Тодоренко, Регина Петровна

Википедия деп сайттан

Регина Петровна Тодоренко

укр. Регіна Петрівна Тодоренко

Төрүттүнген хүнү 1990 июньнуң 14(1990-06-14) (33 хар)
Төрүттүнген чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ актриса, ведущая, певица, композитор, телеведущая, ютубер, инстаблогер
Идепкейлиг чылдары 2007 — амгы. үе
Жанр поп-музыка[d]
Чогаадыкчы дылы Орус дыл биле украинский язык[d]
Шаңналдары

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко- ыраажы, композитор, Россияның болгаш Украинаның теледамчыдылга чарлакчызы. 1990 чылдың июнь 14-те Одессага тѳрүттүнген. ССРЭ, Украин ССР. Эң билдингир теледамчыдылгазы «Орел и решка»
Регина Тодоренко 1990 чылдың июнь 14-те Одессага тѳрүттүнген. Одессаның №22 школазынга ѳѳренип турган. Школага ѳѳренип тургаш чергелештир Одессаның №13 дугаар школазынын бичии уругларынын музыкалыг школазының хореография болгаш вокалынга ѳѳренмишаан, школаның « Балаганчик» деп театрынче база барып турган. 2007 чылда школаны тергиин демдектерге дооскаш, Одессаның националдыг далай университединиң транспорт талазы-биле технологияларын ѳѳренир факультетче кирип алган.
Одессада ѳѳренип турган университедин каггаш, Киевтиң национал культура болгаш уран-чуул университединче ѳѳренип кирип алгаш, 2013 чылда театр уран-чүүлүнүң магистриниң бышкан билиинин дипломун холга алган.

