Игнатьева, Инна Анатольевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Инна Анатольевна Игнатьева

Төрүттүнген хүнү 1969 декабрьның 28(1969-12-28) (50 лет)
Чурт

Инна Анатольевна Игнатьева (төр. 28 декабрь 1969 чыл, Павловский Посад) — юрист, экология правонуң теоретиктиг айтырыгларга специализи; МКУ-нуң юридиктиг факультединиң доозукчузу (1993), юридиктиг эртеминиң докторут с диссертацией об экологическом законодательстве России (2007), экология база черниң право кафедразының профессору МКУ-нуң юридиктиг факультеди (2014); «Российский юридический журнал» база «Законодательство» журналдарның редколлегия кежигүнү; Шувалова аттыг шаңналының лауреады (2007).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Инна Игнатьева 28 декабрь 1969 чылда Москва область ССРЭПавловский Посад хоорайга төрүттүнген. 1988 чылда ол М. В. Ломоносов аттыг Москваның күрүне университединиң юридиктиг факультединиң студентизи апарган; 1993 чылда ол юрфакты (шылгаралдыг) дооскан. Ол-ла чылда ол юридиктиг факультединиң аспирантуразынче кирген — экология база черниң право кафедраже; аспирантураның өөредилгезин 1996 чылда дооскан. Февраль 1997 чылдың төнчүзүнде МКУ-нуң юридиктиг факультединге кандидат диссертациязын камгалаан, Александр Голиченков профессорнуң эртем удуртулгазы-биле күүсеткен, темазы «Проблемы развития экологического законодательства России». Он чыл болгаш, октябрь ортузунда 2007 чылда, Игнатьева МКУ-га доктор диссертациязын чедиишкинниг камгалаан темазы «Экологическое законодательство России: теория и практика систематизации».

1994 чылда Инна Игнатьева МКУ-нуң юридиктиг факультединиң экология база черниң право кафедразынга башкылап эгелээн: 2019 чылдың барымдаалары-биле, ол Москва университединиң студентилеринге «Экологическое право» лекция курстарын номчуп турган (1994) база «Земельное право» (2004). Оон аңгыда, ол база тускай курстарын чорудуп турган (шилип алыры-биле): «Экологическое законодательство», межфакультет тускай курс «„Зеленая“ экономика: эколого-правовые и экономические основы» (Сергей Бобылев профессор экономист-биле кады), «Недропользование в Российской Федерации: правовые основы» (Н. М. Заславской доцент-биле кады), меж кафедра тускай курс «Энергетическое право и охрана окружающей среды» (кафедраның башкылары-биле кады) база «Правовой режим земельных участков под объектами электроэнергетика».

1995 чылда Игнатьева Сан-Францискога стажировканы эрттирип турган — Оожум океан төвүнүң долгандыр турар среда камгалалы база бойдус байлактары (англ. Pacific Environment); дараазында чылын ол Киевке стажировкалаан — Тарас Шевченко аттыг Киевтиң национал университединиң юридиктиг факультединге. 1995 чылда ол оон аңгыда Казахстанның чаа экология законодательствозунуң белеткел концепция ажылчын бөлүкче кирип турган. Ноябрь 2000 чылда Игнатьева МКУ-нуң аныяк башкыларга база эртемденнерге стипендиязын алган, «добившихся значительных результатов в преподавательской и научной деятельности». 2007 чылда Шуваловской шаңналының лауреады апарган.

2008 чылдан 2009 чылга үеге чедир Игнатьева «Экологическое законодательство» секция бөлүктүң эксперт кежигүн болуп турган, действовавшей при дээди экология совет комитет бойдус байлактары РФ-тиң Күрдумазы. Ооң соонда, 2011—2015 чылдарда, ол хөй-ниити советке турган, работавшем россияның Министерстве природных ресурсов и экологии; доктаамал хөгжүлде Институдунга элээн каш чыл эксперттеп ажылдап турган, созданном при Общественной палате РФ. Оон аңгыда, ол даглыг база энергетика право Инстутудунуң кол эртем ажылдакчызы болуп турган, действовавшем москваның И. М. Губкина аттыг РГУ нефть база газ, база «ПравоТЭК» школа-биле кады ажылдап турган, россияның улуг нефть газ база энергетика компанияларының төлээлекчилеринге консультациялар берип турган.

Ажылдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Инна Игнатьева чүс үжен ажыг эртем ажылдарының автор база кады чогаадышкан автор болуп турар, ийи монографиялар кирип турар:

  • «Теория и практика систематизации экологического законодательства России» (2007) — Шуваловская шаңналы
  • «Российская Арктика: территория права» (кады автор болуру, 2017).
  • Использование земель и земельных участков с объектами электроэнергетики: право и практика. Учебное пособие. М.: Проспект, 2018. — 368 с.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Игнатьева Инна Анатольевна. letopis.msu.ru. Летопись Московского университета, Аналитическая служба МГУ имени М. В. Ломоносова. Хынааны 2019 Он бир айның 18.