Тартан-оол Маскыр-оол Конзайевич

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тартан-оол, Маскыр-оол Конзайевичтыва спортчу.

Допчу намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1939 чылда Баруун-Хемчиктин Ак сумузунга төрүттүнген, малчын өг-бүлеге. Ада-иези Ак, Аянгаты малчынары чорааннар. Кырган ачазы мунгаш Актын хамы чораан, Конзай хам. Оон адын отчествозу кылдыр паспортунга киир бижиткен. Он, он бир харлыында оскус арткаш, ийи бичии дунмалары биле Шекпээр сумузунда угбазы суга оскен.14 харлыында Кызыл- Мажалык 8 класс школазынга өөрени берген. Хүнүң-не Шекпээрден Кызыл-Мажалык аразынга чадаг кылаштап, маңнап тургаш, 8 классты доозуп алган. Школага өөренип тургаш чангыс классчызы- биле таныжып турган, ол болза Тамара Салчаковна Сендажы. Уругнун ачазы, Сендажы Салчак Балчын-оолович ол үеде бир дугаар Кызыл-Мажалык совхозтун директору турган.Красноярскийнин педагогический институттуң физический культура и спорт салбырынче кирип алган. 1963 чылда доозуп чедип келгеш Улуг-Хемнин Ак-Туругнуң лесная школа-интернадынга ажылдап эгелээн. (институтка өөренип тургаш Тамара Салчаковна Сендажы биле өгленип бадыланчып алганнар). 1963 чылда бирги уруу Марина төрүттүнген, 1967 чылда оглу Мерген, 1971 чылда ийистер - Эрес, Орлан төрүттүнгеннер. 1972-73 чылдарда Шагаан-Арыг №2 школа-интернатче ажылдап кирген. Красноярскийниң институдунга чангыс курчузу, Миндиашвили, Дмитрий Георгиевич – хостуг хурешке ССРЭ-нин спорт мастери, Олимпий оюнарыннын хосту хүрешке ийи дакпыр чемпиону Иван Ярыгиннин тренери.

Ажылы болгаш кылган буяны[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шагаан-Арыг хоорайга химиктеп турган спортчуларны башкы аныятар, оореникчилер-биле ажылга хаара туткан. Тартан-оол башкыга Ленинград хоорайнын хостуг хурешке Динамо командазынын тренери, ийи эдертип алган аныяк эрлери ( охранниктери): бирээзи гимнастикага спорт мастери, ийи дугаары бокска спорт мастери. Олар башкынын ажылынга дуза катканнар. Ол спортчуларнын ажылын деткип, башкы Кызылдан школага гимнастика маттар экелген, оларны школанын коридорунга чыый салыпкан турган. Ол уеден эгелээш кежээ Школага хостуг хуреш секциязы эгелээн. Орта колдуу интернат оолдары хурежип турганнар, хоорайдан база. Ол оолдардан алдаржаан спортчулар: Монгуш Роман - ССРЭ-нин хостуг хурешке чемпиону, Наважап Радик - хостуг хурешке чемпион. Башкынын оореткен аайы-биле хамык школа оолдары турниктээр апарган. 1978- 80 чылдар уезинде Школага ажылдап эжи, Чернов башкы биле ( НВП ) катай "Спортивное ориентированиени" сайзыраткан. Оон спортчу чедиишкиннерлиг болган улус: Тангыт-оол Саша - Читанын элээди оолдар аразынга Сибирь чемпионары команданын тренери, Папий-оол Валик - Тыванын волейболга сураглыг ойнакчызы, тренер. Тартан-оол башкы Улуг-Хем кожуунга 1970-80 чылдарда волейболду сайзыраткан. Оореткен кижилеринин аразындан ажылдакчы апарган ѳѳреникчилериринниӊ долу эвес даӊзызы: Сарыгбай Орлан - зам. Министр МВД Республики Тыва. Калбак Долаан -Депутат, зав. поликлиники Республики Тыва, Даваа Кан-оол Тимурович - председатель Верховного Хурала Республики Тыва, Даржай Мерген Щомаевич- директор ЧОП цент"А". Ооржак Андрян Шериг-оолович - депутат Верховного хурала Республики Тыва, Наважап Радик- председатель кожууна, Сылдыс Мандаржап - эмчи, Тюлюш Ия. Арина Дугаржап- эртемдээн. Кара-оол Леня Валериевич - ветеран боевых действий.

Награды[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Маскыр-оол Конзайевич - ВЕТЕРАН СПОРТА Красноярского края