Перейти к содержанию

Риддлс, Либби

Википедия деп сайттан

Либби Риддлс

Төрүттүнген хүнү 1956 апрельдиң 1(1956-04-01) (68 хар)
Чурт
Iditarod Trail Sled Dog Race деп коъштуг ыъттар чарыжының эгези

Либби Риддлс (англ. Libby Riddles, 1 апрель 1956, Мадисон, штат Висконсин, АКШ төр.) — 1985 чылда Iditarod Trail Sled Dog Race деп Аляскада чылдың болуп турар коъштуг ыъттар чарыжынга бир дугаар бирги черни алган херээжен кижи, американ чогаалчы.

Либби Риддлс 1956 чылдың апрель 1-де Американың Каттышкан Штаттарының Висконсин штаттың Мадисонга төрүттүнген. 1973 чылда Либби Риддлс Висконсинден Аляскаже көже берген. Аңаа ол коъштуг ыъттар чарыштырар спортту сонуургап эгелээн. Кезек үе эрткенде Либбиниң эштериниң бирээзи бо спортка бодун шенеп көөрүнче ыдалаан Ооң соонда коъштуг ыъттар чарыжын ол улам сонуургап, Iditarod Trail Sled Dog Race деп чарышка киржири-биле белеткенип эгелээн.

1978 чылда ол Clines Mini Mart Sprint деп чарышка киришкеш, ир дугаар черни алган. 1980-1981 чылдарың Iditarod чарышка 18 база 20 дугаар черлерни алгаш, чедиишкин чедип алыр дээр болза, боду чарыш ыъттарын белеткээш, оларын ччарыштырар болза эки-дир деп шиитпирге келген. Либби биле ооң эжи Джо Гарни тускай чарыштырар, чүък сөөртүр ыъттарны өстүрүп, азырап, Аляскага чарышка белеткеп эгелээннер.

Iditarod деп чарышка киржирде 16 ыъттан база каюрдан (мунукчу) тургустунган команда болур. 8-тен 15 хонук үргулчүлеп кээр чарыштың ниити узуну 1868 км.

Түңнелинде 1985 чылдың март 20-де 1161 километрни харлыг, хаттыг черге эрткеш, Либби Риддлс Iditarod Trail Sled Dog Race деп коъштуг ыъттар чарыжынга бир дугаар херээжен тиилекчи болган.

Iditarod чарышка уткан соонда 6 чыл иштинде ол Аляскага эскимостар аразынга чурттап турган. Чогаалга сонуургалы оттуп, үш коъштуг ыъттар чарыжының дугайында номнарны бижээн, оларның аразында:

  • Storm Run: The Story of the First Woman to Win the Iditarod Sled Dog Race
  • Danger:The Dog Yard Cat"