Карьеразы.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

2007 чылда Регина Тодоренко «Золотая десятка» деп билдингир телемѳѳрейниң чарлакчызы апарган. Аңаа ажылдап турда Наталья Могилевская деп продюсер эскерип кааш, «Фабрика звёзд-2» деп украин проектиже чалаан. 2008 чылда Регина проектиниң тиилекчилериниң санынче киргеш, Real O деп бѳлүктүң солизи апарган. 2010 чылда альбому чырыкчы үнүп келген. 2014 чылда чарып алган контрактызының тѳнгени-биле бѳлүктен чоруур ужурга таварышкан.
2009 чылда дыка хѳй ырыларның автору апарган болгаш Руслан Квинт деп композитор-биле эвилелдежип алгаш: «Минута славы» (8-ки сезон) гимн шоу, София Ротару «Прости», Виталий Козловский «Немає неба», Маша Собко «Всё равно», «Моя любовь», Наталья Могилевская «Спасибо мама», Татьяна Чубарова  «Я подарю»,  Open Kids «Шоу-гёлз» («Show girl»), Маша Гойя «Пополам», Елена Лаптандер  «У сердца твоего», «Просто обними», Наталья Бардо «Бардо», Real O «Снегом», «Уходи на фиг», «Ёлки», INDI «Кристаллы» дээш оон-даа хѳйну ундургеннер.
2014 чылда мѳѳрейге шилилгени эрткеш «Орёл и решка» ( Коля Сергой-биле пара) деп теледамчыдылганың эрттирикчи чарлакчызы апарган болгаш ѳске-даа болуп эрткен сезоннарга киришкен ( чүгле «Перезагрузкиге» киришпээн).
2015 чылда чааскаан ырлааш, «Heart’s Beating» деп ырыны бижиткен. Дѳрт дугаар Россия чергелиг «Голос» деп шоуга киришкен, дагдыныкчызы Полина Гагарина болган.
2016 чылда США-нын Каньоне Антилопы деп черинге «Орёл и решка» деп программаны тыттырып турар еде «Liverpool» деп клипти кѳргүскен. Ол-ла чылын Регина Тодоренко Андрей Бедняков, Лес Никитюк болгаш Жанна Бадоев-биле Светлана Лободоның «Пора домой» деп клипке тыттырган. 2015 чылдың ноябрьда «M1 Music Awards» «Прорыв года» деп номинацияга тѳлептиг болган. 2016 чылдың январьда «Maxim» деп орус версияның журналынга тыттырган. Ол-ла чылдың апрельде Generation TR деп бодунуң хууда адынга хепти үндүрүп эгелээр деп чарлаан. Май айда «Лучшая телеведущая» шаңналынга «Cosmopolitan Awards 2016» деп номинацияга тѳлептиг болган.
2015 чылдың декабрьның 10-да «Орёл и решка» деп программазында кады ажылдап турар Леся Никитюк-биле кады 8 ай иштинде бүдүн делегейни эргээн. Ынчалза-даа 24 дугаар дамчыдылганың үнгениниң соонда Леся дамчыдылгадан чорупкан, орнунга Петр Романов деп актер ажылдап эгелээн. 2016 чылды ноябрь 26-да Регинаны «Fire» деп 13 ырызы кирип турар альбому үнген.
2016 чылдың тѳнчүзүнде Лес Никитюк-биле «Орёл и решканың» 13 дугаар сезонун тыттырары-биле бүдүн делегейни эргээн. Ол сезон 2017 чылдың февральдың 13-те чырыкче үнген.
Тодоренко 2017 чылдың май айда билдингир дээн хемчеглерниң бирээзи Канның чоннар аразында кинофестивалынга L’Oreal Paris деп брендниң тѳлээлекчизи болуп киришкеш, ол фестивальга чарлакчылап каш удаа кызыл дорожкаже үнген.
2017 чылдың чайын Регина Тодоренко ийи дугаар сезоннуң кезээ «Рай биле Адка» тыттырган. Ону ол-ла чылдың август тѳнчүзүнде «Интер» деп телеканалга кѳргүскен. Оон соонда сентябрьда «Пятница» деп телеканалга кѳстүп келген. Чаа сезонну кѳргүскен кол сорулгазы- делегейде хоорайларның ийи талазын-«дываажаң ораны» биле «аза оранын» кѳргүзери болган. Лес Никитюктуң орнунга Регина телечарлакчылавышаан, Наталя Неведрованың диджейи болгаш телепродюсору апарган.
2017 чылдың августуң 28-те СерпуховкаТеатриумге «Заложи жену в ломбард» деп шииге Регина Тодоренко кол рольду ойнаан. Ол шиини бүдүн Россияның болгаш Украинаның хоорайларын кезиир дугайында дыңнаткан.
Регина ноябрьның 13-те Glamour журналының «Телезвезда года» деп номинациязынга «Женщина года 2017» -ге тиилекчи болган.
2017 чылдың ноябрьның 30-де Регина Тодоренко Instagramга бодунуң арнынга «Орёл и решка» деп шоудан чоруурун дыңнаткан.
2017 чылдың ноябрь айдан эгелеп «Мейкаперы» деп бьюти-шоунуң «Пятница!» деп телеканалынга билдингир стилист Владислав Лисов-биле ажылдап эгелээн.
2018 чылдан эгелеп Регина «Голос улиц» деп музыкалыг мѳѳрейниң чарлакчызы апарган болгаш «Пятница с Региной» деп бодунуң шоузун «Пятница!» деп каналга неделя санында үндүрүп турган ( 2018 чылдың июнь 28-те үндүрүп эгелээн). Шоуну «Пятница!» деп каналга алды катап үндүрген соонда, 2018 чылдың августан эгелеп үндүрбейн барган. Чүге дизе Регина YouTubeка бодунуң хууда каналын ажыдып алган. 2018 чылдан эгелеп Тодоренко «Орёл и решка. Россия» деп программаның чарлакчызы апарган.
2019 чылдан эгелеп «Регина +1» деп шоунуң автору болгаш чарлакчызы апарган. Бо дамчыдылгага чаш кижини канчаар кижизидерин, чемгерерин, кандыг ойнаарактар берип болурунуң дугайында тайылбырлап турган. Бо дамчыдылганы эрттиреринге билдингир сылдыстар база дузалажып турган. «Регина+1» деп дамчыдылгазы дээш 2019 чылдың октябрь 2-де «ТЭФИ» шаңналдың «Лучшая ведущая утренней программы» деп номинациязынга шанналдыг черге тѳлептиг болган.
2020 чылда Тодоренко «Маска» деп музыкалыг шоунуң жюри кежүгүнү апарган. «Маска» (Россияның чоннар аразында «The Masked Singer» деп шоу формады) НТВ каналында кѳргүзуп турар, 2020 чылдың март 1-ден эгелеп кѳргүзуп эгелээн)

