Серээ

Википедия деп веб-сайттан
Серээ

Серээ - кижиниң чемненир херексели. Ол омааш-биле чамдыкта салыр. 3-4 хире шиш адырларлыг, ынчангаш ооң ажыы омааштан ылгалып турар.

«https://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Серээ&oldid=9421» деп адрестен парлаттынган