Перейти к содержанию

Грим

Википедия деп сайттан
Артём Фадеев Сатирниң овур-хевиринде
Гримнээр сал

Грим (фр. grime, сөстеп очулдурарга — хөктүг ашакчыгаш, эрги итали дылдан grimo — дырышкак) – артистерниң арнын будуп, аңаа янзы-бүрү чүүлдер (сал, дүктер, кеш) чыпшырып өскертир уран чүүл. Арын өскертир херекселдерни база ынча дээр.

Көргүзүңнүң тускайы-биле, актёрнуң алдынары-биле база режиссёрнуң бодап каанындан гримнээри аңгылажыр.

Гримниң төөгүзү делегейниң янзы-бүрү чоннарның чаңчылдарындан база овурун өскертир оюннарындан үнүп келген. Кыдат, индий, япон болгаш өске Чөөн чурттарның театрларында будуттунар арагалары база хевирлери бурун шеригжи ёзуларындан тыптып келгеш, ам-даа хевээр арткан.

Ортаа чүс чылдарның чондан артистер (скоморохалар, жонглёрлар база одө) арыннарын хөө азы үнүштерниң өң киирер суу-биле чаап турган. Бөдүүн-реалистиг гримни ортаа чүс чылдарның мистериялары азы моралителери ажыглап турган (XV—XVI чүс чылдары).

Тергиин, ниити гримни классицизм театры чогааткан.

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү. Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.
  2. Ленский А. П., Заметки о мимике и гриме / Статьи. Письма. Записки. — М., 1950.
  3. Станиславский К. С., Моя жизнь в искусстве. Собр. соч., т. 1. — М., 1954, с. 113—25.
  4. Лившиц П. Б., Сценический грим. — Л.—М., 1939.
  5. Раугул Р. Д., Грим. — Л.—М., 1939.