Хууда чуртталгазы:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Регина Тодоренко 2018 чылдың июль 28-те ыраажы Влад Топалов-биле бадыланчырынын дугайында дыңнаткан турган. 2018 чылдың октябрь 25-те бадыланчып алганнар. 2018 чылдың декабрь 5-те Михаил деп оглу тѳрүттүнүп келген. (олар ону бо-ла Майкл деп адап турган) 2019 чылдың июль 3-те Регина Тодоренко биле Влад Топаловтуң Италияның Сорренто деп черинга кудазы болган.

Шаңналдары:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Год Премия Категория Результат
 • 2015 Премия «M1 Music Awards» Прорыв года Номинация
 • 2015 Премия «INSTA AWARDS 2015» INSTA Путешественник года Победа
 • 2016 Национальная музыкальная премия Украины «YUNA-2016» Открытие года Номинация
 • 2016 Премия «Cosmopolitan Awards 2016» Лучшая телеведущая Номинация
 • 2016 Национальный реестр рекордов Украины Первое беспрерывное кругосветное путешествие съёмочной группы Победа
 • 2016 Премия «Женщина года» Glamour Телезвезда года Номинация
 • 2017 Премия Viva! Самые красивые Самая красивая женщина Украины Номинация
 • 2017 Премия «Женщина года» Glamour Телезвезда года Победа
 • 2017 Премия ОК! Awards «Больше, чем звёзды» Улыбка года R.O.C.S. Победа
 • 2017 Премия Viva! Страна здоровых улыбок Улыбка года Победа
 • 2018 Премия Viva! Самые красивые Самая красивая женщина Украины Номинация
 • 2018 Премия Glamour Influencers Awards GLAM_ЗВЕЗДАONLINE Победа
 • 2018 Премия Topical Style Awards Самая стильная телеведущая Победа
 • 2018 Премия Блогосфера 2018 Сияй! Победа
 • 2018 Премия Fashion People Awards Fashion ведущая года Победа
 • 2018 Премия «Женщина года» Glamour Пара года (с Владом Топаловым) Победа
 • 2019 Премия «ТЭФИ» Лучшая ведущая утренней программы Победа
 • 2019 Премия «Женщина года» Glamour Женщина год Победа
 • 2019 Премия ОК! Awards «Больше чем звезды» Герой из сети Победа
 • 2019 Премия в области веб-индустрии Интервьюер года Номинация

Рейтингизи:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Дата Название Место
 • 2016 Рейтинг «MAXIM»: 100 сексуальных женщин России 2016 12 место
 • 2017 Рейтинг «MAXIM»: 100 сексуальных женщин России 2017 3 место
 • 2019 Рейтинг «Forbes» самых зарабатывающих в Instagram блогеров 2 место
 • 2019 Рейтинг «Коммерсантъ» блогеров Instagram по уровню вовлечённости аудитории 9 место
 • 2020 «Рейтинг доверия «Ромир» - весна 2020» (рейтинг доверия Ромир россиян публичным персонам) 74 место

