Чартык улуг-хүн

Википедия деп веб-сайттан
(Чартык улуг хүн шигленген)

Чартык улуг-хүн (орус. Суббота, англ. Saturday, моол. Бямба) — чедиликтиң алды дугаар хүнү.