Ажыглакчы чугаа:Көпек

Содержимое страницы недоступно на других языках.
Википедия деп сайттан

Политика в отношении ботов[вики-сөзүглелди эдер]

Приветствую. Я предлагаю высказаться относительно принятия стандартной политики в отношении ботов. --Emaus (обсуждение) 04:33, 25 Он айның 2013 (KRAT)

I congratulate the creation of this wikipedia. Drzewianin (обсуждение) 03:17, 4 Он бир айның 2013 (KRAT).

Help VisualEditor with Tuvan language skills?[вики-сөзүглелди эдер]

Hi! Plese see this message and help with translations, if you can. Thanks! --Elitre (WMF) (обсуждение) 06:12, 28 Он ийи айның 2013 (KRAT)

Thanks for translating my previous message :) Do you know who else can help in translating VisualEditor-related messages/pages? Thanks a lot, Көпек! --Elitre (WMF) (обсуждение) 07:01, 8 Бир айның 2014 (KRAT)

Эдилгелерим чөрчээни[вики-сөзүглелди эдер]

Эки хүннүң мендизи-биле! Силер мээң Тываның төөгүзү деп чүүлде эдилгелеримни ап каапкан болуп тур силер. Чүге? Мен ында грамматиктиг частырыгларны эдип каан мен чүгле. Четтирдим! SuKhDug чуг | сал 17:02, 26 Үш айның 2014 (KRAT)


Экии, SuKhDug сээң шак бо домактарың утказы арай шын эвес:

Тываның төөгүзү — амгы үеде болза РФ составында, Мурнуу Сибирьде Тыва Республиканың тургустунуп келген төөгүзү.

 • "Амгы үеде болза Россияның составында" дээрге суук артык сөстер дир! Төөгү дээрге, Тыва Республиканың тургустунуп келген төөгүзү эвес дир. Төөгү дээрге, тыва чоннуң төөгүзү дүр. Чогум, Тыва Республиканың төөгүзү кай-даа барбас ону соонда бижип каар мен.

Тываның төөгүзү ортаакы чүс чылдар үезинден тура тургустунуп эгелээн.

 • Бо меге домак. Тыва чоннуң төөгүзү үстүү палеолиттен эгелээн. Генетика талазы биле тывалар Алдай-Саян чуртунда үе-шагдан бээр чурттап турар. "Тываның төөгүзү" деп арын Тывага чурттап чораан, түрк дылдыг аймактарны төөгүлевейн турар. Тываның төөгүзү дээрге этнология дыр.

"Тываның төөгүзү" деп арын ам-даа черновик хевирлиг болур. Лингвистика биле генетика талазы биле ажылдарны ам-даа киирбедим. Граматиктиг частырыглар бар болза эдип болур сен. Чүгле домактың утказын хажытпа. --Көпек (обсуждение) 18:02, 26 Үш айның 2014 (KRAT)

  • Буруудатпайн көрүңер! «Тываның төөгүзү» дээн соонда Тыва Республиканың төөгүзүн бижиир болза эки деп бодаар-дыр мен. Чижээ, ru:История России мында болза Россияның төөгүзүн бижээн, а орус чоннуң эвес. Чок болза «Тываларның төөгүзү» деп адап алыр болза эки деп бодаар-дыр мен. «Тыва» биле «тывалар» ийи аңгы уткалыг бооп кээр-дир, Тывада өске чоннар база көвей болгай. Мен Тываның төөгүзүн бижип турар деп соора бодапканым-биле ынчаар каржы берген боор, меге чүүл бижиир бодаваан мен. Грамматиктиг частырыглар база бар-дыр: чижээ, ээжелей эвес эжелей дээр чадавас, ынчалза-даа ол сөс арай чидиг дыңналыр-дыр, турлагжып азы турумчуп деп алза эки ирги бе. чуртап эвес чурттап; чеспек эвес чепсек д.о.ө. Силер ону база чөрчүп каапкан-дыр силер. Чогум болза ол чүүлдү үрээр деп-даа бодаваадым. SuKhDug чуг | сал 18:30, 26 Үш айның 2014 (KRAT)

1. Тываларның биле Тыва Республиканың төөгүзү аңгылап болбас. Улус-чонну чер-чуртундан адырып болбас. Кыдатта, моолда тываларны канчаптар сен? Ынчангаштың, бажыңга хей бодал тутпа. Орустарның төөгүзүн чижек кылдыр көргүспе.

