Перейти к содержанию

Хемчик

Википедия деп сайттан
Кызыл-Мажалык кавызында Хемчик

Хемчик - Тываның эң улуг хемнериниң бирээзи, Улуг-Хемче киир агып демнежир.

Хемниң узуну - 320 км. Хемчик бассейниниң ниити шөлү 27 муң. км².

Агымы: Хемниң эгези соон-чүктүң Козер-деп хребетиң бажындан 3122 метрден эгелээр. Хем Тываның кызыгаарындан үнмес.