Сазыкина, Анна Яковлевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анна Яковлевна Сазыкина

Төрүттүнген хүнү 1923 февральдың 11(1923-02-11) (98 лет)
Чурт

Анна Яковлевна Сазыкина (кыс фамилиязы Сысоева, төр. 1923 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

11 февраль 1923 чылда көдээ суур Николаевка, бо үеде Смоленская областьтың Хиславичской району, тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

1937 чылда чеди чылды дооскан соонда, ада-иези-биле кады Фастовецкая станица Краснодар крайже көже берген. 1940 чылда күш-ажылчы ажыл-чорудулгазын «Тихорецкий» совхозка эгелээн[1], 1978 чылга чедир ажылдаан, кажан пенсияже үнгеш. Хову ажылын кылып турган, звено база бригаданы удуртуп турган. 1948 чылда Анна Яковлевна гектар бүрүзүнге 28 гектар шөлге 34,7 центнер кызыл-тас алган, бир дугаар дайын чылдарының соонда шылгараңгай чедиишкинниг турган.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 11 февраль 1949 чылдың Чарлыы-биле көдээ ажыл-агый хөгжүлдезинин улуг ачы-хавыялары дээш Сысоева Анна Яковлевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бир совхозка 1978 чылда алдарлыг дыштанылгаже үнеринге чедир ажылдап уламчылаан, звено удуртукчузу турган база хову ажылының бригадири турган. ССРЭ-ниң Улус ажыл-агыйының чедиишкиннериниң делгелгезинге киржип турган, дөрт медаль тывыскан турган. Хөй-ниити ажыл-чорудулганы хары угда кылып турган — көдээ улусчу депутаттар Совединге депутаттап соңгуттуруп турган, совхоз профкомунуң кежигүнү.[2]

Пенсияже үнгеш, суур Парковый Тихорецкий районга Краснодар крайга чурттап турган.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]