2. Мындыг логой тыва орфоэпия биле орфография таарышпас. Граматиктиг частырыглар бар болза эдип каавыт. Чүгле эдерде мээң стилистикам үреве. Мен "Тываның төөгүзүн" бижиирде эргижирээн сөстер, домактар, диалектилер ажыглап турар кижи мен. Ону билип чор! Амгы тыва литературлуг дылдың стили "Тываның төөгүзү" деп арынга тааржыр бе? Ону база бодан. "Алдай", "чыда", "хүлүк" (күлүк) деп сөстерге дегбе! Чогум "Турлагжып" деп сөс частырыг эвес дир.

3. Тоолдарны ыдып турар кырганнар "эжелей" деп сөстүң чидиг дыңналырын эскербес-даа дыр! Чижээ: "Дем-Тээли, Каңгай-Кара таңдызын ээжелей чуртаап чораан иргин". Мында "эжелей" деп сөс ээлеп чуртап чурар төрээн чуртун айтып турар. Амгы литературлуг дылда "эжелей" деп сөстүң утказы "экспансия" азы "завоевание" ышкаш болур! Мен болза тоолдуң этимологиязын шилип алдым. --Көпек (обсуждение) 21:51, 26 Үш айның 2014 (KRAT)

 • Ха! Буруулуг болдум! Мен ам ол чүүлче бажым сукпас мен. Чогум черле эртем стилинге бижиир болза эки ирги бе. Чаа, четтирдим. Байырлыг. Чедиишкиннерни күзедим! :) SuKhDug чуг | сал 22:34, 26 Үш айның 2014 (KRAT)

Салам ! Мен рахман. Менын Каракалпакша википедиядагы есабым. kaa:user:Рахман3. (Рахман3 (обсуждение) 00:42, 30 Он айның 2014 (KRAT))

Ук чүүлдү эдчип береп! Кезек одуруглары дакпырлажып база будалып тур. Чуруктарын киирип калдым :) --Agilight (обсуждение) 21:53, 9 Он бир айның 2014 (KRAT)

2014 чылдың Тыва Википедияның 9 үнелиг (солун, долу, шынгыы, аянныг) чүүлдери.[вики-сөзүглелди эдер]

Эң үнелиг чүүлдерни чыырын (авторлары аңгы кылдыр) көрүп көөр бис бе? Кезек шаңналдар тып/дугуржуп алдым! Кандыг деп санап тур сен?) Бодуңнуң эң үнелиг чүүлүңнү бодуң шилип көрем. --Agilight (обсуждение) 03:05, 22 Он ийи айның 2014 (KRAT)

Таа, харын? Бо Викиде хамык арыннардан ындыг кончуг үнелиг чараш бижээн чүве-даа тыппас тыр мен. Чогум мээң бижээн чүүлдерим хөй хезии "черновик" арыннар диин. Чаартыр, эдер чүвелер хөй. SuKhDug -туң бир арынын шилээш шааңнап көрем, берге эр чоорду. --Көпек (обсуждение) 03:34, 22 Он ийи айның 2014 (KRAT)

Можете написать такую статью в русской и в этой википедии? Можете использовать эту книгу: ru:Справочник личных имён народов РСФСР. Также статью про Тувинские сеоки. --Kaiyr (обсуждение) 00:15, 24 Он ийи айның 2014 (KRAT)

