Рамадан

Википедия деп сайттан
Рамазан Ай
Ай. Бахрейн. Рамазан айның кирери

Рамадан (ар. رمضان) азы рамазан (тур. Ramazan; Түрк дылдарда Уразаа) — ислам шажынының‎ ыдык айы. Исламның 5 ыдыктыг баганаларының бирээзи-дир. Мусульманнар бо айда албан-биле мастык тудар: Рамадан айның тургузунда чүдүкчү мусульманнар чырык үеде аъш-чем, суксун, таакпы база эр-кыс харылзаадан ойталаарлар.

Ислам календарь-биле алырга, айның узуну ай календары-биле санаттынар: 29 азы 30 хонук болур. Мастыктың эгези – даң-хаяазы үнерге (эртеңги азан соонда), а ооң төнчүзү – хүн кире билек (кежээки азан соонда).