Фёдорова, Нина Михайловна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нина Михайловна Фёдорова

Төрүттүнген хүнү 1933 сентябрьның 15(1933-09-15) (87 лет)
Чурт

Нина Михайловна Фёдорова (төр. 1933 чыл) — совет үлетпүр ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

15 сентябрь 1933 чылда Чапаевск хоорайга Куйбышевская областька төрүттүнген, бо үеде Самарская область.

Дайын мурнунда база дайын чылдарында өг-бүле Краснодар крайга чурттап турган, Адыгеяга, дайын соонда ооң ада-иезин репрессияга таварыштырган. Нина төрээн чурттунче ээп келген база бодунуң даай авазынга чурттап турган — авазының дуңмазы. Чеди чылды дооскаш, 1953 чылда Куйбышевскиниң нефть технология техникумун дооскан база хуваалдазы-биле Новокуйбышевск хоорайже туттунуп турар нефть болбаазырадыр заводунче чедип келген. Он сес харлыында хоругдаткан кижилер бригадазын удуртуп эгелээн, бо заводтуң таваан салып турар, чаңгыс эвес катап берге байдалдарга таваржып турган, ат-алдарлыг үнүп турган. Газтыг тургузуглар цехин тудуп турган база Новокуйбышевскиниң нефть болбаазырадыр заводунуң крекинг.[1]

Ооң соонда Нина Михайловна бир ээлчегде улуг операторлап томуйлаан. Ооң соонда АГФУ-1 база АГФУ-2-ге улуг оператор апарган. Элээн каш шыңгыы аварияларны узуткаарының киржикчизи турган, оон иштинде от-биле боролась.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 20 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш бүдүрүлге даалгаларны күүседири беш чыл план, мурнакчы аргалар нептередири күш-ажылдың база бедик техниктиг-экономика көргүзүглер чедип алыры нефть болбаазырадыр база нефть химиктиг үлетпүр Фёдорова Нина Михайловнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры адын тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган. Хоорай совединиң ажылчы депутаттап соңгуттуруп турган, СЭКП область комитединиң кежигүнү турган, партия съездиниң делегады, а оон аңгыда ССРЭ-ниң ДОСААФ IX база Х съездилери. Хөй-ниити ажыл совединиң дагдыныкчы аныяктар даргазы болуп турган, ортумак школага штаттыг эвес кижизидикчи. Он чыл дургузунда ол дагдыныкчы Совединиң заводунуң даргазы турган, улусчу Университет профактив факультединиң декан дагдыныкчызы. Чээрби беш чыл хоорай Совединиң дайын ветераннарының даргазының оралакчызы турган, күш-ажыл, вооруженный күштер база правоохранительный органнар. «Опаленные войной» дайын ветераннарының база тыл ажыл-ишчилериниң дугайында номнуң автору апарган, Новокуйбышевский НПЗ ажылдап турган.[2]

Чартык век хире взрывоопасный тудуглар нефть болбаазырадыр заводка ажылдаан, Нина Михайловна алдарлыг дыштанылгаже үнгеш база Новокуйбышевскеде чурттап турар.[1]

«Отличник Миннефтехимпрома СССР» демдек база медальдар-биле шаңнаткан турган (1966). Новокуйбышевска хүндүлүг хамаатызы (2006).[3]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Трудовая слава Самары. Альманах. Выпуск 3. Самара, 2014.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]