Хм... интересно, но не всё так просто как вам кажется на первый взгляд. Поскольку есть страница Тибетские имена, то надо писать скорее про тувинские имена аборигенного происхождения. В тувинском языке где-то с XIX века прижились отувиненные варианты тибетских имён. Имена аборигенного происхождения это именно тюркские и самодийские слова. В "Справочнике личных имён" всё сброшено в одну кучу. Как нибудь попозже включусь ... --Көпек (обсуждение) 18:44, 24 Он ийи айның 2014 (KRAT)

 • ru:Сеок Можете перевести и перечислить тувинские сеоки?--Kaiyr (обсуждение) 17:28, 11 Ийи айның 2015 (KRAT)
  • К сожалению пока потребной литературы у меня нет. Кстати, там видел карту составленную Абаевым, но к сожалению она больно уж примитивна. Хотя, и она сойдёт. Как говорится: "На безрыбье и рак рыба". --Көпек (обсуждение) 21:46, 11 Ийи айның 2015 (KRAT)

Википедияның 1000-гу чүүлү![вики-сөзүглелди эдер]

Байыр чедирип тур мен! --Agilight (обсуждение) 00:01, 7 Үш айның 2015 (KRAT)

Эки-дир сээң ажылың-дыр эр-хей! --Көпек (обсуждение) 00:05, 7 Үш айның 2015 (KRAT)

Бистиң шуптувустуң түңнел ажылывыс-тыр! Чааскаан маңаа олурган болзумза, шуут муңгаранчыг болур турду ыйнаан. Четтирдим! --Agilight (обсуждение) 00:08, 7 Үш айның 2015 (KRAT)

Здравствуйте,

Прошу обратить внимание на предложение о ContentTranslation: Википедия:Ниитилелдиң_хаалгазы#ContentTranslation.

Благодарю! --Amir E. Aharoni (обсуждение) 20:23, 12 Дөрт айның 2015 (KRAT)

Амирниң ContentTranslation деп капсырылгазын Вики-конференцияга көрүп көөр мен. Көпектиң аңаа хамаарышкан саналдарын көрген болза: кадар-казыыр талалары болгаш түңнел саналы кандыг ирги... --Agilight (обсуждение) 13:13, 23 Дөрт айның 2015 (KRAT)

ContentTranslation дугайында ооң-биле Ниитилел хаалгазынга чугаалаштым... ContentTranslation -ниң "Машинный перевод" деп чүвезин бээр кажан-даа салбазын. Бо үеде "Тыва Викиде" багай чүве эскердим чамдык арыннарны тыва сөстер-биле бижээн-даа болза, домактар тургузуу шуут тывазывас аан, хораныы аттыг. Ындыг арыннарны кижи номчуурга утказын билип аары берге болур-дур. ContentTranslation -ның "Машинный перевод" деп чүвезин кылып каар болза шуут үен-даян кылдыр очулдурган арыннар көвейи-биле тыптып кээр. Ол Амир деп кижиге дорт чугаала ContentTranslation -ның "Машинный перевод" деп чүвезин бээр кажан-даа салбазын. --Көпек (обсуждение) 16:41, 23 Дөрт айның 2015 (KRAT)

Машинный переводту (сүмелел херексел деп билдим) тывазыг кылдыр кылып алза, силернии бодалыңар-биле тодараткаш. Очулдурар дүрүмнери амгы үениң частырыгларлыг кылдыр эвес, а езулуг уткалыг тыва домактар кылдыр кодун кылып аап болур. харын, ол очулдурар херекселди тускай программа кылдыр база бодап тур мен. Келир үеде черле херек болур.

