Яковенко, Лидия Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лидия Ивановна Яковенко

Төрүттүнген хүнү 1941 январьның 6(1941-01-06) (79 лет)
Чурт

Лидия Ивановна Яковенко (төр. 1941 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

6 январь 1941 чылда көдээ суур Демьянки Добрушской район Гомельской область Белорусс ССР-ге төрүттүнген.

Көдээ школаны дооскан соонда тус черниң колхоз «Серп биле молот» кирген, хову ажылы бригадазынга ажылдап турган. 1960 чылда Ивановна Краснодар край станица Брюховецкаяже көже берген, Надежда Крупской аттыг колхозка саанчылап ажылдап эгелээн база удаваанда вышла в число передовых животноводов района. Сес беш чылдың ажыл түңнелдери-биле Лидия Яковенко Ленин ордени-биле шаңнаткан турган, тос беш чыл — Октябрь Революция ордени. Май 1975 чылда Брюховецкой көдээ ажыл-агый техникумунуң базазынга база Крупской аттыг колхоз совхоз-техникум «Брюховецкий» тургускан, Л. И. Яковенко саанчылап ажылдап уламчылаан. Он беш чыл ажылдарының түңнелдери-биле ол Брюховецкой районнуң эң-не эки саанчызы апарган, Выставки достижений народного хозяйства ССРЭ ажылга киржип турган база хүлер медаль-биле шаңнаткан турган ВДНХ.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 13 март 1981 чылдың Чарлыы-биле шылгараңгай чедиишкиннер дээш, достигнутые даалгалар күүседири он беш чылдың база социалистиг хүлээлгелер бүдүрүлге көвүдедири база күрүнеге продуктулар чер ажылы база мал ажылы сатканы, Яковенко Лидия Ивановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулганы кылып турган — Брюховецкой район улусчу депутаттар Совединиң депутаттап соңгуттуруп турган. Пенсияже үнген соонда станица Брюховецкой чурттап турар.[1]

1996 чылда «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» атты тывыскан турган.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]