Хомушку, Чүргүй-оол Намгай-оглу

Википедия деп сайттан

Чүргүй-оол Намгай-оглу Хомушку

Төрүттүнген хүнү 1918 майның 10(1918-05-10)
Мөчээн хүнү 1978 июльдуң 10(1978-07-10) (60 хар)
Чурт

Чүргүй-оол Намгай оглу Хомушку (май 10, 1918 чыл - июль 10, 1978 чыл) — совет-тыва офицер, танкист, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, Совет Эвилелиниң Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чүргүй-оол Намгай оглу Хомушку 1918 чылдың май 10-да Таңды-Тываның амгы Барыын-Хемчик кожуунунуң Хөнделең сумузунга төрүттүнген[1].

1943 чылдың май 20-де ТАР-ның эки турачыларының баштайгы бөлүү-биле фронтуже аъттаныпкан. Кезек үе иштинде Горький хоорайга тыва эки турачылар дайынчы белеткелин эрттирип турганнар. 1944 чылдың февральда тыва эки турачылар 25-ки танк полкузунче кирген болганнар. Ч. Хомушку Украинаның 2-ги фронтузунуң 52-ги шериинче кирген, 1944 чылдың февраль 25-де фронтуже үнүпкен. 1944 чылдың мартта 25-ки полку Бугск-Днестр халдаашкынының операциязынга киришкеннер[1].

1944 чылдың март 5-те Рыжановка биле Кобыляки суурларның чанынга дайзыннарның камгалалы үзүктелгенде экипажтың механик-чолаачызы турган Чүргүй-оол Хомушку танкызы-биле дайзынның талазынче шургуп кирген. Ийи шак дургузунда Ч. Хомушку бодунуң экипажы-биле удурланыкчыларның 35 солдадын, 3 танкыга удур чепсээн, 3 пулемёдун, 2 миномёдун узуткап каан. Кажан танкының командири балыглаткан соонда, Чүргүй-оол команданы удуртурун хүлээп алган.

Каш хонук эрткенде, Умань адаанга, Чүргүй-оол Хомушкунуң экипажы 24 самолётту болгаш 80 машинаны хоругдааннар, чүс ажыг солдатты база удурланыкчыларның офицерлерин тутканнар, оон улаштыр дараазында аткаарлаашкынче орукту ажыдып алганнар[1].

1945 чылдың март 24-те ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң айтыышкыны ёзугаар Хомушку Намгай-оглу Чүргүй-оолга Совет Эвилелиниң Маадыры атты тывыскан. Ленин ордени база «Алдын Сылдыс» медалы-биле шаңнаткан[1].

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Хомушку, Чургуй-оол Намгаевич – Чурттуң Маадырлары деп сайт.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]