А силерден дилээм болза, тыва дылдың домак тургузар дүрүмнерин бээр киирип көрген болзуңарза, ол дыка ажыктыг болур. --Agilight (обсуждение) 02:02, 24 Дөрт айның 2015 (KRAT)

Кандыг дүрүмнер? Бис Тыва Викиниң движогун безин таптыг очулдуруп шыдавас шээй бис? Ол хире чөгенчиг улус тур бис! Википедия:Ниитилелдиң_хаалгазы#Ёзулуг аттар биле Википедия:Ниитилелдиң_хаалгазы#Вики-движоктуң 3-кү чаартылгазы дугайында сүмем киирдим, чүге ыыт чогул? Шуут ээнзиргей аан! --Көпек (обсуждение) 01:23, 25 Дөрт айның 2015 (KRAT)

Need help with translation of this page in Tuva language[вики-сөзүглелди эдер]

Hi Көпек, I need your help with translation of this page in Tuva language: [1] you can use information from here too: [2] Thanks a lot.

Уважаемый коллега,

 1. На русский язык переведены материалы Мета-Вики инициатив Развитие потенциала сообщества и Организационное развитие.
 2. БашВики: Проведение Вики-Сабантуя 2015 в Уфе способствовало расширению кругозора и контактов наших башкирских коллег. Далее, одобрение Фондом Викимедиа их заявки на официальное признание Башкирской группы участников Викимедиа их буквально окрылило. Они активно проводят Вики-встречи, участвовали в Вики-месячнике, посвященном Азии, отметились на IV Всемирном конгрессе башкир, 15 декабря стартует их месячный новогодний марафон. Следующий крупный проект на горизонте - мартовский недельный Вики-семинар в партнёрстве с ВМРУ, Фондом Викимедиа и организациями Республики Башкортостан. Коллеги даже wmru:Проект:Викимания в России предлагают организовать в Уфе.
 3. УдмВики: В Ижевске прошла конференция в честь 10-летия Удмуртской Википедии
 4. Доступна для перевода на языки народов России (и не только) страничка m:Wikimedia Russia (кроме английского и русского, уже имеются татарский и украинский варианты), следующий этап - wmru:Викимедиа:Многоязычность.

Это первый новостной выпуск проекта Проект:Разделы Википедии на региональных языках России, у него пока нет постоянной площадки и он распространяется самиздатом - для начала администраторам (если таковых нет - активным участникам), данные о которых можно найти посредством этой таблицы (в ближайшее время будет переведена на Мета-Вики). Также смотрите ru:Проект:Разделы Википедии на региональных языках России/Новости/Архив и m:Расскажите нам о вашей Википедии. -- Frhdkazan (обсуждение) 15:09, 12 Он ийи айның 2015 (KRAT)

Уважаемый коллега,

Большое спасибо всем и каждому, кто вносит свой вклад в развитие Разделов Википедии на языках России. В этом выпуске:

 1. На сайте ВМРУ заработал механизм перевода страниц PageTranslation и настроено автоматическое определение предпочитаемого пользователем языка отображения контента. Служебная:Регистрация переводчиков
 2. В нашем братстве ожидается пополнение: одобрен перевод тестового раздела на адыгейском языке в общее пространство.
 3. Самых вежливых и полезных участников проекта "сосчитает" 'Thanks report'.
 4. В Башкирской Википедии заработал машинный переводчик
 5. Опубликован список наиболее редактируемых статей РуВики за 2015 г.
 6. Статистика: первая полная за месяц на базе WikiStats и помесячная посещаемость за год (заглавные страницы, stats.grok.se)
 7. Подготовка образовательных видео по работе в Википедии и родственных проектах (с субтитрами) вышла на стадию препродакшен.
 8. Категория:Средства массовой информации на языках России и аналог в английской Википедии готовы для улучшения и связывания.
 9. Викимедийцы Башкортостана запустили оффлайн Вики-школу с занятиями и домашним заданием.
 10. Викиновости:Многоязычность: Русский раздел предоставил пространство и всячески содействует развитию версий на региональных языках России.
 11. Участники Викиданных приглашают малые Википедии, желающие повысить энциклопедическую полезность раздела для его читателей, принять участие в тестировании возможностей инструмента Placeholder.
 12. В РуВики запущен проект Сайнпост-Дайджест.
 13. Размещенное на Мета-Вики описание проекта "Википедии на языках России" и его подстраницы можно не только редактировать, но и переводить на ваши родные языки. Добро пожаловать!
 14. Следующий проект коллег из БашВики - Неделя Башкортостана в РуВики.
 15. Чтобы Википедия жила вечно, Фонд Викимедиа создал Целевой финансовый фонд Wikimedia Endowment.
 16. Викимедиа РУ приветствует языки народов России - заглавная страница теперь и на казахском, на саха (якутском) и на татарском. Кто следующий?
 17. m:Wikimedia Russia теперь также и на аварском! Какой будет следующим?

