Перейти к содержанию

Витамин A

Википедия деп сайттан
Витамин А

ВИТАМИН А — бойдуста нептереңгей. Ол балык үзүнде, баарда, сүт аймаанын чемнеринде, морковьта, помидорда, шагар-оътта, щавельде, ногаан кулчада, абрикоста, чыжырганада, ыт-кадында дээш өске-даа кат аймаанда хөй. Ол витамин чок азы ол чедишпес болза, мага-ботка чем солчуушкуну өскерлип, өзүп турар организм ара доктаап өспестеп, арып баксыраар, нерви системазының, иштики бестерниң ажылы өскерлир, кижиниң кежи кагжап, дырыжып, тоглап, кижиир апаар болгаш халдавырлыг аарыгларга, даштыкы бойдустуң дээшкиннеринге шыдамыгы, удурланыр шынары кудулаар. Витамин А-ның мага-ботка чедишпезин көргүзүп турар аарыгның демдектери; кежээ имиртиңде карак көзүлбестеп, карактың имиртиңде көскүзү чок болуп чидер аарыг болур.

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Монгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"