Перейти к содержанию

Троян, Надежда Викторовна

Википедия деп сайттан

Надежда Викторовна Троян

Lua алдаг: expandTemplate: template "lang-be" does not exist.

Төрүттүнген хүнү 1921 октябрьның 24(1921-10-24)
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 2011 сентябрьның 7(2011-09-07) (89 хар)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ хирург
Шаңналдары
Совет Эвилелиниң Маадыры
орден Ленина орден Отечественной войны I степени орден Трудового Красного Знамени орден Дружбы народов орден Красной Звезды медаль Жукова медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» медаль «Партизану Отечественной войны» I степени медаль «В память 850-летия Москвы» медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» медаль «Ветеран труда» юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» медаль «В память 800-летия Москвы»

Наде́жда Ви́кторовна Троя́н (белор. Надзея Віктараўна Траян; 1921 чылдыӊ октябрь 24, Дрисса — Москва, 2011 чылдыӊ сентябрь 7 — совет разведчик болгаш партизан отрядынныӊ («Буря») медсестразы, Совет Эвилелиннин Маадыры, эртемнер докторунче кордакчы. Медицина хулээлгезиннин улуг лейтенантызы.

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Витебск облазынныӊ Верхнедвинскиге тѳрүттүнген. Ачазы албан-хаакчыт кижи. Ада-чуртун дайынынны үезинде Минск облазынныӊ Смолевичи хоорайга чажыт комсомол организациязынга немец-фашистерге удур ажылды чорудуп турган. 1942 чылда партизан отряддыныӊ разведчиги, харылзаакчызы, медсестразы болуп турган. Кирип турган отядтары: «Сталинская пятёрка» (командир М. Василенко), «Буря» (командир М. Скоромник), бригады «Дяди Коли» (командир — Герой Советского Союза П.Г.Лопатин). Кѳвуруглер чазылдырар, фашистерниү чуък соорткен коштарынче халдаашкыннар, чангыс эвес удаа дайынчы сегиржип алыышкыннарга киришкен. Командиринниӊ даалгазы биле элээн каш разведчиктер болуунгек немец гауляйтер Вильгельма Кубени узуткаан.
Ол болуушкун дугайында «Часы остановились в полночь» - деп уран-чечен кинода коргускен («Беларусьфильм»), база сериал «Охота на гауляйтера»-да (режиссёр Олег Базилов, 2012) документалдыг кино «Убить гауляйтера» (Россия — Беларусь, 2007). Совет Эвилелинниӊ Маадыры атты Ленин ордени база «Алдын сылдыс» медали биле (№ 1209) Надежда Викторовна Троянга 1943 чылдыӊ октябрь 23-те тывыскан. Дайын соонда 1947 чылда 1 дугаар Москванныӊ эмчи институдун дооскан. ССРЭ-нин Здравоохранение министерствозуннуӊ «НИИ санитарного просвещение» черинниӊ директору кылдыр ажылдаан. 1 дугаар Москваннын институдуннуӊ кезер эмчи кафедразыннын доцентизи. Дайын хоочунарыннын чѳвүлелинниӊ президиумуннуӊ кежигүүнү, Тайбын камгалалы комитеттиӊ чѳвүлелинниӊ кежигүүнү. ССРЭ-нин Кызыл крест болгаш ай ниитилелиннин күүсекчи комитеднниӊ даргазы. Будун делегейнин санитарлыг чырыдылга организациязынныӊ кежигүүнү. Москвага чуртап тургаш чок апарган. Троекуров хѳѳрүнде ажааган.

Ѳг-бүлези.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ашаа - шериг корреспондентизи В.И.Коротеев (1911—1964).
Оглу — Алексей — кардиохирург.

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Москванныӊ № 1288 школаны ооӊ ады-биле адаан.
Сеченов аттыг 1 дугаар эмчи университединде 2013 чылдыӊ октябрь 25-те хүндүткел самбыразын аскан.

Шаӊналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 1209 (29 октября 1943);
  • Ленин ордени (29 октябрь. 1943);
  • орден Отечественной войны I чаданныӊ;
  • Ийи орден Трудового Красного Знамени;
  • орден Красной Звезды;
  • орден Дружбы народов (7 апрельде, 1994чылда) — Хоочуннарныӊ аныяктарны шын кижизидеринге угланган ажылы дээш.

Шѳлүлгелер.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]