Рекламалыг контрактылары:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Регина Тодоренко реклама берикчилери-биле косметика, бичии чаштарга хептер болгаш барааннар дугайында сырый харылзаалыг ажылдап турарының дугайында Instagram арнынга бижип турган. Россияның сылдыстарының аразынга 2018 чылдың июнь 1-ден 2019 чылдың мая 31-ге чедир 7 миллион бижикчилерлиг болганы база 0,86 млн.доллар киирген үлүг-хуузу дээш Регина Тодоренконы 2019 чылда «Forbes» деп россияның журналы 2-ги черже үндүрген.
«SALO» деп реклама агенствозунуң «Коммерсантыга» дыңнатканы-биле Регина Тодоренко бодунуң YouTube –каналынга 2019 чылдың түңнелинде 26 млн. акша орулгалыг болган мен деп дыңнадып турарын бижээн. ( роликтер дээш 5, 2 млн акша). Бо дээрге Россияның ютубжуларының аразында рейтингиде Юрий Дудяның соонда, Регина Тодоренко 2-ги черде болуп турар.
Тодоренко — digital-амбассадор L’Oréal Paris Russia. 2018-2017 чылдарда Канн кинофестивалының телечарлакчызы.
2018 чылдың сентябрьдан эгелеп «Calzedonia в России» деп итальян брендның амбассадору.
2019 чылдың сентябрьдан эгелеп Тодоренко «Aussie» деп австрали брендның Россияга амбассадору.

Дискографиязы:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Студийные альбомы
В составе «Real O»

 • 2010 — Платье

Сольно

 • 2016 — Fire

Синглы

 • 2015 — «Heart's Beating»
 • 2015 — «Биение сердца»
 • 2015 — «Ты мне нужен»
 • 2016 — «Мама»
 • 2016 — «Liverpool»

Видеографизы:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Год Клип Режиссёр Альбом
 • В составе группы Real O
 • 2008 «Синий иней» неизвестно «Платье»
 • 2009 «Я бы» Алан Бадоев
 • «Платье» Сергей Солодкий
 • 2010 «Я всё ещё люблю тебя» Фил Ли
 • «Стихии» неизвестно без альбома
 • 2011 «Мужчины любят глазами» Фил Ли
 • «Уходи на фиг» Елена Виноградова
 • 2012 «Я бы (New Version)» Наталья Могилевская
 • «Луна (Я в белом платьице)» Олег Борщевский
 • «Ёлки»
 • 2013 «Без него» Ольга Навроцкая
 • Сольная карьера
 • 2015 «Heart’s Beating / Биение сердца» Олег Богдан «Fire»
 • «Ты мне нужен» Радислав Лукин
 • 2016 «Liverpool» Олег Богдан
 • «Fire» Елена Чирва
 • 2018 «Ад и Рай» (feat. Антон Лаврентьев) Евгений и Елена Синельниковы,
 • Ярослав Андрущенко без альбома

