Чугаа:Түрк дылдар

From Википедия
Jump to navigation Jump to search

"Урянхайлар- 30 муң кижи", диген. Амгы моол чонда "урянхай" төрел аймактар бар-дыр. Амгы үеде оларның төрээн дылы моол дыл дыр!

Шаг-шаандан бээр моолга түрк дылдыг улус чуртап чораан. Чиңгис-хаанның үезинден бээр, чоорту ол улустуң чамдык кезии төрээн дылын оскунупкаш, моол дылдыг апарган. Шаг ол, төрээн дылын оскунупкан улуска моолдар "урянхай" деп ат берген. Кажан-даа түрк дылдыг улус боттарын урянхай дивейн чораан. Этногенезте ындыг байдалды "ассимиляция" дээр.

Мында мен "Юань төрениң чажыт төөгүзүнде" бижиттинген урянхайларның салгалдарын сайгарбайн тур мен. XIII дугаар векте, Сүбэдэй биле Джэлмениң улузун түрк дылдыг улус турган деп санап шыдавас бис. Ол шаандагы аймакты амгы урянхайлар-биле холуур ужур чок.

Эки бодамчалдыг болуңар, моолдарның меге чугаазынга алыспаңар! Тыва Викиниң улузу эртем билиглиг болуңар! Түрк дылдыг улус боттарын кажан-даа урянхай дивейн чораан. --Көпек (обсуждение) 21:01, 23 Дөрт айның 2015 (KRAT)

Ынчангаш силерниң бадыткалдыг саналыңар-биле ук чүүлдү экижидерин манап тур мен. Тус материалдарның кайда бары болгаш кайызында бижип каанын билбес мен. --Agilight (обсуждение) 02:06, 24 Дөрт айның 2015 (KRAT)