Хонда Прелюд

Википедия деп сайттан

Хонда Прелюд (англ. Honda Prelude) - Хонда (англ. Honda, яп. 本田技研工業株式会社 )деп делегей чергелиг мото-автотехника бүдүрүп турар улуг компанияның ийи эжиктиг, дөрт олуттуг купе хевирлиг чычааны. 1978 чылда үндүрүп эгелээн, а 2000 чылда өртээ аары болгаш садып алыр кижилерниң эвээжи дээш үндүрүлгези соксаан. Шупту модельдериниң шимчээри мырныкы дугуйларынче салдынган болгаш дургаар дөрт цилиндрлиг шимчедикчилиг кылдыр кылдынган.

бирги салгалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Honda Prelude-туң 1 дугаар модели

Бир дугаар модели 1978 чылда үнген. Шимчедикчини 1602сс хемчээлдиг болгаш 80 аът күштүг кылдыр бүдүрүп турган. Трансмиссия 5 чалалыг механиктиг азы 2 чадалыг автоматтыг турган.

ийиги салгалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1986-1987 Honda Prelude Si coupe 01

Бирги чаартылгаларлыг хевирин 1982 чылда үндүрген. Аңаа чаа шимчедикчилер көрдүнген: ES1 деп карбюраторлуг шимчедикчини Япония иштинге ажыглатынар кылдыр үндүргеш, а ET деп 1,829 см³ хемчээлдиг шимчедикчини Европа болгаш Соңгу Америкаже садып үндүрер кылдыр кылдынган. Чамдык хевирлери 140 аът күштүг кылдыр кылдынган, а ийиги салгалдың төнчүзүнде 150 аът күштүг кылырын 1985 чылда тургускан (шак ындыг 1000 чычаан үндүрген: 500 чылаан оң талазында рульдуг болгаш 500 чычаан солагай талазында рульдуг).

үшкү салгалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

90-91 чылдарның Honda Prelude

Бо модельдери 1988-1991 чылдарда үнүп турган. b20a и b21a шимчедикчилиг, 5 чадалыг механиктиг азы 4 чадалыг автоматтыг трансмиссиялыг кылдыр үнүп турган. Ылгалып турар чаартылгазы дээри 4WS (4-Wheel Steering) деп системаны киирген (рульду долгаарга шупту дугуйлары руль эдерип эглип турар). Делегейге эң бир дугаар бо чачаанга салган. Немеп чугаалаарга, бо чычаанга мунарының эптиин болгаш даштыкы байдал эки көстүп турарын аажок эки кылган.

дөрткү салгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Honda Prelude 4-кү чаартылгазы

1991 чылда бо чычаанның дөрткү хевирин үндүрүп эгелээн. Өске рыноктарже 1992 чылда чорган. 4WS (4-Wheel Steering) системазы электроннуг хевиринче шилчий берген.

Чаа шимчедикчилер салдынган:

  • «S» комплектация F22B деп 160 аът күштүг шимчедикчилиг.
  • «Si-VTEC» комплектация H22A деп 200 аът күштүг шимчедикчилиг. Сөөлзүредир «VTEC» деп кыскалаткан.
  • «Si» комплектация H23A1 деп 133 аът күштүг шимчедикчилиг.

бешки салгалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Honda Prelude-туң сөөлнү модели

Сөөлгү чаарттынган хевирин 1997 чылдан 2001чылга чедир үндүрүп турган. Маңаа h22a деп 220 аът күштүг шимчедикчи салдынган. Сөөлгү моделинге чаартылгалар көвейи-биле кылдынган. Ооң кырында машинаның иштин аар өртектиг материалдар ажылгап тургаш кылган.