Шѳлүлгелер:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1.↑ Тодоренко Регина. газета «Аргументы и факты» (22 января 2015). Дата обращения 30 июня 2016.
 • 2.↑ Перейти обратно:1 2 Регина Тодоренко, повелительница магнитиков!. журнал «Maxim». Дата обращения 28 июня 2016.
 • 3.↑ Перейти обратно:1 2 Регина Тодоренко. Муз-ТВ. Дата обращения 28 июня 2016.
 • 4.↑ Перейти обратно:1 2 Регина Тодоренко. vokrug.tv. Дата обращения 28 июня 2016.
 • 5.↑ Михаил Рябиков. Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко: Мой парень постоянно меня ждёт. Кому нужна такая принцесса?. газета «Комсомольская правда в Украине» (5 августа 2015). Дата обращения 26 июня 2016.
 • 6.↑ Перейти обратно:1 2 День рождения Регины Тодоренко: 10 ярких фото ведущей. tv.ua (14 июня 2016). Дата обращения 30 июня 2016.
 • 7.↑ Юлия Opexoвa. Peгинa Toдopeнкo пpeдcтaвилa в Ceти клип Liverpool c ceкcуaльным видeo (недоступная ссылка). The Russian Times (19 июня 2016). Дата обращения 30 июня 2016. Архивировано 15 августа 2016 года.
 • 8.↑ Регина Тодоренко номинирована на музыкальную премию. tv.ua (17 ноября 2015). Дата обращения 2016-06-3-.
 • 9.↑ Ведущая программы «Орёл и решка» снялась в откровенной фотосессии. podrobnosti.ua (21 января 2016). Дата обращения 26 июня 2016.
 • 10.↑ Александра Карасева. Регина Тодоренко из «Орла и решки» выпустила коллекцию одежды для путешествий. журнал «Cosmopolitan» (30 апреля 2016). Дата обращения 30 июня 2016.
 • 11.↑ Cosmopolitan Awards 2016. cosmo.com.ua. Дата обращения 29 июня 2016.
 • 12.↑ В «Орле и решке» покажут адские и райские уголки мира. «Комсомольская правда в Украине» (3 ноября 2016). Дата обращения 24 июня 2017.
 • 13.↑ Регина Тодоренко покорила Канны роскошными нарядами. «Cosmopolitan» (29 мая 2017).
 • 14.↑ Не только актеры: что наши звезды делают в Каннах. «Woman's Day» (25 мая 2017).
 • 15.↑ «Орел и Решка» нашли замену Лесе Никитюк (недоступная ссылка). Дата обращения 20 августа 2017. Архивировано 16 августа 2017 года.
 • 16.↑ Спектакль «Заложи жену в ломбард».
 • 17.↑ Светлана Лобода и Регина Тодоренко стали "Женщинами года" в России. КП в Украине (13 ноября 2017).
 • 18.↑ Официально: Регина Тодоренко уходит из программы «Орел и решка». Журнал OK! (30 ноября 2017).
 • 19.↑ Регина Тодоренко ушла из шоу «Орел и Решка». АиФ в Украине (30 ноября 2017).
 • 20.↑ Сергей Ефимов. Регина Тодоренко: Все время снится, как я в разных странах замуж выхожу! (рус.), Сайт «Комсомольской правды» (27 марта 2018). Дата обращения 25 июля 2018.
 • 21.↑ Перейти обратно:1 2 Шоу: Пятница с Региной. Вокруг ТВ. Дата обращения 25 июля 2018.
 • 22.↑ «Орел и Решка» отправится по российским городам (англ.). Вокруг ТВ. Дата обращения 25 июля 2018.
 • 23.↑ Перейти обратно:1 2 Сусанна Альперина. Утро «Пятницы». Программы «Секретный миллионер», «Мир наизнанку», «Регина+1» и другие получили ТЭФИ // Российская газета. — 2019. — 2 октября (№ 222 (7980)).
 • 24.↑ Маска // Передачи телекомпании НТВ
 • 25.↑ Александра Арсентьева. Согласна: Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о помолвке (рус.), Телеканал «Звезда» (25 июля 2018). Дата обращения 25 июля 2018.
 • 26.↑ Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый» (рус.), Сетевое издание «Онлайн журнал StarHit (СтарХит)» (3 декабря 2018). Дата обращения 3 декабря 2018.
 • 27.↑ Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями (рус.), Сетевое издание «Онлайн журнал StarHit (СтарХит)» (5 декабря 2018). Дата обращения 5 декабря 2018.
 • 28.↑ Юлия Гончарова. Влад Топалов назвал сына в честь своего отца. www.womanhit.ru (10 февраля 2019). Дата обращения 16 февраля 2019.
 • 29.↑ Регина Тодоренко: «Хотим девочку!». Сетевое издание «Онлайн журнал StarHit (СтарХит)» (7 июня 2019). Дата обращения 7 марта 2020.
