Перейти к содержанию

Росс, Нелли Тейло

Википедия деп сайттан

Майык:Государственный деятель2

Нелли Тейло Росс, бир дугаар херээжен губернатор

Нелли Тейло Росс (англ. Nellie Tayloe Ross); (29 ноябрь 1876, Амазония, округ Эндрю, штат Миссури — 19 декабрь 1977, Вашингтон (округ Колумбия)) — американ политик, Вайоминг штаттың он дөрт дугаар губернатору (1925—1927 чч.), Американың Монетный дворунуң бир дугаар херээжен директору 1933 чылдан 1953 чылдарда.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Нелли Тейло Росс Миссури штаттың Эндрю округунуң Амазония деп черге төрүттүнген. 1902 чылда Уильям Брэдфорд Росс-биле өгленип алган, ынчан олар Вайоминг штаттың Шайеннге турупчуп чурттай бергеннер. 1922 чылда ооң өөнүң ээзи ол штаттың губернатору кылдыр соңгуттурган.

1924 чылдың октябрь 3-те Уильям Росс хенертен чок болган, ынчан Нелли Росс өөнүң ээзиниң орнунга ооң хуусаазы төнерге чедир губернатор кылдыр удурланыкчыларын 8000 үн ашкаш, соңгуттурган. Ол дужаалынга өөнүң ээзиниң чорудуп турган ажылын уламчылап турган: бөдүүн чонга үндүрүгнү бичииледип, ядыы араттарга күрүне деткимчези берип, ажы-төл, ажылдап турар херээжен чон база шахтёрларның байдалын экижидер хоойлуларны хүлээп турган.

Ол Американың Каттышкан Штатарында бир дугаар херээжен губернатор кылдыр төөгүде арткан. Амгы үеге чедир Нелли Росс Вайоминг штаттың губернатору кылдыр ажылдаан чаңгыс-ла херээжен кижи кылдыр артпышаан.

Америкага XX чүс чылдың 20 чылдарда чоруп турган «Сухой законнуң» идепкейжи талалакчызы.

1933 чылдың май 3-те Нелли Тейло Россту Американың президентизи Франклин Рузвельт АКШ-тың Монетный дворунуң директору кылдыр томуйлаан. Ынчан ол төөгүде ол дужаалда бир дугаар херээжен кижи болган. Ол ажылга ооң мурнунда ажылдап турган улустан эң узун хуусаа иштинде ажылдаан кижи кылдыр билдингир. 20 чыл иштинде хүндүлүг дыштанылгаже 1953 чылда үнеринге чедир ажылдаан.

Хүндүлүг дыштанылгаже үнген соонда Росс аңгы-аңгы херээжен улуска сеткүүлдерже чүүлдер бижип, үргүлчү аңгы-аңгы чурттарже аян-чоруктап чораан. 1977 чылда 101 харлыг тургаш, Колумбия округка Вашингтонга чок болган.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]