Чугаа:Хоңгурай (ыры)

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Али, эрги арынның сөзүглелин балавадым. Анаа чажырып калдым. „Вики сөзүглелди эдер“ деп чүвени базыпкаш, ырның сөстерин көрүп каар сен. Анаа ыр сөстерин болгаш тоолдарны Викитекаже көжүрерин дугуруштувус чоп?! --Көпек (обсуждение) 01:54, 24 Сес айның 2016 (KRAT)

Четтирдим. Хосталы бергеш таптыг хынаар мен. --Agilight (обсуждение) 22:09, 24 Сес айның 2016 (KRAT)

P.S.
😔 😔 аа, оон ам «Where Has My Country Gone?» деп ырның, бир куплединиң англи сөзүглелин шын бижээн-дыр мен бе? Хынавытам, мээң англилээрим чөгенчиг, логой. Оон ам, Коңгар-оол деп кижи чамдык сөстерни ырлап тургаш тода адавас хевирлиг кижи чоорду.

Алдан четкен чылгымның
АЛЫЗЫ кайдал Коңгурей

азы

Алдан четкен чылгымның
АЛАЗЫ кайдал Коңгурей

деп турар кижи чүве бе? Бир дыңнаарымга мынчаар дыңналыр, ийи дугаар дыңнаарымга өскээр дыңналыр! Ол ырны дыңнааш, таптыг билип чадап калдым. Интернеттен ол ырны компьютериңче бижидип алгаш, дыңнап көрем, Кандыг, чүү чүвел?

«Алдын ыдык Таңдымны» азы «Алдын адак Таңдымны» деп турар кижи чүве бе? Билдинмес аан, шуут! 😕 😕 --Көпек (обсуждение) 02:10, 24 Сес айның 2016 (KRAT)

Викитекаже бо ырның сөстерин «Коңгурой» деп арынче киир бижидиптим. Соонда аңаа «чоннуң ыры» дээн хевирлиг аңгылалды тургузуп каар ньаан бис. Бо арынны «Хоңгурай (ыр)» деп эде адаарым, эде адаарынга удурланыр улустар бар бе? Бо ыр Алдай тываларының ыры болзанда, алдай тывалары канчаар адап турганыл, арынның ады ындыг болур ужурлуг деп бодадым. Чогум «Коңгурой» деп сөстү эртемден Бавуу-Сүрүңнүң чүүлүндеп үлегерлеп алдым. Бо таварылгада эртемден кижиниң ажылынга тепсинзе эки ньаан. Амгы үеде ол ырны улус уш-башак канчаар-даа адаар шээй. --Көпек (обсуждение) 17:15, 24 Сес айның 2016 (KRAT)

Тыва Үндезин Уран Чүүл Төвүнге баргаш, саналдан дилээр мен. Чогум, "АЛЫЗЫ" деп бодап турган мен. --Agilight (обсуждение) 22:09, 24 Сес айның 2016 (KRAT)
Ам-на билдим ышкаш. «АЛАЗЫ кайдал, Коңгурей» биле «Алдын ЫДЫК Таңдымны» дээрге черле шын болур ужурлуг. Коңгар-оол ырлап тургаш, ыр сөстерин бирде кончуг тода адаар кижи, чамдык таварылгада, тода адавайн баар турган, хевирлиг кижи чоорду. Ооң өске ырларындын ону эскерген кижи мен. --Көпек (обсуждение) 11:31, 25 Сес айның 2016 (KRAT)