 • 30.↑ Ольга Кусикова. Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии: как это было. Журнал HELLO! (4 июля 2019). Дата обращения 5 декабря 2019.
 • 31.↑ INSTA AWARDS 2015: кто из звезд покорил Instagram? - Woman's Day.
 • 32.↑ Номинанты YUNA 2016 (недоступная ссылка). Дата обращения 26 сентября 2016.Архивировано 29 июля 2018 года.
 • 33.↑ Программа "Орел и решка" установила Национальный рекорд.
 • 34.↑ ЖЕНЩИНА ГОДА 2016: XII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА GLAMOUR (недоступная ссылка). Дата обращения 26 сентября 2016. Архивировано31 мая 2017 года.
 • 35.↑ ЖЕНЩИНА ГОДА 2017: XIII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА GLAMOUR.
 • 36.↑ Полина Гагарина, Юлия Пересильд, Максим Галкин, Ани Лорак: все звезды на премии журнала ОК!. OK! Magazine (16 ноября 2017).
 • 37.↑ САМЫЕ КРАСИВЫЕ УЛЫБКИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ В ПРОЕКТЕ "СТРАНА ЗДОРОВЫХ УЛЫБОК". Viva! (29 ноября 2017).
 • 38.↑ ГЛАЗ НЕ ОТВЕСТИ: РЕГИНА ТОДОРЕНКО В КРУЖЕВНОМ НАРЯДЕ НА ЦЕРЕМОНИИ VIVA! САМЫЕ КРАСИВЫЕ-2018. Viva! (2 февраля 2018).
 • 39.↑ Glamour Influencers Awards 2018: победители в номинации #glam_звездаonline. Glamour (15 мая 2018).
 • 40.↑ Регину Тодоренко признали самой стильной телеведущей (23 мая 2018).
 • 41.↑ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ БЛОГОСФЕРА 2018 (5 июня 2018).
 • 42.↑ В Москве вручили премию Fashion People Awards (15 июня 2018).
 • 43.↑ «Женщина года» 2018: самые красивые пары на красной дорожке. www.glamour.ru (12 декабря 2018). Дата обращения 15 декабря 2018.
 • 44.↑ Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour. Газета.Ru. Дата обращения 13 ноября 2019.
 • 45.↑ Регина Тодоренко в асимметричном смокинге получила премию ОК! Awards «Больше чем звезды». instyle.ru (16 ноября 2019). Дата обращения 5 декабря 2019.
 • 46.↑ Сусанна Альперина. Кот Виктор получил спецприз на премии веб-индустрии. Российская газета (8 декабря 2019). Дата обращения 9 декабря 2019.
 • 47.↑ Регина Тодоренко - девушка из 100 самых сексуальных женщин России.MAXIM.
 • 48.↑ Перейти обратно:1 2 Анастасия Ляликова. Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram. Регина Тодоренко. Forbes.ru (20 ноября 2019). Дата обращения 20 ноября 2019.
 • 49.↑ Топ-20 блогеров Instagram по уровню вовлеченности аудитории в октябре 2019 года (рус.) // Газета «Коммерсантъ». — 2019. — 22 ноября.
 • 50.↑ Рузана Ахмеджанова. Дудь и актёры вместо политиков: кому теперь доверяют россияне. Forbes. www.forbes.ru (15 апреля 2020). Дата обращения 15 апреля 2020.
 • 51.↑ Топ-100: кому из публичных личностей россияне стали доверять больше. Рейтинг доверия «Ромир».. Официальный сайт исследовательского холдинга «Ромир». romir.ru (15 апреля 2020). Дата обращения 15 апреля 2020.
 • 52.↑ Алина Минеева. Феминизм в Instagram: Forbes назвал богатейших блогеров России. Газета.Ru (20 ноября 2019). Дата обращения 20 ноября 2019.
 • 53.↑ Мия Субботина. Регина Тодоренко заработала почти миллион долларов в сети?. Пятый канал (21 ноября 2019). Дата обращения 22 ноября 2019.
 • 54.↑ Анастасия Фролова, Анна Афанасьева. Блогеры настроили видео (рус.) // «Коммерсантъ» : газета. — 2020. — 6 марта (№ 41). — С. 10.
 • 55.↑ Регина Тодоренко полгода готовилась к выходу на красную дорожку в Каннах. Вокруг ТВ (13 мая 2018).
 • 56.↑ Регина Тодоренко стала амбассадором Calzedonia. Hello! (3 сентября 2018).
 • 57.↑ Регина Тодоренко: «Aussie дарит волосам австралийское чудо-восстановление». Marie Claire (2 ноября 2019). Дата обращения 8 марта 2020.
 • 58.↑ Регина Тодоренко стала лицом бренда Aussie. Журнал OK!. Дата обращения 8 марта 2020.