Доржу, Чүргүй-оол Михаил оглу

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чүргүй-оол Михаил оглу Доржу

Төрүттүнген хүнү: 1949 октябрьның 16(1949-10-16)
Мөчээн хүнү: 2018 октябрьның 9(2018-10-09) (68 лет)
Ажыл чери:
Альма-матер:
Эртем деңнели: кандидат филологических наук[d]

Доржу Чүргүй-оол Михаил оглу (орус. Чургуй-оол Михаил оглу Доржу; 1949  октябрьның  162018 октябрьның 9) — филология эртеминиң кандидады, ТГТШИ монголоведенияның кол эртем ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Доржу Чүргүй-оол Михаил оглу 16 октябрь 1949 чылда Торгалыг сумузунга Өвүр кожуун Тыва АССР ажылчын совхоз өг-бүлеге төрүттүнген[1]. 1974 чылда Кызылдың күрүне башкы институдун филолог факультедин дооскан. 1974-1975 чылдарда Торгалыгның ортумак школазынга төрээн дыл биле чогаал башкызы ажылдап турган, 1976 чылда словарь секторунуң ТГТШИ-же биче эртем ажылдакчызы кирген. 1978 чылда очно аспирантураже кирген ССРЭ ЭА дыл эртеми институду Москва хоорайга база 1984 чылда кандидат диссертациязын камгалаан темазы «Амгы үеде тыва дылда эрте-бурунгу уйгур элементилер»[1]. 1985чылдан 1986 чылга чедир — ТГТШИ-ниң өөредилге номнарынга директорнуң оралакчызы. 1986 чылдан дыл сектору база үжүк-бижик институдун эргелекчилээн. 1991 чылда докторантура ССРЭ ЭА дыл эртеминиң Институдунче (Москва) кирген база 1994 чылда ону дооскан. Во время прохождения докторантура Анкарск университединге тыва дыл башкылап турган (Турция) амгы үениң түрк дылдары кафедразынга[1]. 1994 чылда ТГТШИ-ниң директорун томуйлаан база институтту 2000 чылга чедир удуртуп турган. 2000 чылдан 2002 чылга чедир Тываның күрүне университединиң регионалдыг база улустар аразының харылзаалар проректору ажылдап турган. 2002 чылдан 2004 чылга чедир чазак Аппарадынга Бүрүн эргелиг төлээ ТР Чазаанга ажылдап турган[1]. 2004 чылдан 2008 чылга чедир — Тываның университединиң проректору.

Эртем ажыл-чорудулгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Студент чылдардан Ч. М. Доржу идепкейлиг киржилге эртем-практиктиг конференцияларга киришкен. Бир дугаар ооң эртем дуржулга чүүлү «О фонетических и структурных особенностях подражательных слов тувинского языка»[2]. Эртем шинчилелдериниң кол угланыышкыны Ч. М. Доржу тыва дылдың төөгүге хөгжүлдезин шилип алган. Ооң кандидат диссертациязын шылгараңгай эртемден-чөөн чүк шинчилекчизи, лингвист Э. Р. Тенишевтиң удуртулгазы-биле бижиттинген. Тыва биле эрте-бурунгу уйгур деңнештирер лексиказы, база сарыг-югур, салар дылдар, эрте-бурунгу уйгур, сарыг-югур база тыва дылдарның улуг дөмей үн тургузуун база морфологиязын Ч.М. Доржу илередип тыпкан[2].

Ол — 40 ажыг эртем база эртем-популярлыг ажылдарның автору, оон иштинде номнар «Тыва улустуң хуу аттарының төөгүзү» («История личных имён в тувинском языке», 2004)[3]. «Ниитилел-политиктиг терминнерлиг орус-тыва словарь» кады чогааткан автору болуп турар, тыва дылга номнар база тыва уругларга чогаалы Кызылдың башкы училищезиниң өөреникчилеринге, редколлегия кежигүнү, тускай коллективтиг үндүрүлгелер «Моолдуң чажыт төөгүзү» («Сокровенное сказание монголов») харыысалгалыг редактору, бир дугаар том «Тыва дылдың тайылбырлыр словары». «Тыва-түрк чугаа ному» чогааткан, турк дылда статьяларны «Тыва маадырлыг тоолчургу чугаалар» бижээш база парлап үндүрген, «Тыва маадырлыг тоолчургу чугаалар база оларның онзагай чүүлү күүседири», «Тыва алфавиттиң айтырыглары», «Тыва дылдың ажык үннери»[2].

Ч. М. Доржу — чүгле эвес билдингир эртемден-шинчилекчи тыва дыл, ынчалза-даа база шүлүкчү, ТР чогаалчылар Эвилелиниң кежигүнү. Ооң шүлүк чогаалдар чыындызы «Ай чаазында йорээл» демир-үжүк бажы эргезинде турар. (1990).

Шаңналдары биле аттары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Үре-түңнелдиг ажыл дээш шинчилел талазы-биле тыва дыл база ниитилел база күрүне ажыл-чорудулга Доржу Ч. М. Чаңгыс удаа эвес Хүндүлел бижиктер аңгы-аңгы албан черлери база министерстволар шаңнадып турган, 1999 чылда аңаа «Тыва Республиканың алдарлыг эртем ажылдакчызы» хүндүлүг ат тыпсып берген.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Доржу Чургуй-оол Михайлович // Ученые Тувинского института гуманитарных исследований : (к 60-летию ин-та) : биобиблиогр. справочник. — Кызыл, 2005. — С.47-48.
  2. 2,0 2,1 2,2 Доржу Чургуй-оол Михайлович // Учен.зап. / Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. — Кызыл, 2010. — Вып. 22. — С. 468—471.
  3. Кунгаа, М. Чургуй-оол Михайлович Доржу : 65 лет со дня рождения / М. Кунгаа // Люди и события : календарь-хронограф-2014 / ГБУ «НБ им. А. С. Пушкина Репс. Тыва», Тув. ин-т гуманит. исслед. ; сост . : Л. М. Чадамба, Е. М. Ак-кыс, Ч. Э. Монгуш. — Кызыл, 2013. — С. 95.