Үш эртинеден авырал дээрге чүү чүвел?

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Богда Башкы
DharmaWheelGIF.gif Үш ховар дээди эртинеден авырал дээрге чүү чүвел? DharmaWheelGIF.gif

Буддист кижиниң авыралы 3 дээди эртине болур: Будда, Дхарма, Сангха. Чүге Будда башкы авырал дилээринге таарымчалыг болуп турарыл?

Будда башкыга хамаарыштыр 4 барымдаа бар:

 1. Будда башкы боду Очалаңдан адырлып алган. Очалаңдан адырлы берген деп турар санында шупту хилинчек човулаңдан болгаш хилинчек-човулаңның чылдагааннарын долузу-биле узуткап каапкан болуп турар.
 2. Будда башкының өскелерни хостап алыр күжү бар.
 3. Будда башкы дээди энерел сеткилдиг болуп турар.
 4. Кандыг-даа амылыгга дең хамаарылгалыг. Ооң утказы болза Будда башкыны бир кижи мактап-сүзүглээрге, а өскези бактаарга Будда башкы кайызынга-даа дең хамаарылгалыг.

3 эртинениң ойнаштыг талалары:

 • Ёзулуг буддист апаар мен
 • Меңээ кым-даа хора чедирип шыдавас
 • Будда, Дхарма, Сангха мени камгалап турар
 • Тамы ораннарының оруу хааглыг боор
 • Угаанның эки талалары сайзыраар (чижээ: шыдамык сеткил, кызымак сеткил дээш оон-даа)

Авыралга хамаарыштыр сагылдар:

 1. Буддага хамаарыштыр:Авыралды чүгле Будда башкыдан дилээр (карачал Бурганнардан эвес, Очалаңдан хостуг эвес амылыглардан дилевес)
 2. Дхармага хамаарыштыр: Өскелерге хора чедирбес
 3. Сангхага хамаарыштыр: нүгүлдүг эш-өөр-биле эдеришпес


Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 1. Ламрим Ченмо. Ыдыктыг Зоңгава башкы болгаш геше Джампа Тиңлей башкы.