Перейти к содержанию

Геодезия

Википедия деп сайттан

Геодезия (е узадыр адаттынар) (грек. γεωδαισία «черни үлээри»: γῆ «Чер» + δαΐζω «үлээр») — Чер дугайында эң бурунгу эртемнерниң бирээзи, Черниң хевирин, гравитациялыг шөлүн, дескинериниң база үе аайы-биле өскерлириниң шинчилээр ылаптыг эртем.

Астрономия иштинге Черниң прецессиязын, нутациязын, полюзун база дескинериниң дүргенин шинчилээри-биле удур-дедир харылзаалыг.

Геодезияның кол сорулгалары

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
  • Черниң хевирин, хемчээлин база гравитациялыг шөлүн тодарадыры;
  • тус күрүнениң, диптиң болгаш бүгү Черниң кандыг-бир девискээринге чаңгыс аай координаталар системазын нептередири;
  • черниң кырынга хемчээлдер кылыры;
  • топографтыг карталарга болгаш планнарга чер кырының кезектерин чурууру;
  • чер картының блоктарының делегей масштабтыг чылзырыгларын өөренири.


  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.