Чартык улуг-хүн

Википедия сайттан
(Чартык улуг хүн катап чоруткан)
Шилчиир: навигация, дилээр

Чартык улуг-хүн (орус. Суббота, англ. Saturday, моол. Бямба) — чедиликтиң алды дугаар хүнү.