Перейти к содержанию

Тихомирова, Любовь Андреевна

Википедия деп сайттан

Любовь Андреевна Тихомирова

Төрүттүнген хүнү 1936 июльдуң 11(1936-07-11)
Мөчээн хүнү 2018 майның 12(2018-05-12) (81 хар)
Чурт

Любовь Андреевна Тихомирова (11 июль 1936 чыл12 май 2018 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, колхоз бригадири, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

11 июль 1936 чылда Ростовская областьта Миллеров районнуң Туриловка озалааш сууржугашка төрүттүнген.

Күш-ажылдың ажыл-чорудулгазын 1953 чылда Каменской ТЭЦке аар-саарлап эгелээн. 1954 чылда, курстар дооскан соонда, машинистиң дузалакчы шилчээн турган. Каменск-Шахтинскиге ашакка барган. Ооң соонда көдээ ажыл-агыйга ажылдап эгелээн база 1957—1959 чылдарда аар-саар № 2 дугаар бригадага совхоз «Путь к коммунизму» Миллеровской районга ажылдап турган, а 1959—1969 чылдарда сүт-бараан фермазынга саанчылап ажылдап турган.

Март 1969 чылда Тихомирова бир дугаар Донда херээжен трактор бригадазын баштаан. База бир дугаар-ла чылда бригада гектар бүрүзүнден 2 центнерден хөйнү чыгган, колхозтан ортумак. Херээжен трактор бригадазының дугайында солуннар база радиога чугаалап эгелээн. Бүгү-эвилелдиң колхозчулар съездизинге ол президиум кежигүнү соңгуттуруп турган база бодунуң выступлении кыйгырыгны октаан: «Смелее, подруги! Нам вполне по плечу механизатор профессиязы. Херээженнер — тракторже!». База ооң кыйгырыын дыңнаан — 1970 чылда Донуга ам 13 херээжен трактор бригадазы турган, 1980 чылдың ортузу — 80 хире.

1972 чылда Любовь Андреевна СЭКП кирген. 1979 чылда Донецкиниң көдээ ажыл-агый техникумун дооскан мергежили агроном. Хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — РСФСР-ниң Дээди Совединиң 9 дугаар база 10 дугаар чыыштарының депутады турган (1975—1985 чылдарда) база РСФСР-ниң Дээди Совединиң президиум кежигүнү (1975), партияның район комитединиң доктаамал кежигүнү, райсовет депутады, колхоз баштаар чериниң кежигүнү база Бүгү-эвилелдиң III дугаар колхозчулар съездиниң делегады турган (1969).

Венделеевка озалааш сууржугаш Миллеровской район Ростовская областька чурттап турган. 12 май 2018 чылда чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • РСФСР-ниң Дээди Совединиң президиум 10 февраль 1975 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, бүгү-эвилелдиң маргылдаа чедип алган, база проявленную трудовую доблесть хуусаа бетинде күүсеткен даалгалар тос беш чылдың база принятых хүлээлгелер бүдүрүлгү көвүдедири база күрүнеге продуктулар чер ажылы садары Тихомирова Любовь Андреевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин орденин тыпсыры «Серп биле Молот» база алдын медаль.
  • Күш-ажылдың Кызыл Тук орденнери-биле шаңнаткан турган база «Знак Почёта», а оон аңгыда медальдар.
  • Бүгү-эвилелдиң күш-ажылчы ат-алдар Прасковья Ангелина аттыг шаңналының эдилекчизи (1976).
  • Миллерово хоорайның база Миллеровской районунуң хүндүлүг хамаатызы.[1]
  • Апрель 2014 чылда 35-чыл тургусттунган ужурунда Ростовская область херээжен трактор бригадалары, үш бригадир херээжен трактор бригадалары Миллеровской район, иштинде база Л. А. Тихомирова, Ростовская областың Администрация баштыңының (Губернаторнуң) Благодарственными чагаалар-биле шаңнаан турган.[2]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]