Подписаться/Отписаться. Готовы поделиться своими новостями или опытом? добавляйте ссылку в следующий выпуск!

Dear colleague,

Great thanks go to each and everyone contributing into developing Wikipedias in the languages of Russia. In this issue:

 1. PageTranslation is installed and User's content language preference recognition is set up at Wikimedia Russia wiki. Special:Translator signup
 2. Our community is about to increase: Incubator Wikipedia in Adyghe language is getting its domain soon.
 3. 'Thanks report' "discloses" kindest and most useful wiki-contributors.
 4. Machine translation started working in Bashkir Wikipedia
 5. RuSsian Wikinews published the list of most edited articles in Russian Wikipedia in 2015
 6. Statistics: first WikiStats-based full monthly report and stats.grok.se based two-year monthly Main Page Pageviews.
 7. Filming motivational and educational videos on contributing into Wikipedia and its sister projects (with subtitles) is now in pre-production.
 8. Category:Media by language of Russia and its Russian mirror are ready to be improved or linked to.
 9. Wikimedians of Bashkortostan launched offline Wiki-School with classes and homework.
 10. Викиновости:Многоязычность: Russian Wikinews is ready to lend space and otherwise support development of versions in regional languages of Russia.
 11. Wikidata participants invite small Wikipedias that want to increase own encyclopedic utility for their readers to take part in testing opportunities offered by ArticlePlaceholder feature.
 12. RuWiki partocipants launched The Signpost Digest project.
 13. "Wikipedias in the languages of Russia" project description on Meta and its sub-pages don't have to be limited to editing, you can also translate them in your mother tongues. Welcome!
 14. Next project of our colleagues from BashWiki - Bashkortostan dedicated week in RuWiki.
 15. To make Wikipedia eternal, Wikimedia Foundation has established Wikipedia Endowment.
 16. Wikimedia RU welcomes languages of Russia on its wiki - homepage materials can now be also viewed in Kazakh, in Sakha and in Tatar. Which language is going to join those next?
 17. m:Wikimedia Russia is now also available in Avar! Will your language team be the next one to join our efforts?

Subscribe/Unsubscribe. Ready to share own news or valuable experience? Add a link into the next month issue!

--Frhdkazan (обсуждение) 21:42, 12 Февраль 2016 (KRAT)

Намдараа Олег Дондук оглу дугайында чүүл[вики-сөзүглелди эдер]

Здравствуйте. Я Намдараа Виктория Мергеновна автор текста. Я на счёт вопроса.

"Бижикти киирип тургаш кайы черге турган силер?" В с.Балгазын. 23 марта 2016.

Сәләм. Приглашаю на обсуждение m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic --Рөстәм Нурыев (обсуждение) 21:32, 11 Сес айның 2016 (KRAT)

Шаблон на Заглавную[вики-сөзүглелди эдер]

Могу помочь сделать по аналогии mdf:Шаблон:Пря лопа/Ковгярькссь/03. С уважением,--Frhdkazan (обсуждение) 01:13, 2 Үш айның 2017 (+07)[харыылаар]