музей.jpg
Н. М. Пржевальскийниң Киргизияның Пристань-Пржевальск деп хоорайында музейи.

Дөрт аян-чорукка чорааш чыгган материалы:

видтер экз.
Сүт ижер амытаннар 115 703
Куштар 425 5000
Куштар чуургалары ок. 400
Соястаар болгаш чер-суг амытаннары 50 1200
Балыктар 75 800
Моллюсктар 20 400
Курт-кымыскаяк 10000
Үнүштер 1700 15-16000

Библиографиязы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Путешествие в Уссурийском крае 1867-1869 г.: с карт. Уссурийского края / сочинение Н. Пржевальского, д. чл. Рус. геогр. о-ва. - Санкт-Петербург : изд. авт., 1870.
  • Монголия и страна тангутов : трехлетнее путешествие в восточной нагорной Азии : т. 1-2 / [сочинение] Н. Пржевальского, подполковника Генерального штаба, действительного члена Императорского Русского географического общества. — Санкт-Петербург : издание Императорского Русского географического общества, 1875—1876.
  • От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор : Извлеч. из отчета д. чл. Рус. геогр. о-ва, подполк. Ген. штаба Н.М. Пржевальского. — [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К°, [1877]. — 14 с.; 24.
  • Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки : 3-е путешествие в Центр. Азии / [Соч.] Н.М. Пржевальского. — Санкт-Петербург : Рус. геогр. о-во, 1883. — [6], II, IV, 476 с., 110 л. ил., карт. : ил.; 30.
  • Четвёртое путешествие в Центральной Азии: От Кяхты на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. — 1-е изд. — СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]