Чүлдүм, Чап Моңгушевич

Википедия деп сайттан

Чап Моңгушевич Чүлдүм

Чап Моңгушевич Чүлдүм (октябрь 22, 1939 чыл – июль 1, 1999 чыл) — тыва чогаалчы, эртемден, шүгүмчүлекчи. Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү чораан.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ч. Чүлдүм 1939 чылдың октябрь 22-де Тыва Арат Республиканың Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунуң Кош-Терек деп черге төрүттүнген. Хорум-Дагның, Чадаананың школаларынга өөренгеш, Кызылда күрүнениң башкы институдун дооскан.

Чыраа-Бажы, Чыргакы, Шеми, Торгалыг школаларынга башкылааш, Хандагайты ортумак школазынга 13 чыл директорлаан. Өвүр кожууннуң өөредлиге килдизин эргелекчилээш, ол-ла райкомнуң база партия обкомунуң агитас-пропаганда килдистеринге ажылдаан. 1992-1996 чылдарда республиканың башкылар билии сайзырадыр институтка кафедра эргелекчилээш, Кызылдың 9 дугаар школазынга улусчу педагогика башкылаан.

Чогаал ажылынче 1961 чылда кирген. Ооң чогаалдары, критиктиг сайгарылгалары республика солуннарынга, «Улуг-Хем» альманахка парлаттынгылаан. 1984 чылда «Номчукчунуң эскериглери» деп баштайгы ному чырыкче үнген. Дараазында чылдарда «Кырган-авам аптаразы» (1989), «Тевек» (1996), «Шагаам — сүзүглелим» (1999) «Улусчу педагогикага ажыглаар чамдык сөстерниң, ужурларның чижек тайылбырлары» (1999), «Эзеңгилер кыңгыраажы» (1999) деп номнары парлаттынган.

«Шылгараңгай күш-ажыл дээш. Владимир Ильич Ленинниң төрүттүнгенинден бээр 100 чыл оюн таварыштыр» медаль-биле шаңнаткан. 1999 чылдың июль 1-де мөчээн.

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. «Тываның чогаалчылары / Писатели Тувы» 2000 чылда үнген ном